Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Άλλη μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Σημαντική σύσκεψη με θέμα «ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Χ.Α.Δ.Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
 Με πρόσκληση του    Γενικού  Γραμματέα  Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελου Καπετάνιου θα γίνει την Δευτέρα μεγάλη σύσκεψη για το ζήτημα των ΧΑΔΑ Αττικής .

 Ο κύριος στόχος της σύσκεψης  είναι να κλείσουν οι ενεργοί  Χ.Α.Δ.Α και να αποκατασταθούν όλοι οι ανενεργοί Χ.Α.Δ.Α, ώστε να μειωθούν τα πρόστιμα.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ          


Τον Οκτώβριο του 2005 η Ελλάδα καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη διάθεση αστικών αποβλήτων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) (1128 ενεργοί ΧΑΔΑ) και έδωσε προθεσμία για την αποκατάστασή τους έως το τέλος του 2008.

Τον Απρίλιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδικασία για επιβολή χρηματικών κυρώσεων και τον Ιούνιο του 2013 ανακοινώθηκε η εκ νέου παραπομπή της χώρας λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του 2005. Είχαν απομείνει 396 ΧΑΔΑ (90 ενεργοί και 306 ανενεργοί) από τους 3.036 ΧΑΔΑ που καταγράφτηκαν διαχρονικά.
Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε τον Ιούνιο του 2014 και επειδή είχαν ήδη αποκατασταθεί πλήρως στο μεταξύ 103 ΧΑΔΑ, τη μέρα της εκδίκασης υπήρχαν συνολικά 293 ΧΑΔΑ (70 ενεργοί και 223 ανενεργοί).
Στην απόφαση 2/12/2014 - υπόθεση C-378/13 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου   για την Περιφέρεια της Αττικής αναφέρονται συνολικά δέκα οκτώ (18) Χ.Α.Δ.Α. Σήμερα από αυτούς έχουν αποκατασταθεί οι τρεις (3). Από τους υπόλοιπους δέκα πέντε (15) Χ.Α.Δ.Α οι τρεις (3) είναι ενεργοί και οι δώδεκα (12)  ανενεργοί. Από 2-6-2015 θα επιβάλλεται ανά εξάμηνο πρόστιμο για μεν τους ενεργούς 80.000 € και για τους ανενεργούς 40.000 € έως ότου, αποδεδειγμένα, αποκατασταθούν.

Ο κύριος στόχος της σύσκεψης  είναι να κλείσουν οι ενεργοί  Χ.Α.Δ.Α και να αποκατασταθούν όλοι οι ανενεργοί Χ.Α.Δ.Α, ώστε να μειωθούν τα πρόστιμα.
Σκοπός της σύσκεψης είναι η εξεύρεση λύσης.

Η σύσκεψη θα γίνει στις 28/5/2015,  12.30 μ,  στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Σταδίου  27,  στον 3ο όροφο στην  αίθουσα συσκέψεων.
Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν:
Α.  Από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
1.      Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: κ. Κώστας Πουλάκης.
2.      Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: κ. Ευάγγελος Καπετάνιος
3.      Η Επιστημονική Σύμβουλος του Υπουργού κ. Αγγελική Παπάζογλου
4.      Η Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Βασιλική Γιαβή
5.      Η ασκούσα καθήκοντα Γ.Γ Αποκεντρωμένης Αττικής κ. Καλλιόπη Καρδαμίτση

Β. Από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1.      Ο  Αναπληρωτής Υπουργός  κ. Γιάννης Τσιρώνης και οι Σύμβουλοι και οι συνεργάτες του:
ü  κ.  Δ.  Πολιτόπουλος
ü  κ. Β. Λιόγκας
ü  κ.  Μ. Ζήφου
ü  κ. Ρ. Μπαντμάνογλου

Γ. Από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών και Τουρισμού
1.      Η Ειδική  Γραμματέας  Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α.  και Τ.Σ. του Υπουργείου κ. Ευγενία Φωτονιάτα και οι συνεργάτες της.
ü  κ. Ελ. Παπαβασιλόπουλος
ü  κ. Β. Στοιλόπουλος
ü  κ. Θ. Ξανθόπουλος
ü  κ. Β. Σταμάτης

Δ.  Από τη Βουλή των Ελλήνων η επικεφαλής της Ε.Π.Ε.Ε.Κ.Ε Εσωτερικών   Βουλευτής  κ.  Μαρία Θελερίτη.


                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου