Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

ΤΙ ΕΙΠΑΝ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Χ.Α.Δ.Α
Στις ομιλίες τους στα πλαίσια της παρουσίασης του ΕΣΔΑ , οι Γ.Γ του ΥΠΕΣ Κώστας Πουλάκης και Γενικής Γραμετείας συντονιμού διαχείρισης αποβλήτων Βαγγέλης Καπετάνος,  έκαναν και εκτενή ενημέρωση για την προσπάθεια που έχουν αναλάβει προκειμένου να κλείσουν οι ενεργοί ΧΑΔΑ και να αποκατασταθούν ενεργοί και ανενεργοί ωστε να μειωθούν τα πρόστιμα. 
Ολόκληρη η ενημέρωση των Γενικών Γραμματέων:

 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Χ.Α.Δ.Α και των προστίμων από αυτούς

Το διαχρονικό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων το παραλάβαμε μαζί με μια διπλή καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αντικατοπτρίζει ανάγλυφα την αποτυχία ενός μοντέλου κακής διαχείρισης που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Και μιλάμε μόνο για τα αστικά στερεά απόβλητα, ενώ γνωρίζουμε καλά ότι ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στα υγρά απόβλητα και τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα.
Τον Οκτώβριο του 2005 η Ελλάδα καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη διάθεση αστικών αποβλήτων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) (1128 ενεργοί ΧΑΔΑ) και έδωσε προθεσμία για την αποκατάστασή τους έως το τέλος του 2008.
Τον Απρίλιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδικασία για επιβολή χρηματικών κυρώσεων και τον Ιούνιο του 2013 ανακοινώθηκε η εκ νέου παραπομπή της χώρας λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του 2005. Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε τον Ιούνιο του 2014 και επειδή είχαν ήδη από 396 εναπομείναντες ΧΑΔΑ είχαν αποκατασταθεί πλήρως στο μεταξύ 103 ΧΑΔΑ, τη μέρα της εκδίκασης υπήρχαν συνολικά 293 ΧΑΔΑ (70 ενεργοί και 223 ανενεργοί). Με την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εκδόθηκε 2-12-2014 επιβλήθηκαν υπέρογκα πρόστιμα που ήταν 10.000.000 € εφάπαξ και 14.520.000 € ανά εξάμηνο, δηλαδή από τις 2 Ιουνίου (χθες)  θα επιβάλλεται, ανά εξάμηνο, πρόστιμο για μεν τους ενεργούς 80.000 € και για τους ανενεργούς 40.000 € έως ότου, αποδεδειγμένα, αποκατασταθούν.
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας  και Τουρισμού ξεκίνησε από τις 15/4/2015 σειρά συναντήσεων με τους Δήμους της Χώρας που έχουν, εντός των διοικητικών ορίων τους, ενεργούς ή ανενεργούς και μη αποκατεστημένους ΧΑΔΑ, και οι οποίοι ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνονται στους ως άνω 293 ΧΑΔΑ.
Οι Περιφέρειες στις οποίες υπάρχουν Δήμοι με ΧΑΔΑ και πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με Δημάρχους τους που στα διοικητικά τους όρια υπάρχουν ΧΑΔΑ είναι:
·         Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (15/4/2015)
·         Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (20/4/2015)
·         Περιφέρειες Νοτίου & Βορείου Αιγαίου (29/4/2015)
·         Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (20/5/2015)
·         Περιφέρεια Πελοποννήσου (25/5/2015)
·         Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων (27/5/2015)
·         Περιφέρεια Αττικής (28/5/2015)

Δεν έγινε σύσκεψη για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ηπείρου γιατί δεν υπήρχαν μη αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ, όπως και για την περιφέρεια Κρήτης που υπάρχει ένας μόνον μη αποκατεστημένος ΧΑΔΑ στη Γαύδο.
Ο κύριος στόχος των ως άνω συσκέψεων ήταν να κλείσουν οι ενεργοί  Χ.Α.Δ.Α και να αποκατασταθούν ενεργοί και ανενεργοί Χ.Α.Δ.Α, ώστε να μειωθούν τα πρόστιμα και οι Δήμαρχοι και οι άλλοι συναρμόδιοι της κεντρικής Διοίκησης κλήθηκαν να επισπεύσουν και να κλείσουν  εκκρεμότητες και καθυστερήσεις ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος και απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων που είτε μένουν αναξιοποίητοι, είτε καθυστερεί ουσιαστικά η απορρόφησή τους. Πόροι που θα βοηθήσουν  περαιτέρω στην ανάπτυξη και την ανάσχεση της ανεργίας.
Προέκυψε πρόοδος και σχετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η προσπάθεια συνεχίζεται εντατικά.


ΧΑΔΑ προς αποκατάσταση (Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην Υπόθεση C-378/13)ΜΑΪΟΣ 2014


(Εκδίκαση της υπόθεσης και επιβολή προστίμων)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ (€)
Περιφέρεια
ΕΝΕΡΓΟΙ
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ
ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ

ΑΝ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
6
5
0
680.000
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
0
64
0
2.560.000
ΗΠΕΙΡΟΥ
0
2
0
80.000
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
4
6
0
560.000
Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
5
7
0
680.000
ΣΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ
8
27
0
1.720.000
ΑΤΤΙΚΗΣ
3
15
0
840.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
23
59
0
4.200.000
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
4
5
0
520.000
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
16
30
0
2.480.000
ΚΡΗΤΗΣ
1
3
0
200.000
Σύνολο
70
223
0
14.520.000  


29/5/2015

Πλέον αισιόδοξο σενάριο

 (βάσει των αποσταλθέντων στοιχείων, συνυπολογίζοντας και τα επισφαλή στοιχεία) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ (€)
Περιφέρεια
ΕΝΕΡΓΟΙ
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ
ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ

ΑΝ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
3
3
5
400.000
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
0
46
18
1.840.000
ΗΠΕΙΡΟΥ
0
0
2
0
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
3
3
4
360.000
Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
3
5
4
480.000
ΣΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ
3
8
24
560.000
ΑΤΤΙΚΗΣ
2
12
4
640.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
13
65
4
3.640.000
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
2
7
0
440.000
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
10
18
18
1.520.000
ΚΡΗΤΗΣ
0
1
3
40.000
Σύνολο
39
168
86
9.920.000


29/5/2015

Συντηρητικό σενάριο

(βάσει αποσταλθέντων στοιχείων, μη συνυπολογίζοντας τα επισφαλή στοιχεία)  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ (€)
Περιφέρεια
ΕΝΕΡΓΟΙ
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ
ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ

ΑΝ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
5
3
3
520.000
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
0
46
18
1.840.000
ΗΠΕΙΡΟΥ
0
0
2
0
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
3
3
4
360.000
Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
5
4
3
560.000
ΣΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ
3
10
22
640.000
ΑΤΤΙΚΗΣ
3
11
4
680.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
20
60
2
4.000.000
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
2
7
0
440.000
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
11
21
14
1.720.000
ΚΡΗΤΗΣ
0
1
3
40.000
Σύνολο
52
166
75
10.800.000

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο υπάρχει και λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, θα ενεργήσει άμεσα  με νέες συσκέψεις για τα υγρά και για τα επικίνδυνα απόβλητα, όπως άλλωστε έπραξε και συνεχίζει εντατικές προσπάθειες για τα τους ΧΑΔΑ, ώστε η χώρα να πάψει να επιβαρύνεται με πρόστιμα λόγω καταδικαστικών αποφάσεων που είτε λήφθηκαν από το Ευρωπαικό Δικαστήριο είτε επίκεινται και οφείλονται στην αδιαφορία, στην ανεπάρκεια και όποιους άλλους λόγους που διαιώνισαν την απαράδεκτη και ατελέσφορη επί δεκαετίες κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου