Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Διευκρινίσεις ΥΠΕΣ για την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους ΔήμουςΤις από 1-8-2014 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έτους 2013 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ-ΟΤΑ), οι οποίες έλαβαν πρωτόκολλο κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 9/1-8-2014 και 10/1-8-2014, αντίστοιχα, κοινοποίησε προς όλους τους ενδιαφερομένους (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΠ-ΟΤΑ, ΓΛΚ και ΚΕΔΕ) το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας εφαρμόζονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, που απασχολείται στους Δήμους, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, καθώς και στους Οργανισμούς, που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου, και καθεμιά εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των Σωματείων που ανήκουν μόνο στη δύναμη της ΠΟΕ-ΟΤΑ ή της ΠΟΠ-ΟΤΑ, αντίστοιχα, όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Για την εφαρμογή, δε, της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Σωματείου, ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του και της ΠΟΕ-ΟΤΑ ή της ΠΟΠ-ΟΤΑ, ότι το Σωματείο αυτό είναι μέλος της.
Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: οικ.43735


ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Τ.Α.
ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
            του Κράτους
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
            Δ/νσεις Διοίκησης


            
Ταχ. Δ/νση
: Σταδίου 27
ΚΟΙΝ.: 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία
Τ.Κ.
: 10183 Αθήνα
             Εργαζομένων Οργανισμών
Πληροφορίες
: Θ. Παπασημακοπούλου
             Τοπ. Αυτ/σης (ΠΟΕ-ΟΤΑ)
Τηλέφωνο
: 213-1364377
             Καρόλου 24
FAX
: 213-1364383, -389
             2. Πανελλήνια Ομοσπονδία
             Προσωπικού Οργανισμών
             Τοπ. Αυτ/σης (ΠΟΠ-ΟΤΑ)
             Μάρνη 59 2ος όροφος
             3. Γενικό Λογιστήριο
             του Κράτους
             Δ/νση 22η Μισθολογίου
             4. ΚΕΔΕ
             Γενναδίου 8 & Ακαδημίας

ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ

Σας κοινοποιούμε τις από 1-8-2014 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έτους 2013 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ-ΟΤΑ), οι οποίες έλαβαν πρωτόκολλο κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 9/1-8-2014 και 10/1-8-2014, αντίστοιχα, και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ αρμοδιότητάς σας, για εφαρμογή όπου συντρέχει περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας εφαρμόζονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους Δήμους, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, καθώς και στους Οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου, και καθεμιά εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των σωματείων που ανήκουν μόνο στη δύναμη της ΠΟΕ-ΟΤΑ ή της ΠΟΠ-ΟΤΑ, αντίστοιχα, όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Για την εφαρμογή, δε, της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του σωματείου ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του και της ΠΟΕ-ΟΤΑ ή της ΠΟΠ-ΟΤΑ ότι το σωματείο αυτό είναι μέλος της. Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΒίκυ Γιαβή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τμήμα Π-ΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου