Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.1.       Καθιέρωση στο συνδικαλιστικό κίνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που θα επιτρέπει να αποτελέσει και καταστατική διάταξη.


2.       Η χρήση της τεχνολογίας για την καθιέρωση ηλεκτρονικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. ή τον αριθμό Μητρώου Μισθοδοσίας. Δημιουργία σε κάθε Ομοσπονδία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Μητρώο Μελών) για την αποφυγή προσπάθειας διπλοψηφίας και αμφισβήτησης των εκλογικών διαδικασιών.

3.       Η αναβάθμιση της λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τα οποία καλούνταν να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και δράση του συνδικαλιστικού κινήματος σε Νομαρχιακό επίπεδο.

4.       Την μετατροπή του Κοινωνικού Πολύκεντρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης προκειμένου το συνδικαλιστικό κίνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων να διαμορφώνει και να τεκμηριώνει το συνδικαλιστικό του λόγο άλλα και δομημένες προτάσεις με βάση τη διεθνή εμπειρία και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας.

5.       Την ίδρυση και λειτουργία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ των Δημοσίων Υπαλλήλων με καταστατική διάταξη, για τον συντονισμό και την κοινή δράση του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε επίπεδο Περιφέρειας.

6.       Την απόκτηση οικονομικής αυτοδυναμίας των συνδικάτων, μέσα από ισχυρότερες δομές που για τους εργαζόμενους εγγυώνται ασφάλεια και αποτελεσματικότερη παρέμβαση και συμβάλλουν έτσι στην πύκνωση των δυνάμεών τους, καθώς και με λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως αυτό της εφαρμογής των διατάξεων (Σ.Σ.Ε. και Ειδικών Σ.Σ.Ε.) της παρακράτησης της συνδικαλιστικής εισφοράς μέσα από τη μισθοδοσία (επίπεδο πρωτοβάθμιου Συλλόγου).  Η οικονομική αυτοδυναμία είναι αναγκαίος όρος για να μπορούν τα συνδικάτα να προωθούν τα όλο και πιο απαιτητικά προγράμματα δράσης τους.

7.       Την ενίσχυση της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης του συνδικαλιστικού στελεχιακού δυναμικού με νέες γνώσεις, με νέες δεξιότητες που με την αξιοποίηση της τεχνολογίας θα συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων του συνδικαλιστικού κινήματος στην άμεση, καθολική, έγκυρη ενημέρωση, αλληλοτροφοδότηση με τα μέλη των συνδικάτων και τους εργαζόμενους. Η καθολική χρήση του διαδικτύου από τα συνδικαλιστικά στελέχη για άμεση επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή των θέσεων του συνδικαλιστικού κινήματος προβάλλει σήμερα επιτακτική ανάγκη.

8.       Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να διατηρεί ανοικτό μέτωπο κατά των φαινομένων διαφθοράς, πελατοκρατείας, παραγοντισμού. Οφείλει δε να αναδείξει την ηθική διάσταση της συλλογικής δράσης με την ίδια τη στάση, τη συμπεριφορά, την έκφραση και τη δράση των συνδικαλιστικών στελεχών.

9.       Την αναβάθμιση των Διεθνών Σχέσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την συγκρότηση μέσω καταστατικής διάταξης Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων. Αντικείμενο λειτουργίας της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων θα είναι μια νέα σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας με τα συνδικάτα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και άλλων χωρών που σήμερα ζουν μια νέα πραγματικότητα. Ουσιαστική συμμετοχή και μεγαλύτερη παρέμβαση τόσο στα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα όσο και στις επιτροπές που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

10.  Μείωση των Μελών του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από 85 σε 65 για λόγους λειτουργικότητας αλλά και οικονομικούς.

11.  Ανάλογη μείωση και των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από 17 σε 13 για τους αντίστοιχους λόγους.

12.  Να μην επιτρέπεται με καταστατική διάταξη η εγγραφή στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Πανελλαδικού ή κλαδικού χαρακτήρα.

13.  Να μην επιτρέπεται με καταστατική διάταξη η εγγραφή Ομοσπονδίας από τον ίδιο χώρο στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Να υπάρξουν πρωτοβουλίες για την ενοποίηση τους ώστε να μπει ένα τέλος στην πολυδιάσπαση και τον κατακερματισμό του συνδικαλιστικού κινήματος.

14.  Τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα πρέπει να έχουν εκλεγεί τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, ασχέτως των όποιων προβλέψεων ή δυνατοτήτων δίνουν τα καταστατικά των Ομοσπονδιών τους.

15.  Τον περιορισμό με καταστατική διάταξη των θητειών, σε τρείς, στα όργανα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Εκτελεστική Επιτροπή, Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Επιτροπή  Πιστοποίησης) συνολικά  και ΟΧΙ συνεχόμενες!!!
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
από το πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο έως και τριτοβάθμιο επίπεδο.

Σε ότι αφορά στις καταστατικές αλλαγές σε σχέση με την έγγραφή εργαζομένων, στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους, με ελαστικές ή προσωρινές μορφές εργασίας μόνο με διάλογο και την απαιτούμενη συναίνεση μπορούν να γίνουν και εφόσον γίνουν, θα αποτελούν κοινούς και ενιαίους κανόνες για όλα τα επίπεδα.
Ξεκαθαρίζουμε όμως με σαφήνεια πως όποιες αλλαγές συμφωνηθούν δεν είναι δυνατόν να μην αφορά στα Καταστατικά των Ομοσπονδιών και στη συνέχεια των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων.

Όσοι φωνάζουν π.χ. στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά σιωπούν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι ξεκάθαρο πως άλλους στόχους εξυπηρετούν !!! Πρέπει επιτέλους να μπει τέλος στην υποκρισία.!!!

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί η «επιλεκτική» εφαρμογή του Καταστατικού σε επίπεδο Πρωτοβάθμιου Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας κατά καιρούς, από συνδικαλιστικές οργανώσεις  ανάλογα με τις ευκαιριακές πλειοψηφίες που διαμορφώνονται είτε σε Γενικές Συνελεύσεις, είτε σε Διοικητικά Συμβούλια. Κάτι τέτοιο συνιστά αλλοίωση της γνήσιας έκφρασης των οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλα τα επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε δυνατότητα εργοδοτικών παρεμβάσεων στην διαμόρφωση των οργάνων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων ή των Ομοσπονδιών μέσω προσλήψεων εργαζομένων με σχέσεις εργασίας υπό καθεστώς ομηρίας που προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μη αντικειμενικό τρόπο και που πολύ πιθανόν σύντομα να μην εργάζονται στο Δημόσιο. Όταν σήμερα το 90% των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας που προσλαμβάνονται κύρια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εργαζόμενοι μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας, Κοινωνικών Συνεταιρισμών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και δίμηνων για έκτακτες ανάγκες.

Το πρόβλημα του συνδικαλιστικού κινήματος την περίοδο αυτή αλλά και των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας είναι η κλιμάκωση του αγώνα ΟΛΩΝ μας για την ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων και της τρόικας και όσων τις υπηρετούν, την αποτροπή των νέων χιλιάδων απολύσεων εργαζομένων μέσω της διαθεσιμότητας, του επανέλεγχου μετατροπής των Συμβάσεων με διαφορετικά κριτήρια και της «αξιολόγησης» Δομών και Ανθρώπινου Δυναμικού, την κατάργηση αυτών των μορφών απασχόλησης και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω ενός δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών.


Προτεραιότητα μας την πιο δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι τα πραγματικά προβλήματα τους και ΟΧΙ ο πόλεμος χαρακωμάτων που είναι μακριά από τις αγωνίες και τα προβλήματά τους και ιδιαίτερα των νέων και που τις περισσότερες φορές εντάσσεται σε παραταξιακούς σχεδιασμούς και μικροκομματικά συμφέροντα.

Αναλυτικά η πρότασή μας για την εγγραφή σε Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο επίπεδο.

1.       Όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται με προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. και αναμένουν το διορισμό τους.

2.       Όσοι εργαζόμενοι έχουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση που μετατρέπονται οι συμβάσεις τους σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και αναμένουν τη δημοσίευση της κατάταξής τους σε Φ.Ε.Κ.

3.       Όσοι εργαζόμενοι έχουν πάνω από δύο (2) 8μηνες Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στον ίδιο φορέα.

4.       Οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Δομές των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Βοήθεια στο Σπίτι, Κ.Η.Φ.Η., Κ.Δ.Η.Φ., Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., κ.λπ.), που απασχολούνται συνεχώς πάνω από δύο (2) χρόνια.

5.       Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. που απασχολούνται συνεχώς πάνω από δύο (2) χρόνια.
  
Βασική προϋπόθεση όμως για την υλοποίηση των πιο πάνω καταστατικών αλλαγών είναι ότι θα συμφωνηθεί η εφαρμογή από όλους χωρίς την επόμενη ημέρα να ξεκινήσει πάλι η αμφισβήτηση για την εφαρμογή των Καταστατικών των Συνδικαλιστικών Οργάνων σε όλα τα επίπεδα.

Η «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» είναι ανοιχτή για συζήτηση και στις προτάσεις των άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων για την τροποποίηση του Καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τροποποιήσεις που θα έχουν στόχο ενεργούς εργαζόμενους, συμμετοχική διαδικασία, δημοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος, συνδικαλιστική αυτογνωσία, σύνθεση στις απόψεις, ενότητα στη δράση, αλληλεγγύη στη διεκδίκηση, για να έχει μαζικούς, ενωτικούς και αποτελεσματικούς αγώνες.

 ΣΧΟΛΙΟ: στο blog της  αντί-δρασης  θα δημοσιευθούν  τα κείμενα όλων των παρατάξεων για το συνέδριο της  ΑΔΕΔΥ και θα αναρτηθούν στην στήλη του διαλόγου για το συνέδριο. Επίσης θα δημοσιευθούν κείμενα συνδικαλιστών και  επιστημόνων που ασχολούνται με το συνδικαλιστικό κίνημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου