Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Η Περιφέρεια Αττικής στη συνάντηση με εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Κομισιόν για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ολόκληρη η ομιλία της Αφροδίτης Μπιζά)Η αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά, εκπροσώπησε την Περιφέρεια Αττικής, κατά τη συνάντηση, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, των Περιφερειών με τους εκπροσώπους των γενικών Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Κομισιόν, Aurel Ciobanu Dordea και Sabine Bourdy αντιστοίχως, με θέμα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Κατά την τοποθέτησή της, εκ μέρους της Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, Ρένας Δούρου, η Αφρ. Μπιζά περιέγραψε σε γενικές γραμμές την πολιτική που προωθεί η Περιφερειακή Αρχή Αττικής για την αλλαγή του συστήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Μεταξύ άλλων η αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ ανέφερε:
·                Κανονικά, σήμερα εδώ δεν θα έπρεπε να συζητάμε για τη νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά για την τελειοποίηση ενός συστήματος που θα βασιζόταν στις σύγχρονες αρχές διαχείρισής τους, με τρόπο φιλικό προς τον πολίτη και το περιβάλλον. Ωστόσο λάθος πολιτικές, εμμονές σε παρωχημένες μεθόδους και κοντόφθαλμες στρατηγικές, έχουν φέρει σε οριακή κατάσταση το κρίσιμο όσο και πολύπλευρο αυτό θέμα στην Αττική.
·                Οι σημερινοί επικριτές της Περιφέρειας Αττικής, είναι εκείνοι που οδήγησαν τα πράγματα στη σημερινή κατάσταση, δρομολογώντας έωλες λύσεις που δεν θα αποσπούσαν την κοινοτική έγκριση καθώς στηρίζονταν σε μεγάλες εγγυημένες ποσότητες σύμμεικτων απορριμμάτων, επιβάλλοντας έτσι τη διαιώνιση του σημερινού status quo καθώς δεν είχαν δρομολογήσει κανενός είδους εναλλακτική λύση.
·                Η νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής, είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, βασισμένο στην εφαρμογή των βασικών αξόνων της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως αυτοί διατυπώνονται από την οδηγία – πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, την οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή, την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. Ένα μοντέλο ενταγμένο στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής στρατηγικής, που θα συμβάλλει στην κυκλική οικονομία, με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος.
·                Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει να δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για ένα νέο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη, στη χωριστή συλλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, την επανάχρηση. Στην βάση των αρχών της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας, της κοινωνικής συμμετοχής, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Ένα σύστημα δηλαδή βιώσιμο και δίκαιο οικονομικά και οικολογικά, με δημόσιο έλεγχο, το οποίο θα αποτελέσει ισχυρό χαρτί ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία.
·                Βήμα πρώτο: έχουμε ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για να αναθεωρήσουμε τον ΠΕΣΔΑ – κάτι που επιβάλλεται εκ του νόμου (ΚΥΑ 50910/2727/2003), έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια και που η υλοποίησή του αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα.
·                Βήμα δεύτερο: έχουμε ήδη κάνει πράξη, να ακυρώσουμε τους υπό εξέλιξη σχεδιασμούς επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων από τεράστιες μονάδες, με ΣΔΙΤ.
·                Βήμα τρίτο: αφορά στην εισαγωγή των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης. Ο νέος σχεδιασμός που προωθούμε, όπως έχει επισημάνει στην επιστολή της, στις 2 Οκτωβρίου 2014, προς όλους τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια της Αττικής, η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην αρχή της αποκέντρωσης και της εγγύτητας.
·                Βήμα τέταρτο: αφορά στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ύδρας. Το Νοέμβριο του 2014, ο ΕΔΣΝΑ, ύστερα από την Απόφαση 6540/3-10-14 της Περιφερειάρχη και Προέδρου του Συνδέσμου, εκπόνησε Μελέτη Σκοπιμότητας για τα Έργα Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ και Διαχείρισης των Απορριμμάτων του νησιού.
·                Ο ρόλος των πολιτών είναι λοιπόν καθοριστικής σημασίας. Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους, η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ διοργανώσαμε από τις 12 ως τις 14 Φεβρουαρίου ανοικτό, διεθνές συνέδριο με θέμα τη «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική», στο οποίο κατατέθηκαν και ακούστηκαν όλες οι απόψεις, όλες οι προτάσεις, από την πλευρά δήμων, επιστημονικών φορέων, επαγγελματιών του χώρου, των περιφερειακών παρατάξεων, πολιτών.
·                Στην πορεία της αυτή η Περιφέρεια βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ανάγκη της διασφάλισης της αξιοπιστίας του νέου συστήματος και το δεύτερο, απόρροια του πρώτου, με την ανάγκη δραστηριοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, φορέων, οργανώσεων στα πρώτα στάδια της διαχείρισης.
·                Έχουμε ήδη εισέλθει σε μια μεταβατική περίοδο σταδιακής υλοποίησης του νέου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, μέσα από την τήρηση ευαίσθητων ισορροπιών και αναγκαίων αλλαγών, με γνώμονα πάντα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, σε τρία επίπεδα: οικονομικό, υγειονομικό, περιβαλλοντικό.
·                Στο πλαίσιο θεωρούμε τη σημερινή μας συνάντηση ως μια πρώτης τάξεως αφετηρία για την εκτίμηση των προβλημάτων που θέτει η εφαρμογή του νέου συστήματος διαχείρισης της Αττικής, για εμβάθυνση των κοινών διεργασιών και ανταλλαγής απόψεων με τις Γενικές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης.

Το σύνολο της τοποθέτησης της αντιπροέδρου του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτης Μπιζά στον ιστότοπο του ΕΔΣΝΑ: http://www.edsna.gr/index.php/info/anakoinoseis/458-synantisi-me-ee

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου