Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ανοιχτή εκδήλωση Σύριζα Δυτ. Αθήνας «ΟΧΙ στην εγκατάλειψη του Πάρκου Τρίτσης»

Το πάρκο εγκαταλείφθηκε και απειλείται:
Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαιρθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” είναι χρόνια αντιμέτωπο με την εγκατάλειψη.

Κακοδιαχείριση, υποχρηματοδότηση, ανεπάρκεια προσωπικού, καταστροφή υποδομών είναι ενδεικτικά για την
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.
Στις 18 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση -με τις γνωστές fast-track αντιδημοκρατικές διαδικασίες- ανέθεσε την ευθύνη
για το Πάρκο στον ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας). Χωρίς να συμπεριλάβει την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση (ως όφειλε σύμφωνα με τον Νόμο) ούτε τους επιστημονικούς και συλλογικούς φορείς που έχουν
σχέση με το Πάρκο.
Σε σχέση με τη χρηματοδότηση, δίνει την αόριστη δυνατότητα να καταβάλλονται πόροι από το πράσινο ταμείο
για 5 όμως χρόνια, χωρίς να διασφαλίζει τους πόρους, ούτε το ύψος της χρηματοδότησης και κυρίως χωρίς να
καθορίζει τι θα συμβεί μετά το πέρας της πενταετίας. Επιπλέον δεν ρυθμίζει τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί στην
προηγούμενη περίοδο εγκατάλειψης του Πάρκου. Αντίθετα αναφέρεται ρητά σε εκμετάλλευση και αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων του Πάρκου.
Όλα αυτά δεν είναι πρωτοφανή. Είναι πάγια η κυβερνητική τακτική μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση
-ενώ ταυτόχρονα οι πόροι της αυτοδιοίκησης μειώνονται- με σαφή κατεύθυνση την εκχώρηση δημόσιων
λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα. Ο τρόπος που εκχωρείται το Πάρκο Τρίτση στην Αυτοδιοίκηση σήμερα δείχνει
πως είναι μέρος αυτού του συνολικού κυβερνητικού σχεδιασμού ιδιωτικοποίησης.
Το πάρκο οδηγείται σε ανεξέλεγκτη και οικονομικά γκρίζα εμπορευματοποίηση μετατρέποντάς το από Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης σε πολυχώρο καφετεριών και Πάρκο Εμπορευματικής Ευαισθητοποίησης.
Τι πρέπει να γίνει;
Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας (υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ) μόνο για τη διαχείριση του
πάρκου με συμμετοχή στη διοίκηση του εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι Ιλίου και
Αγ.Αναργύρων – Καματερού, ΑΣΔΑ, Περιφέρεια Αττικής), επιστημονικών φορέων (ΕΜΠ, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο, Yπ. Παιδείας), συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο Πάρκο και φορέων κοινωνικού
ελέγχου της περιοχής.
Να διασφαλιστεί μόνιμη και σταθερή χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό και να προσληφθεί
μόνιμο προσωπικό σχετικών ειδικοτήτων.
Να λειτουργεί ως πόλος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής υψηλού πρασίνου, έξω από εμπορικές
λογικές ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι χρήσεις να παραμείνουν μέσα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης και να μην προχωρήσει σε επιπλέoν εμπορευματοποίηση. Να εστιαστεί η δραστηριοποίηση
του φορέα διαχείρισης σε οργάνωση δραστηριοτήτων που συνάδουν με τον σκοπό της ίδρυσης του Πάρκου
που δεν είναι άλλος από αυτόν της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου