Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ χαιρετίζουν την επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε.Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω

25/6/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ χαιρετίζουν την επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece χαιρετίζει την επανασύσταση του ΙνστιτούτουΓεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕ). Την απόφαση υπογράφουν ως ΚΥΑ ο Υπουργός ΠΕΠΑΝ κ.Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ κ.Γιάννης Τσιρώνης και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών κ.Δημήτριος Μάρδας και  κα Όλγα Νάντια Βαλαβάνη.


Το ΙΓΜΕ άρχισε τη δραστηριότητά του ως ΙΓΕΥ το 1952, συνέχισε ως ΕΘΙΓΜΕ (1972-1976) και στη συνέχεια ως ΙΓΜΕ (1976 μέχρι πρόσφατα) «ως εθνικός γεωλογικός φορέας, επιφορτισμένος με την έρευνα και τη μελέτη της γεωλογικής δομής της χώρας, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων υλών  (πλην υδρογονανθράκων), την έρευνα και αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού, την επικινδυνότητα από τις φυσικές καταστροφές, με στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.»

Το Ι.Γ.Μ.Ε. υποβιβάστηκε τα χρόνια του Μνημονίου και από ανεξάρτητο και δυναμικό επιστημονικό Ινστιτούτο μετατράπηκε σε απλή Γενική Διεύθυνση με την υπαγωγή του στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης/ Ε.Κ.Β.Α.Α., το οποίο δημιουργήθηκε με την ΚΥΑ αρ. 25200 περί Συγχώνευσης φορέων εποπτευόμενων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 2612-Β/08-11-2011). 

Η επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. δημοσιεύτηκε ως στο ΦΕΚ Β 1247 – 24.6.2015 και ήρθε ως αποτέλεσμα των πεντάχρονων  αγώνων, τόσο των ίδιων των εργαζομένων στο Ινστιτούτο, όσο και από την απαίτηση των επιστημονικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.

Οι ΦτΦ/NFGR θεωρούν:
·         Ως ιδιαίτερα  θετική πολιτική πράξη την «επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. ως φορέα έρευνας του Ορυκτού Πλούτου, στα πλαίσια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με σεβασμό στο φυσικό  και στο ανθρωπογενές περιβάλλον» και με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει πραγματικά σύμφωνα με τις αρχές του ιδρυτικού νόμου «Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) Νόμος 272/1976, ΦΕΚ: 50/Α/1976.
·    Ως αναγκαιότητα την άμεση λειτουργία του Ι.Γ.Μ.Ε.  μιας και υπάρχουν σοβαρά και μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα σε εξέλιξη όπως π.χ, η  ρύπανση εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα, ο σχεδιασμός μεγάλων επενδύσεων στον τομέα των εξορύξεων (π.χ. χρυσός στη Χαλκιδική, Θράκη κ.λπ.)
 
Το Ελληνικό Δίκτυο "ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/ Naturefriends Greece" ιδρύθηκε το 2007 και είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI http://www.nfi.at/ συμμετέχουν 45 εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συγκαταλέγονται στους GREEN10/G10, που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ευρώπη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου