Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Προκήρυξη Οργανωτικού – Καταστατικού Συνεδρίου 15 και 16 Δεκεμβρίου. Μιά ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί

Σχόλιο προ κειμένου: Αυτό  το οργανωτικό- καταστατικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ θα είναι ίσως το σημαντικότερο συνέδριο στην σύγχρονη ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος .
Σε αυτές  τις συνθήκες της βαθιάς κρίσης του συνδικαλιστικού κινήματος οι συνδικαλιστικές παρατάξεις και οι οργανώσεις θα πρέπει να βάλουν το χέρι στις πληγές  και να αναζητηθούν οι αναγκαίες λύσεις και συνθέσεις  για την οργανωτική αλλά και την ιδεολογική  και πολιτική ανασυγκρότηση του κινήματος.
Η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό το κορυφαίο ζήτημα για το συνδικαλιστικό μας κίνημα,  αναμφίβολα μόνο θετικά μπορεί θα συμβάλει για να αναζητηθούν οι αιτίες αλλά και οι λύσεις που θα πρέπει να υπάρξουν.
Σχετικό κείμενο είχα γράψει την επόμενη μέρα της προκήρυξης του συνέδριου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΣΤATIΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2014
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου 2014 λαμβάνοντας υπόψιν:
α) Την απόφαση του 35ου Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για πραγματοποίηση οργανωτικού -καταστατικού Συνεδρίου εντός του 2014
β) την αναγκαιότητα για οργάνωση και για πιο αποτελεσματική λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, συμμετοχή και έκφραση των εργαζομένων,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την προκήρυξη του Οργανωτικού – Καταστατικού Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 31, σε συνδυασμό με τα άρθρα 27 και 28 του Καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
2. Εξουσιοδοτεί την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την οργάνωση του Συνεδρίου και την άμεση ανάπτυξη των σχετικών επεξεργασιών – προτάσεων καθώς και του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος: Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ομοσπονδίες, Πρωτοβάθμιους Συλλόγους-Σωματεία, Νομαρχιακά Τμήματα και ευρύτερα τους εργαζόμενους αξιοποιώντας διαδικασίες και μέσα που διαθέτει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι οργανώσεις που την απαρτίζουν.
3. Ορίζει όπως, έως την επόμενη συνεδρίαση του Γ.Σ., η Ε.Ε. να προετοιμάσει και να παρουσιάσει τον σχετικό προγραμματισμό οργάνωσης του Συνεδρίου και του αναγκαίου ανοικτού και ευρύτερου προσυνεδριακού διαλόγου.
Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ       ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου