Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΝΤΑΓΜΑ 11/10/14 στις 12.00- ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ( T T I P)Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 119 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ενάντια στην απειλή της TTIP/ΔΕΣΕΕ: Οι άνθρωποι, το περιβάλλον και η δημοκρατία πάνω από τα κέρδη και τα εταιρικά δικαιώματα

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης (TTIP):
Ø  Δεν είναι απλά μια Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία119 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ενάντια στην απειλή της TTIP/ΔΕΣΕΕ:
Ø  Οι άνθρωποι, το περιβάλλον και η δημοκρατία πάνω από τα κέρδη και τα εταιρικά δικαιώματα

Κοινή δήλωση ομάδων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών που μάχονται ενάντια στην απειλή της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP/ΔΕΣΕΕ), Μάιος 2014

1.       Ποιοι είμαστε;
Είμαστε ένας ευρωπαϊκής εμβέλειας συνασπισμός οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μοιραζόμαστε μια βαθιά ανησυχία για τις ποικίλες απειλές που τίθενται από τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP/ΔΕΣΕΕ), γνωστή και ως Διατλαντική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Εκπροσωπούμε ένα ευρύ φάσμα δημοσίων συμφερόντων όπου περιλαμβάνονται η προστασία του περιβάλλοντος, η δημόσια υγεία, η γεωργία, τα δικαιώματα του καταναλωτή και η προστασία των προτύπων τροφίμων και καλλιέργειας, η καλή διαβίωση των ζώων, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των μεταναστών, η ανεργία, τα θέματα γυναικών και νεολαίας, η ανάπτυξη, η δημόσια πρόσβαση στην πληροφορία και τα ψηφιακά δικαιώματα, οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες συμπεριλαμβανόμενης της εκπαίδευσης, το αδιάβλητο των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και άλλα.
Είμαστε αποφασισμένοι να αμφισβητήσουμε τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη TTIP/ΔΕΣΕΕ, ώστε να εξασφαλίσουμε διαφανή και δημοκρατική συζήτηση αρχών. Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το κοινό μας μέλλον.

2.       Τι είναι η TIIP/ΔΕΣΕΕ;
Η TTIP/ΔΕΣΕΕ είναι μια μακρόπνοη συμφωνία υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκ μέρους των κρατών-μελών της ΕΕ) και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αφορά λιγότερο το εμπόριο καθώς οι δασμοί ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ είναι ήδη γενικά πολύ χαμηλοί, και περισσότερο κανονισμούς, προδιαγραφές, εταιρικά δικαιώματα και εγγυήσεις επενδύσεων.
Η προτεινόμενη TTIP/ΔΕΣΕΕ υποτίθεται ότι στοχεύει στη διευκόλυνση των άμεσων επενδύσεων και την εξάλειψη αχρείαστων γραφειοκρατικών εμποδίων για την πρόσβαση στην αγορά εταιριών και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Ωστόσο, στοιχεία από την πλευρά των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας αποκαλύπτουν πως η εστίαση σε μη δασμολογικά εμπόδια και οι ρυθμιστικές συγκλίσεις χρησιμοποιούνται για να δρομολογηθεί απορρύθμιση, αυξημένες εγγυήσεις επενδύσεων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που οδηγούν σε μονοπώλια και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Τα διακηρυγμένα αλλά αναπόδεικτα οικονομικά οφέλη είναι ασήμαντα για την ευρύτερη κοινωνία, ακόμα και στο καλύτερο σενάριο. Όλα τα στοιχεία μέχρι σήμερα υποδηλώνουν ότι αυτοί οι στόχοι απειλούν σημαντικά δικαιώματα κατακτημένα μέσα από μακρόχρονους δημοκρατικούς αγώνες στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο.
Οι διαπραγματεύσεις γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς ευρύ και αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο. Τα εθνικά κοινοβούλια ούτε καν ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες των κειμένων διαπραγμάτευσης της Επιτροπής - αλλά τα σπάνια αποσπάσματα πληροφοριών που έχουν δημοσιευθεί - ή διαρρεύσει - εγείρουν σημαντικές ανησυχίες.

3.       Ποιες είναι οι ανησυχίες μας;
• η έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικών διαδικασιών,
η οποία καθιστά αδύνατο για τους πολίτες και την κοινωνία να παρακολουθήσουν τις διαπραγματεύσεις ώστε να εξασφαλίσουν ότι το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται. Επί του παρόντος αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι εξαιρετικά μονομερείς: επιχειρηματικές ομάδες πίεσης απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες και ευκαιρίες να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις.
• το προτεινόμενο κεφάλαιο προστασίας επενδύσεων,
ειδικά η ένταξη μιας πρόβλεψης για Διευθέτηση Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους (ISDS/ΔΔΕΚ). Οι μηχανισμοί ISDS/ΔΔΕΚ δίνουν στους επενδυτές αποκλειστικά δικαιώματα να μηνύουν κράτη όταν δημοκρατικές αποφάσεις – αποφάσεις δημόσιων οργανισμών για το δημόσιο συμφέρον- θεωρούνται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα αναμενόμενα κέρδη τους. Αυτοί οι μηχανισμοί βασίζονται σε αποφάσεις εκτός των εθνικών δικαστηρίων και κατά συνέπεια υπονομεύουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά νομικά συστήματα, τις δημοκρατικές μας δομές για την διαμόρφωση νόμων και πολιτικών προς το δημόσιο συμφέρον.
• η δημιουργία νέων αντιδημοκρατικών δομών και διαδικασιών διοίκησης,
που στοχεύουν στο να «εναρμονίσουν τους κανονισμούς» όπως το προτεινόμενο Ρυθμιστικό Συμβούλιο Συνεργασίας. Αυτές οι δομές θα έκαναν τη TTIP/ΔΕΣΕΕ έναν κινούμενο στόχο, μόνιμα αναπτυσσόμενο μυστικά από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές οι αντιδημοκρατικές δομές απειλούν να υποβιβάσουν σημαντικά πρότυπα και κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος ή να εμποδίσουν μελλοντικές βελτιώσεις, ανεξάρτητα από την αναγκαιότητα και τη δημόσια εντολή. Επίσης ανησυχούμε για το στόχο να ενισχυθεί η προστασία και η επιβολή των «δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας», πράγμα που θα μπορούσε να εμποδίσει τα δικαιώματα μας στην υγεία, τον πολιτισμό, την παιδεία και την ελευθερία της έκφρασης.

4.       Οι κοινές μας απαιτήσεις και στόχοι:
Βασισμένοι στις αξίες της διεθνούς αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης και περιβαλλοντικής αειφορίας και με σεβασμό σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, δουλεύουμε μαζί με τους συμμάχους στις ΗΠΑ και στα άλλα μέρη του κόσμου και απαιτούμε:
α) Διαφάνεια τώρα: τα κείμενα διαπραγμάτευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και όλα τα έγγραφα διαπραγματεύσεων πρέπει να δημοσιοποιηθούν για να επιτρέψουν μία ανοικτή δημόσια διαβούλευση πάνω στη TTIP/ΔΕΣΕΕ.
β) Μια δημοκρατική διαδικασία, με λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση των κειμένων διαπραγμάτευσης, που θα εξασφαλίζει ότι οι πολιτικές είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και θα περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαβούλευση στα εθνικά κοινοβούλια, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνδικαλιστικούς φορείς και ομάδες ενδιαφερομένων.
γ) Όχι στο ISDS/ΔΔΕΚ: οποιαδήποτε πρόβλεψη που περιέχει μηχανισμούς Διευθέτησης Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους πρέπει να αφαιρεθεί μόνιμα από τις διαπραγματεύσεις και να μην εισαχθεί άλλος μηχανισμός που παραχωρεί προνομιακά δικαιώματα στους επενδυτές (ούτε καν έμμεσα μέσω άλλων προϋπαρχουσών ή μεταγενέστερων εμπορικών συμφωνιών).
δ) Όχι στο ρυθμιστικό συμβούλιο συνεργασίας: όλοι οι κανονισμοί επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι συνθήκες εμπορίου και η θέσπιση προδιαγραφών για προϊόντα και παραγωγή πρέπει να είναι στα χέρια δημοκρατικά ελεγχόμενων οργάνων και διαδικασιών.
ε) Όχι στην απορρύθμιση των προδιαγραφών που περιφρουρούν και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον: το επίπεδο των κοινωνικών και εργασιακών προδιαγραφών, η προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας, η φροντίδα για το περιβάλλον όπου περιλαμβάνεται και η αναγέννηση των φυσικών μας πόρων, η καλή διαβίωση των ζώων, τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και οι περιβαλλοντικά βιώσιμες αγροτικές πρακτικές, η πρόσβαση στην πληροφορία, ο πολιτισμός και η ιατρική, η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών όπως και η προστασία δεδομένων και λοιπών ψηφιακών δικαιωμάτων χρειάζεται να ενισχυθούν, όχι να «εναρμονιστούν» στον χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Η αμοιβαία αποδοχή δεν είναι αποδεκτή στο βαθμό που υπονομεύει δημοκρατικά συμφωνημένα πρότυπα και διασφαλίσεις. Η αρχή της προφύλαξης πρέπει να εφαρμοστεί ευρέως.
ζ) Όχι στην περαιτέρω απορρύθμιση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Απαιτούμε εγγυημένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας παιδεία, φροντίδα υγείας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και επίσης κυβερνητικές προμήθειες που προωθούν τοπικές θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, τοπικό περιεχόμενο, θετική διάκριση, κοινωνική επιχειρηματικότητα, βιώσιμα οικονομικά και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
η) Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμων αγροτικών πρακτικών και προστασία της μικρής οικογενειακής καλλιέργειας.
θ) Οι δημόσιες αρχές πρέπει να κρατήσουν την πολιτική εξουσία και τις δομές που είναι απαραίτητες για την προστασία ορισμένων ευαίσθητων τομέων και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής μας. Διεθνώς κατοχυρωμένα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα πρέπει να γίνουν σεβαστά και να επιβληθούν. Η συνεχής καταπάτηση των εργασιακών προτύπων θα έπρεπε να διευθετείται με την επιβολή χρηματικών προστίμων.
Οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, τώρα και στο μέλλον, θα πρέπει να ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις, να ακολουθεί αυτές τις αρχές και να προωθεί τη συνεργασία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογική αειφορία.

Σημειώσεις
·         TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) = ΔΕΣΕΕ (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων) ή και Διατλαντική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου
·         ISDS (Investor State Dispute Settlement) = ΔΔΕΚ (Διευθέτηση Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους)
  ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

1.      11.11.11, Belgium
2.      Action For Breast Cancer Foundation, Malta
3.      Africa Contact, Denmark
4.      Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN)
5.      Aitec-IPAM, France
6.      aktion / arbeitsunrecht, Germany
7.      Aktion Selbstbesteuerung e.V., Germany
8.      APRODEV - Association of World Council of Churches related Development Organisations in Europe
9.      aquattac, Europe-wide
10.  Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft - AbL, Germany
11.  ARC 2020 (Convention agricole et rurale 2020), Belgium
12.  ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt (AeGU, ISDE), Austria
13.  ASEED Europe, Netherlands
14.  Association d'Amitié Franco Vietnamienne, Comité de Choisy le Roi - Val de Marne, France
15.  Attac Austria
16.  ATTAC-DenmarkAttac Finland
17.  Attac France
18.  Attac Germany
19.  Attac Iceland
20.  Attac Ireland
21.  ATTAC SPAIN
22.  Attac Sweden
23.  ATTAC VLAANDEREN, Netherlands
24.  ATTAC Wallonie-Bruxelles, Belgium
25.  Austrian Federal Chamber of Labour
26.  Austrian Trade Union Federation
27.  BI Fracking freies Hessen, Germany
28.  BI lebenswertes Korbach e.V., Germany
29.  Both ENDS, the Netherlands
30.  Campact e.V., Germany
31.  CEE Bankwatch Network
32.  Center for Encounter and Active Non-Violence, Austria
33.  La CGT, France
34.  Colibri, Germany
35.  Collectif citoyen les Engraineurs, France
36.  Collectif contre le grand marché transatlantique - Stop TAFTA, France
37.  Collectif des Associations Citoyennes, France
38.  Collectif Roosevelt, France
39.  Compassion in World Farming, Europe-wide
40.  Corporate Europe Observatory (CEO), Belgium
41.  Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB), Germany
42.  Eco Ruralis, Romania
43.  Ecologistas en Acción, Spain
44.  Educación para la Acción Crítica-EdPAC. Spain
45.  Ein Welt Forum Freiburg, Germany
46.  European Attac Network (EAN)
47.  European Coordination Via Campesina (ECVC)
48.  European Environmental Bureau
49.  European Federation of Journalists
50.  The European Public Health Alliance, Europe-wide
51.  European Water Movement
52.  Farms not Factories, UK
53.  Fairwatch, Italy
54.  Fondation Sciences Citoyennes, France
55.  Food & Water Europe
56.  Fracking Free Ireland
57.  Freedom Fight Info, Serbia
58.  Friends of the Earth Europe
59.  Friends of the Earth Spain
60.  GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental, Portugal
61.  Générations Futures, France
62.  German League for Nature and Environment (Deutscher Naturschutzring - DNR)
63.  German NGO Forum on Environment and Development, Germany
64.  GLOBAL 2000 - Friends of the Earth Austria
65.  Global Marshall Plan Initiative, Europe-wide
66.  GMO Information Center ("InfOMG"), Romania
67.  Golias Hebdo et Golias Magazine, France
68.  Greenpeace
69.  The Health and Environment Alliance (HEAL), Belgium
70.  Heaven or sHell, Sweden
71.  IBFAN Europe
72.  IBFAN Georgian Group
73.  Ibfan Italia
74.  Initiativ Liewensufank, Luxembourg
75.  INKOTA-netzwerk, Germany
76.  Institute for sustainable development, Slovenia
77.  Irish Doctors Environmental Association, Ireland
78.  Keep Ireland Fracking Free, Ireland
79.  Kein Patent auf Leben! ("No Patents on Life!"), Germany
80.  LEF - FGE, Belgium
81.  Limerick Earth Day Network, Ireland
82.  Local Urban Development European Network (LUDEN), Belgium
83.  Mehr Demokratie, Germany
84.  MENSCHENRECHTE 3000 e.V. (Human Rights 3000), Germany
85.  MIM Moral in Motion, the Netherlands
88.  Nicos Poulantzas Institute, Greece
89.  NOAH - Friends of the Earth Denmark
90.  ÖBV-Via Campesina Austria
91.  Platform aarde Boer consument, The Netherlands
92.  Pokret za slobodu, Serbia
93.  Portmarnock Community Association, Beach committee, Ireland
94.  PowerShift, Germany
95.  PROVIEH - Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung e.V., Germany
96.  Quercus – National Association for Nature Conservation, Portugal
97.  La Quadrature du Net, France
98.  Romania Fara Ei, Romania
99.  Schaliegasvrij Nederland, The Netherlands
100.                      Service Civil International
101.                      Slow Food Germany
102.                      Slow Food International
103.                      SOLIDARITÉ, France
104.                      SOMO, the Netherlands
105.                      StopTTIP UK
106.                      SÜDWIND, Austria
107.                      Transnational Institute
108.                      Transport & Environment, Belgium
109.                      Umweltinstitut München e.V., Germany
110.                      Unión Sindical Obrera (USO), Spain
111.                      UNISON, UKVédegylet Egyesület, Hungary
112.                      War on Want, UK
113.                      WEED – World Economy, Ecology & Development, Germany
114.                      Wemos, the Netherlands
115.                      Women in Europe for a Common Future, France, Germany, The Netherlands
116.                      Women’s International League for Peace and Freedom Holland
117.                      World Development Movement, UK
118.                      Workinggroup Food Justice, The Netherlands
119.                      X minus Y Solidarity Fund, The Netherlands


Η μετάφραση, η μορφοποίηση  και η παραγωγή του εντύπου έγινε από το
«Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece» που είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής οργάνωσης Naturefriends International η οποία υπογράφει το παραπάνω κείμενο α/α 86. Οι ΦτΤ/ΝFGR είναι μια πανελλήνια οργάνωση που αναπτύσσει δράσεις για την Οικολογία, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου