Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Πεδίο Διαβούλευσης της 2ης Αναθεώρησης ΠΕ.Σ.Δ.Α. από τον ΕΔΣΝΑ


Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ προχώρησε στις 5 Αυγούστου 2015, με την υπ’ αριθμ 281/5.8.2015 απόφασή της στη 2η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ με βάση το άρθρο 35 του νόμου 4042/2012 για τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Το κείμενο είναι απολύτως συμβατό με τις αρχές και τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ, όπως αυτός δημοσιοποιήθηκε ως τελικό σχέδιο στις 17 Ιουλίου 2015.
Παρατίθεται το προς διαβούλευση κείμενο της απόφασης της ΕΕ το οποίο πρόκειται να υποβληθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ ενόψει της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο είναι το όργανο που έχει την αρμοδιότητα της έγκρισης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ, του άρθρου 35, Μέρος Γ’, του νόμου 4042/2012.
Απόφαση Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 281/5.8.2015.
Για την υποβολή των απόψεων και των παρατηρήσεων σας πατήστε pesda@edsna.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου