Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 43ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 27, 28, 29 ΚΑΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΣυνάδελφοι,

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την διεξαγωγή του 43ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας θα διεξαχθεί στην ΑΘΗΝΑ, στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES», Μιχαήλ Βόδα 2-6 - Αθήνα, από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 έως την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.

Συνημμένα σας στέλνουμε ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ των εργασιών του Συνεδρίου. Το τελικό πρόγραμμα θα σας σταλεί μόλις οριστικοποιηθεί από την Ομοσπονδία.
Ο κάθε σύνεδρος θα πρέπει να μεριμνήσει από μόνος του για τη διαμονή του στην Αθήνα, ενώ τα έξοδα συνολικά της συμμετοχής του στο Συνέδριο καλύπτονται από τον κάθε Σύλλογο, καθώς η Ομοσπονδία δεν έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει οικονομικά.
Η κράτηση των δωματίων θα γίνεται με ευθύνη των Αντιπροσώπων χωρίς καμία παρέμβαση της Ομοσπονδίας και εννοείται ότι ο κάθε σύνεδρος μπορεί να αναζητήσει και Ξενοδοχεία εκτός από αυτό που θα διεξαχθεί το Συνέδριο.
Η έναρξη των εργασιών του 43ου Τακτικού Συνεδρίου έχει προγραμματισθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, στις 5.00 το απόγευμα, γι’ αυτό θα πρέπει μέχρι αυτή την ώρα να έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση των Αντιπροσώπων και η νομιμοποίησή τους.
Η λήξη των εργασιών έχει προγραμματισθεί την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 με την εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Εκπρόσωποι στα Ταμεία). Γι’ αυτό η αναχώρηση από την ΑΘΗΝΑ  θα πρέπει να προγραμματισθεί μετά το μεσημέρι.
Πολλοί Σύλλογοι ενώ έχουν πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες για την εκλογή των Αντιπροσώπων δεν έχουν στείλει μέχρι σήμερα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 15 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Προϋπόθεση συμμετοχής των Αντιπροσώπων είναι και η εξόφληση των συνδρομών των Συλλόγων-Μελών, βάση των εγγεγραμμένων μελών τους, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία. Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος που έχει εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία για το διάστημα μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015.
Οι Σύλλογοι-Μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα σχέδια εντύπων για την απλούστευση των διαδικασιών στις αρχαιρεσίες. Τα σχέδια των εντύπων υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:// www.poeota.gr
Οι Σύλλογοι-Μέλη θα πρέπει να πραγματοποιούν ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ με την παρουσία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δικαστικού Αντιπροσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρχαιρεσίες θεωρούνται ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ.
Όσοι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχουν τροποποιήσει το Καταστατικό τους για να εναρμονιστεί με αυτό της Ομοσπονδίας (τριετής θητεία αντιπροσώπων κ.λπ.), οφείλουν να κοινοποιήσουν ΑΜΕΣΑ επικυρωμένο από το δικαστήριο αντίγραφο του τροποποιημένου Καταστατικού στην Ομοσπονδία.
Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης  των αρχαιρεσιών για την εκλογή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ισχύοντος Καταστατικού είναι από την 1η Δεκεμβρίου 2014 μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Κατόπιν της ανωτέρω ημερομηνίας καμία εκλογή Αντιπροσώπων δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αν δεν πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Για την εκλογή των Αντιπροσώπων θα πρέπει να εφαρμοστεί ΑΥΣΤΗΡΑ το άρθρο 1 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας όπου ορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Συνάδελφοι,
Η αυστηρή τήρηση των πιο πάνω οδηγιών από όλους τους Συλλόγους-Μέλη είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ ΜΑΣ ώστε στις εργασίες του 43ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας να συζητήσουμε για τα οξυμμένα προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να μην αναλωθούμε σε συζητήσεις που αποπροσανατολίζουν και απαξιώνουν συνολικά τη λειτουργία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου