Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Εκμισθώνεται ο Αποτεφρωτήρας της Αττικής

Σε αγώνα εξοικονόμησης πόρων φαίνεται ότι έχει μπει ο ΕΔΣΝΑ προκειμένου να κατεβάσει το λειτουργικό κόστος και κατ’ επέκταση τα τέλη εισόδου που πληρώνουν οι δήμοι.
Μετά την πρόσφατη απόφαση για το ΕΜΑΚ με την οποία υπολογίζεται θα εξοικονομηθούν 15 εκατομμύρια ετησίως μια νέα απόφαση εκμίσθωσης του Αποτεφρωτήρα των Νοσοκομειακών αποβλήτων έρχεται να δημιουργήσει μια προσδοκία από 1,2 μέχρι 2,4 εκατομμυρίων σ’ ετήσια βάση.

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την διερεύνηση των δυνατοτήτων εκμίσθωσης προσπαθεί να λύσει ουσιαστικά τα γραφειοκρατικά προβλήματα που αυτά με την σειρά τους, επιφέρουν προβλήματα χρηματοροής.
Ο ΕΔΣΝΑ έχει εγγράψει εκκρεμότητες 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από τόκους υπερημερίας, όχι γιατί δεν έχει τα χρήματα στα ταμεία για να πληρώσει τους εργολάβους, αλλά γιατί η γραφειοκρατία κωλυσιεργεί τις διαδικασίες πληρωμής και εγείρονται δικαιώματα υπερημερίας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 2014 ο ΕΔΣΝΑ από 7 τόνους ημερησίως που δεχόταν από τα νοσοκομειακά απόβλητα μέχρι τότε, ανέβηκε στους 21 τόνους ημερησίως. Αυτό έγινε διότι μπήκαν ανιχνευτήρες στα σύμμεικτα και σταμάτησε η διοχέτευση νοσοκομειακών αποβλήτων σ΄αυτό το ρεύμα.
Από το 2005 δηλαδή μέχρι το 2014 υπήρχε μια τεράστια απώλεια εσόδων πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Ομως παρά τις αλλαγές που έγιναν το σύστημα παρέμεινε παθητικό αφού οι τόκοι υπερημερίας και η αδυναμία είσπραξης, δημιουργούν και πάλι ελλείματα.
Επιπλέον σε 9 εκατομμύρια ανέρχονται οι ανείσπρακτες οφειλές των νοσοκομείων προς τον ΕΔΣΝΑ.
Ετσι αποφασίστηκε η εκμίσθωση του αποτεφρωτήρα ώστε ο ΕΔΣΝΑ να εισπράττει ένα σταθερό ποσό το χρόνο και να απαλλαγεί από το άγχος των ανείσπρακτων
Η απόφαση αυτή πάρθηκε ουσιαστικά καθώς το όριο της σύμβαση για την απόδοση 64 εκατομμυρίων ευρώ που έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο της λειτουργίας του Αποτεφρωτήρα, σε ένα μήνα το πολύ εξαντλείται. Η Εκτελεστική Επιτροπή έπρεπε είτε να ανεβάσει στα 110 εκατομμύρια την σύμβαση όπως αρχικά προβλεπόταν ή να προχωρήσει στην λύση της εκμίσθωσης για να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα και τα έσοδα.
Παράλληλα σύμφωνα με την εισήγηση πρόθεση είναι να μειωθεί και το κόστος που πληρώνουν τα νοσοκομεία αφού από 1,7 ευρώ η τιμολόγηση που θα επιβληθεί στον ανάδοχο θα κυμαίνεται κοντά τα 1,3 ευρώ.
Ανησυχίες πάντως εξέφρασε ο τέως Δήμαρχος Φυλής και μέλος της Ε.Ε. κ. Μπουραϊμης καθώς η νομοθεσία έχει διάφορες ασάφειες στην λίστα των προϊόντων που επιτρέπεται να μεταφερθούν στο αποτεφρωτήρα. Στην λίστα Περιέχονται διάφορα τοξικά και επικίνδυνα υλικά, τα οποία δύνανται να μεταφερθούν όχι μόνο από τα νοσοκομεία, αλλά και από τους δήμους.
Η Ε.Ε. αποφάσισε να επανεξετάσει την λίστα των υλικών και να προσδιορίσει επακριβώς τις πηγές.
Επίσης η Ε.Ε. αποφάσισε και την σύσταση επιτροπής απομάκρυνσης του Αποτεφρωτήρα με μέλη από τον ΕΔΣΝΑ (την αντιπρόεδρο κα Μπιζά και τον κ. Μπουραϊμη) ένα μέλος από την Περιφέρεια Αττικής, από τους δήμους, από τους κοινωνικούς φορείς  και από την επιστημονική κοινότητα.
ΠΗΓΗ: http://www.myota.gr/index.php/2013-02-13-13-39-19/6518-2015-03-20-19-49-22

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου