Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Σπρώχνουν τον κόσμο στην σύνταξη να αδειάσει ο χώρος για τους ιδιώτες:σύνταξη με 25ετία σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ & Τράπεζες

ΣΧΟΛΙΟ Αντί-δρασης: οι διαρροές και μόνο για τον νέο ασφαλιστικό που έχουν ήδη συμφωνήσει και κουβεντιάζουν τώρα τις λεπτομέρειες η κυβέρνηση με την τρόικα , σπρώχνουν χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους στην έξοδο. Με αυτήν την πολιτική  κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Σύνταξη με 25ετία δικαιούνται 120.000 ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και στους Φορείς των Τραπεζών. Κερδισμένοι είναι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι το τέλος του 2012, καθώς υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις όσον αφορά στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση.Στο Δημόσιο αρκεί η συμπλήρωση της 25ετίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στη συνέχεια, ο ασφαλισμένος μπορεί να παραμείνει στην εργασία και να αποχωρήσει όποτε "πιάσει" το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, χωρίς να επηρεάζεται από τυχόν αλλαγές.
Στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών πρέπει ταυτόχρονα με την 25ετία να έχει συμπληρωθεί και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας. Εξαιρούνται οι μητέρες που μπορούν να "κλειδώσουν" το δικαίωμα με 25ετία, εφόσον έχουν ανήλικο τέκνο.

Γονείς ανηλίκων

"Κερδισμένοι όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα τη διετία 2011-2012"
Ακόμα και 17 έτη ταχύτερα μπορούν να πάρουν σύνταξη, όσες μητέρες ανηλίκων συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010.
Ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν και τη διετία 2011-2012 και μάλιστα με το ειδικό αυτό καθεστώς αποχωρούν και οι άνδρες με ανήλικα. Το δικαίωμα "κλειδώνει" με 25ετία και την ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου. Εδώ πρέπει να επισημανθεί, πως ως ανήλικο θεωρείται το τέκνο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
Γυναίκες με ανήλικα: Μεγάλες τυχερές είναι όσες ασφαλισμένες θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, καθώς αποχωρούν στα 50.
Ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011-2012, με το όριο να διαμορφώνεται στα 52 και 55, αντίστοιχα.
Ωστόσο, για θεμελίωση μετά το 2013 δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς, με αποτέλεσμα πλήρης σύνταξη να καταβάλλεται στα 67.
Άνδρες με ανήλικα: Κερδισμένοι είναι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011-2012, καθώς μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 52 ή στα 55. Αντιθέτως, για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους δεν προβλέπεται ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης.

Εδώ πρέπει να επισημανθεί, πως αν δημόσιος υπάλληλος έχει συμπληρώσει 25ετία το 2010 με χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να αποποιηθεί τον εν λόγω χρόνο. Έτσι θα συνταξιοδοτηθεί με βάση τις διατάξεις, που ισχύουν για θεμελίωση, μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
Για παράδειγμα, υπάλληλος που διορίστηκε στο Δημόσιο το 1988, με 2 ανήλικα παιδιά, έχει και 5 χρόνια ασφάλιση στο ΙΚΑ και έτσι έχει θεμελιώσει δικαίωμα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010. Ο εν λόγω υπάλληλος μπορεί να αποποιηθεί τον χρόνο του ΙΚΑ και αναγνωρίζοντας δύο πλασματικά έτη να θεμελιώσει δικαίωμα το 2011.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί, πως στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
Η σύνταξη σε κάθε περίπτωση είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που έχουν οι ασφαλισμένοι μέχρι τη στιγμή που θα υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης.
Πότε μπορούν να φύγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι
"Διαβατήριο" για έξοδο στη σύνταξη αποτελεί η συμπλήρωση της 25ετίας στον δημόσιο τομέα.
Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης "κλειδώνει" το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και οι δημόσιοι υπάλληλοι αποχωρούν όποτε "πιάσουν" το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Οπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος - ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου - «η συμπλήρωση των απαιτούμενων 25 ετών - είτε με πραγματικό χρόνο ασφάλισης είτε με πλασματικά έτη - δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο/η να κατοχυρώσει το σχετικό δικαίωμα και εφεξής να αναμένει τη χρονική στιγμή πλήρωσης του σχετικού ηλικιακού ορίου για να συνταξιοδοτηθεί».
Η θεμελίωση γίνεται αυτοδίκαια. Δεν είναι απαραίτητη καμιά ενέργεια - αίτηση από πλευράς του ασφαλισμένου για να επιτευχθεί. Ούτε βέβαια οι Υπηρεσίες εκδίδουν πιστοποιητικό, με το οποίο να βεβαιώνεται το γεγονός αυτό.
Αιτήσεις για εξαγορές πλασματικών ετών υποβάλλονται κατά προτίμηση κοντά στην ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης.
Άρτιος χρόνος ασφάλισης
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, πως ο χρόνος ασφάλισης πρέπει να είναι άρτιος. Δηλαδή, δεν αρκεί να έχουν συμπληρωθεί 24 έτη, 6 μήνες και 1 ημέρα. Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν υπολογίζεται πλασματικό εξάμηνο, ο χρόνος της 25ετίας οφείλει να έχει συμπληρωθεί εξ ολοκλήρου.
Για τη συμπλήρωση των απαραίτητων 25 ετών και τη θεμελίωση υπολογίζονται όλοι οι χρόνοι πραγματικής ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα έχουν διανυθεί. Έτσι ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να αθροίσει για την πλήρωση της 25ετίας χρόνο που έχει διανύσει σε Φορείς του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.), χρόνο που έχει με άλλη σχέση εργασίας στο Δημόσιο (σύμβαση έργου, αορίστου), οι γιατροί την ειδικότητα και το αγροτικό, οι εκπαιδευτικοί την προϋπηρεσία κ.ά.
Εκτός όμως των χρόνων πραγματικής ασφάλισης μπορούν να αναγνωριστούν για τη συμπλήρωση 25 ετών και πλασματικοί χρόνοι (π.χ. ο πλασματικός χρόνος των μητέρων, η στρατιωτική θητεία, το προσόν διορισμού, ο χρόνος σπουδών).
Ολοι αυτοί οι χρόνοι μπορούν επικουρικά να βοηθήσουν τον ασφαλισμένο να "κλειδώσει" όσο το δυνατόν γρηγορότερα το σχετικό δικαίωμα.
Το καθεστώς για ΔΕΚΟ και Τράπεζες
Mε 25ετία, αλλά και με ταυτόχρονη ύπαρξη ορίου ηλικίας, "κλειδώνει" το συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα λεγόμενα Ειδικά Ταμεία, δηλαδή στους Φορείς ΔΕΚΟ και Τραπεζών.
Ειδικό καθεστώς υπάρχει για τις μητέρες που θεμελιώνουν δικαίωμα με 25ετία και την ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου.
Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής για τους ασφαλισμένους στα Ειδικά Ταμεία από το 1983 έως και το 1992:
Άνδρες: Σε περίπτωση, που μέχρι το τέλος του 2012, είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης, η "πόρτα εξόδου ανοίγει" στα 65 με πλήρη σύνταξη και στα 60 με μειωμένη.
Προσοχή, καθώς για τη μειωμένη σύνταξη απαιτούνται 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση.
Για θεμελίωση μετά το 2013, μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 62 και πλήρης στα 67.
Γυναίκες: Για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2012 το όριο ηλικίας κυμαίνεται από το 60ο έως το 62ο έτος (πλήρης σύνταξη). Ωστόσο, από το 2013 και μετά, πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67.
Ταχύτερα μπορούν να αποχωρήσουν οι ασφαλισμένους, που θα επιλέξουν τη μειωμένη σύνταξη. "Κλειδί" αποτελεί η ημερομηνία συμπλήρωσης του 55ου έτους και της 25ετίας.
Μητέρες ανηλίκων: Με 25ετία και την ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου θεμελιώνεται δικαίωμα και στη συνέχεια η ασφαλισμένη μπορεί να αποχωρήσει όποτε "πιάσει" το όριο ηλικίας.
Σε περίπτωση που η θεμελίωση γίνει μέχρι το τέλος του 2010, το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 50ο έτος.
Σε περίπτωση που το δικαίωμα "κλειδώσει" το 2011, πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 52 και μειωμένη στα 50.
Το 2012 πλήρης σύνταξη δίνεται στα 55 και μειωμένη στα 53.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου