Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Χρηματοδότηση αποκατάστασης ζημιών από αποθέσεις επικίνδυνων αποβλήτων


Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, Κ. Τριάντης, και η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών - ΣΥΓΑΠΕΖ), στο πλαίσιο εφαρμογής της περιβαλλοντικής ευθύνης, προώθησαν προς ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του «Πράσινου Ταμείου», αιτήματα για την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, που προκαλείται στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, καθώς και στα εδάφη της χώρας μας, από ανεξέλεγκτες αποθέσεις επικινδύνων αποβλήτων.

Τα έργα, που πρότειναν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν πρόσκλησης του ΣΥΓΑΠΕΖ, θα υλοποιηθούν στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Πιερίας και Αιτωλοακαρνανίας και θα περιλαμβάνουν εκπόνηση τεχνικής μελέτης αποκατάστασης και έργα διαχείρισης.
Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Πράσινου Ταμείου» και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 785.200 ευρώ. 
Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η ένταξη των αιτημάτων για την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς που προκαλείται στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, καθώς και στα εδάφη της χώρας μας από ανεξέλεγκτες αποθέσεις επικινδύνων αποβλήτων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, συνεχίζει τη σταθερή πολιτική του ΥΠΕΚΑ, για εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που αναλαμβάνει δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των ευαίσθητων υδατικών πόρων.
Στόχος μας παραμένει η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας, σε συνάρτηση με την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφορία». 
Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε: 
«Όπως όλες οι δράσεις του ΥΠΕΚΑ, έτσι και η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, που προκαλείται από ανεξέλεγκτες αποθέσεις επικινδύνων αποβλήτων, στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ταυτόχρονα, αποβλέπουμε στην αποκατάσταση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, μέσω της αξιοποίησης των φυσικών μας πόρων».
Επισυνάπτεται ο σχετικός:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ328.200,00 €75.000,00 €403.200 €
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ189.000,00 €189.000 €
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ150.000,00 €13.000,00 €163.000 €
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ30.000,00 €30.000 €
ΣΥΝΟΛΟ697.200,00 €88.000,00 €785.200 €

ΠΗΓΗ EPOLIS.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου