Να καταβληθεί η συνολική δαπάνη της εξαγοράς ενσήμων από τους προϋπολογισμούς τους ΟΤΑ και εν γένει τον κρατικό προϋπολογισμό για την περίοδο έως 72 μηνών, κατά την οποία οι σχολικοί φύλακες θεωρούνταν "μαθητευόμενοι", ζητούν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Εργασίας Γ. Βούτση, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Σαμοΐλης, Δημ. Στρατούλης και Αλ. Μητρόπουλος, οι οποίοι χαρακτηρίζουν "άδικη" την πρόσφατη ρύθμιση με την οποία οι απολυμένοι σχολικοί φύλακες, που δεν έχουν ακόμη συνταξιοδοτηθεί, αναγκάζονται να πληρώσουν σε 60 δόσεις εισφορές προς το ΙΚΑ και οι δήμοι από τους πόρους τους να πληρώσουν συνολικά 13,5 εκατ. ευρώ για εργοδοτικές εισφορές.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για "αδικία", γιατί, παρά τις θετικές δικαστικές αποφάσεις, που αναγνώριζαν την εξαρτημένη εργασία των σχολικών φυλάκων και άλλες που ζητούσαν να ακυρωθούν αποφάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ, που "εσφαλμένα ερμήνευαν και εφάρμοζαν τον νόμο με την αιτιολογία ότι οι συμμετέχοντες σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας άνεργοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και στην ασφάλιση κατά κινδύνου ατυχήματος, όχι όμως στην πλήρη ασφάλιση του ΙΚΑ", οι σχολικοί φύλακες δεν έλαβαν ποτέ τα ένσημα της περιόδου, που διήρκησε έως και 72 μήνες και τώρα είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν 11 έως 12 χιλιάδες ευρώ έκαστος.
Συνεπώς, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον υπουργό Εργασίας σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την αναγνώριση των συντάξιμων χρόνων των συνταξιούχων σχολικών φυλάκων. Ζητούν απαντήσεις για τη μη συμμόρφωση της διεύθυνσης του ΙΚΑ με τις δικαστικές αποφάσεις και απαιτούν την παρέμβασή του ώστε η συνολική δαπάνη της εξαγοράς για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και εν γένει του κρατικού προϋπολογισμού.
Η.Β.
 ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ