Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Οι αλλαγές στο μισθολόγιο και ο χρόνος εφαρμογής τους – Ποιοι οι συντελεστές των αποδοχών των υπαλλήλων

Την καθιέρωση νέων κατώτατων εισαγωγικών μισθών στο Δημόσιο, χαμηλότερων περίπου κατά 12% σε σύγκριση με τους ισχύοντες σήμερα, προβλέπουν οι αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου τομέα που προωθεί η κυβέρνηση σε συμφωνία με την τρόικα.

Οι νέοι κατώτατοι βασικοί μισθοί θα κυμαίνονται από 684 έως 958 ευρώ το μήνα και θα καταβάλλονται για 2 χρόνια σε όσους προσλαμβάνονται από το 2015 και μετά στο Δημόσιο.
Οι υπάλληλοι που θα λαμβάνουν τους νέους αυτούς χαμηλότερους εισαγωγικούς μισθούς δεν θα είναι μόνιμοι αλλά «δόκιμοι», δηλαδή θα προσλαμβάνονται δοκιμαστικά. Με τη συμπλήρωση 2 ετών εργασίας στο Δημόσιο θα κρίνονται για το έργο που έχουν επιτελέσει κι αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα μονιμοποιούνται, αλλιώς θα απολύονται.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο για τις αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, για το οποίο εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση και τρόικα:
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα καθιερωθεί ο θεσμός του «δόκιμου υπαλλήλου». Σύμφωνα με το θεσμό αυτό, όποιος προσλαμβάνεται στο Δημόσιο από το 2015 και μετά θα εργάζεται δοκιμαστικά για 2 χρόνια λαμβάνοντας προσωρινά ένα νέο κατώτατο βαθμό Ζ’ και εισπράττοντας κάθε μήνα ένα βασικό μισθό, ο οποίος θα είναι χαμηλότερος από τον ισχύοντα σήμερα εισαγωγικό μισθό, περίπου κατά 12%.
Ο μικτός βασικός μισθός του «δόκιμου» υπαλλήλου θα προσδιορίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή με βάση το ποσό των 586 ευρώ το μήνα. Ο μηνιαίος αυτός μισθός θα ονομάζεται «δόκιμος μισθός».
Σήμερα, με βάση το ισχύον μισθολόγιο, όποιος προσλαμβάνεται στο Δημόσιο κατατάσσεται στο βαθμό ΣΤ’ και λαμβάνει μικτό εισαγωγικό βασικό μισθό 780 ευρώ αν ανήκει στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), 858 ευρώ (780 ευρώ Χ συντελεστή 1,1) αν ανήκει στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 1.037 ευρώ (780 ευρώ Χ συντελεστή 1,33) αν ανήκει στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 1.092 ευρώ (780 ευρώ Χ συντελεστή 1,4) αν ανήκει στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Με το νέο σύστημα, όσοι προσλαμβάνονται στο Δημόσιο από την 1η-1-2015 και μετά θα χαρακτηρίζονται «δόκιμοι» υπάλληλοι και θα λαμβάνουν βαθμό Ζ’.
Για όσους «δοκίμους» εντάσσονται στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θα ισχύει, ουσιαστικά, ο κατώτατος μισθός των 586 ευρώ το μήνα του ιδιωτικού τομέα προσαρμοσμένος όμως στα δεδομένα του Δημοσίου.
Αυτό σημαίνει ότι, επειδή στο Δημόσιο καταβάλλονται κάθε χρόνο 12 μισθοί αντί 14 (τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα θερινής αδείας έχουν καταργηθεί), κάθε «δόκιμος» δημόσιος υπάλληλος της κατηγορίας ΥΕ θα λαμβάνει μηνιαίο βασικό μισθό που θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 586 ευρώ επί το 14 και εν συνεχεία από τη διαίρεση του γινομένου με το 12, οπότε στην πραγματικότητα θα δικαιούται ως μικτό βασικό μισθό ένα ποσό της τάξεως των 684 ευρώ μηνιαίως (586 ευρώ Χ 14 / 12 = 684 ευρώ με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα).
Από κει και πέρα, για τον προσδιορισμό των βασικών μισθών των «δόκιμων» υπαλλήλων των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θα λαμβάνονται υπόψη, αντίστοιχα, οι συντελεστές 1,1, 1,33 και 1,4, οι οποίοι προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των εισαγωγικών μισθών των τριών αυτών κατηγοριών με τον εισαγωγικό μισθό της κατηγορίας ΥΕ. Δηλαδή:
* Ο βασικός μισθός του «δόκιμου» υπαλλήλου της κατηγορίας ΔΕ θα ανέρχεται σε 752 ευρώ το μήνα (684 ευρώ Χ 1,1 = 752 ευρώ με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα).
* Ο βασικός μισθός του «δόκιμου» υπαλλήλου της κατηγορίας ΤΕ θα ανέρχεται σε 910 ευρώ το μήνα (684 ευρώ Χ 1,33 = 910 ευρώ με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα).
* Ο βασικός μισθός του «δόκιμου» υπαλλήλου της κατηγορίας ΥΕ θα ανέρχεται σε 958 ευρώ το μήνα (684 ευρώ Χ 1,4 = 958 ευρώ με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα). Στο βαθμό Ζ’ και στο μειωμένο κατά 12% περίπου εισαγωγικό μισθό θα παραμένει ο «δόκιμος» υπάλληλος για 2 χρόνια. Μόλις συμπληρώνει 2 χρόνια, εφόσον κρίνεται άξιος και ικανός να συνεχίσει να υπηρετεί στο Δημόσιο, θα μονιμοποιείται και θα λαμβάνει πλέον το βαθμό ΣΤ’ και τον κανονικό εισαγωγικό μισθό που αντιστοιχεί στην κατηγορία του, δηλαδή 780 ευρώ αν είναι ΥΕ, 858 ευρώ αν είναι ΔΕ, 1.037 ευρώ αν είναι ΤΕ και 1.092 ευρώ αν είναι ΠΕ. Από κει και πέρα θα συνεχίζει κανονικά τη βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη.
2. Η «προσωπική διαφορά» την οποία λαμβάνουν με τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές τους περίπου 60.000 υπάλληλοι σε διάφορα υπουργεία, μεταξύ των οποίων και οι εφοριακοί, οι τελωνειακοί, οι υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι εργαζόμενοι στο Γενικό Χημείο του Κράτους, οι υπάλληλοι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κ.ά. θα καταργηθεί από το 2016.
Πρόκειται για τη λεγόμενη «υπερβάλλουσα μείωση», η οποία δεν έγινε στους συγκεκριμένους υπαλλήλους από την 1η-1-2011 όταν εφαρμόστηκε το ενιαίο μισθολόγιο, καθώς τότε συμφωνήθηκε να θεσπιστεί ανώτατο όριο 25% στις περικοπές συνολικών αποδοχών που προέκυπταν. Επειδή δε στους υπαλλήλους αυτούς προέκυπταν, με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, πολύ μεγάλες περικοπές αποδοχών, άνω του 25% και μέχρι 54%, η θέσπιση του πλαφόν στο 25% είχε ως συνέπεια να διατηρήσουν με τη μορφή της «προσωπικής διαφοράς» το πλέον του 25% ποσό μείωσης των συνολικών αποδοχών τους.
Η «προσωπική διαφορά», λοιπόν, προβλέπεται πλέον να καταργηθεί από την 1η-1-2016 με συνέπεια οι 60.000 υπάλληλοι που τη λαμβάνουν να υποστούν νέες μειώσεις στις συνολικές αποδοχές τους. Η εξοικονόμηση που προκύπτει από την κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» υπολογίζεται σε 200 εκατ. ευρώ περίπου.
Από την 1η-7-2015 θα τεθεί σε ισχύ πιλοτικά στο υπουργείο Οικονομικών πρόγραμμα ανακατανομής της «προσωπικής διαφοράς». Δηλαδή το ποσό της «διαφοράς» αυτής θα αφαιρεθεί από τις αποδοχές ορισμένων υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών (εφοριακών, τελωνειακών κ.ά.) και θα προστεθεί στις αποδοχές άλλων υπαλλήλων του ίδιου υπουργείου με βάση κριτήρια αξιολόγησης και με βάση τα προσόντα των εργαζομένων.
Η καθολική εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου, όπως θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από 1η-1-2016.
 http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/oi-allages-sto-misthologio-kai-o-xronos-efarmogis-tous-poioi-oi-sintelestes-ton-apodoxon-ton-ipallilon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου