Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΠΙΖΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΣΔΑ.Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό της Περιφερειάρχη κ. Ρένας Δούρου την οποία εκπροσωπώ.
Η πρόταση για το ΕΣΔΑ είναι πολύ σημαντική γιατί επιτέλους γυρίζει σελίδα στην  απαρχαιωμένη  διαχείρισης των αποβλήτων.

Είναι κοινή παραδοχή πως  το υφιστάμενο  Ε.Σ.Δ.Α ευνοούσε την παραμονή των απορριμμάτων σε σύμμεικτη μορφή  και αυτό και στην πράξη υπονόμευε και έθετε στο περιθώριο την ανακύκλωση.  Ουσιαστικά δηλαδή λειτουργούσε σε βάρος των προταγμάτων που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την Οδηγία – πλαίσιο 2008/98 – νομοθεσία που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με το νόμο 4042/2012.
Στο πλαίσιο της αντίληψης που διέπνεε τον ισχύοντα εθνικό σχεδιασμό, οι  φαραωνικές  εγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας  με ΣΔΙΤ εμφανίζονταν ως η μαγική λύση που θα έλυνε το πρόβλημα της διαχείρισης. Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική:  το μοντέλο αυτό ήταν το λιγότερο φιλικό στο περιβάλλον και ταυτόχρονα το πιο ακριβό.
Ένα μοντέλο που περιθωριοποιούσε τους ΟΤΑ, δηλαδή τις τοπικές κοινωνίες που δεν είχαν τις οικονομικές δυνατότητες  για τέτοιες επενδύσεις και δημιουργούσε την ανάγκη εμπλοκής των ιδιωτών επενδυτών. Ένα μοντέλο που έστελνε στις καλένδες την ευρωπαϊκή αρχή της εγγύτητας στη διαχείριση των απορριμμάτων, δημιουργώντας απαράδεκτες ανισότητες, με δήμους και πολίτες α’ και β’ κατηγορίας.
Ακριβώς λοιπόν το μοντέλο αυτό συντηρούσε και μονιμοποιούσε το έγκλημα των εγκαταστάσεων στην Φυλή.  Για παράδειγμα αρκεί να πούμε πως προβλεπόταν να εγκατασταθούν στην ΟΕΔΑ Φυλής και 3 νέες εγκαταστάσεις 700.000 , 400.000 και 80.000 τόνων δηλαδή  1.180.000 τόνων.
Στην κορεσμένη Φυλή που χαρακτηρίστηκε «μνημείο περιβαλλοντολογικού χάους αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου για τις επόμενες 3 γενιές» από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο υφιστάμενος σχεδιασμός προέβλεπε να επεξεργάζονται το 90%  των απορριμμάτων της Αττικής!
Η νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ βάζει τέλος σε αυτή την πεπερασμένη, καταστροφική και άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον αντίληψη διαχείρισης των απορριμμάων.
Η νέα Διοίκηση εφαρμόζει τη νομιμότητα έναντι συμφερόντων και προσώπων.
 Έτσι, συγκεκριμένα, από τον Δεκέμβριο του 2014 με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  κάναμε το αυτονόητο και ακυρώσαμε τους διαγωνισμούς για τις μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων  απορριμμάτων με ΣΔΙΤ .
ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ.
Είπαμε όχι γιατί εμείς υλοποιούμε ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης  με δημόσιο χαρακτήρα , με ήπιες και αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις , με τοπικά σχέδια διαχείρισης με έμφαση στην πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή,  την προετοιμασία για επανάχρηση, την Ανακύκλωση, την άλλου είδους ανάκτηση και βέβαια την ασφαλή τελική διάθεση. Κύριος στόχος: η μείωση του όγκου των απορριμμάτων.
Πρόκειται για τις βασικές αρχές, που αποτυπώνει με σαφήνεια ο νέος ΕΣΔΑ, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα με τους οποίους, εμείς στην Αττική συντασσόμαστε πλήρως καθώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα χώρων για κεντρικές εγκαταστάσεις και είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε υψηλούς και φιλόδοξους στόχους αναφορικά με τα πρώτα επίπεδα της ανάστροφης πυραμίδας (πρόληψη, δσπ, ανακύκλωση).  
Στοχεύουμε λοιπόν στην αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης στην Αττική στη βάση αυτών των στόχων.
Στην κατεύθυνση αυτή προχωράμε με σταθερά και αποφασιστικά βήματα προκειμένου να διαμορφώνουμε το νέο χαρακτήρα διαχείρισης.
Για το σκοπό αυτόν, ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, μόλις συγκροτήθηκε η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, η Περιφερειάρχης και πρόεδρος του Συνδέσμου απευθύνθηκε, μέσω επιστολής σε όλους τους δήμους της Αττικής, περιγράφοντας τους βασικούς άξονες της νέας αντίληψης. Αυτή η προσπάθειά μας συνάντησε θετική ανταπόκριση από τους περισσότερους δήμους.
Ήδη ο ΕΔΣΝΑ εκπονεί το νέο ΠΕΣΔΑ της Αττικής εναρμονιζόμενος με τις κατευθύνσεις του Ε.Σ.Δ.Α.  Ξεκινάμε άμεσα  και την εκπόνηση της απαιτούμενης ΣΜΠΕ (Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) που θέτει ως προαπαιτούμενο για τον ΠΕΣΔΑ και την εφαρμογή του στο δικό μας επίπεδο ως ΕΔΣΝΑ.
Ήδη μελετάμε όλα τα έργα που  θα απαιτηθούν ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες μελέτες και να προταθούν προς ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το σημερινό υπό διαβούλευση Εθνικό Σχέδιο αλλάζει ριζικά την όλη υφιστάμενη κατάσταση. Αλλάζει δηλαδή το σημερινό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο το  σύνολο των πόρων από τα υλικά συσκευασίας τα κατεύθυνε η ΕΕΑ, αντί να τα αναδιανέμει, ως θα όφειλε, προς την ανακύκλωση, στη δημιουργία ενός τεράστιου χρηματικού αποθεματικού, στερώντας τους πόρους από την ανακύκλωση και την ανάπτυξή της στην χώρα.
Κλείνοντας, θεωρούμε ότι το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων έρχεται, έστω και με καθυστέρηση, να υπηρετήσει επιτέλους τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες της διαχείρισης των απορριμμάτων προς τη σωστή και επιβεβλημένη Ευρωπαϊκή πραγματικότητα που ήταν άλλωστε υποχρέωση της χώρας μας για τη διασφάλιση της σχετικής χρηματοδότησης.
Ο ΕΔΣΝΑ ως ο παλαιότερος και πλέον εξειδικευμένος φορέας διαχείρισης, διαθέτοντας τη γνώση, την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες υποδομές, θα λειτουργήσει ως αρωγός προς τους δήμους της Αττικής προκειμένου να υλοποιήσουν την υποχρέωσή τους ως προς την εκπόνηση και εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων και να καταστούν έτσι βασικοί παράγοντες στη νέα, οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη αντίληψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Μια αντίληψη που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη συλλογική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και της χώρας.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου