Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Πρόταση της ΠΑΣΚ ΑΔΚ – Δίκτυο Αυτόνομων Αγωνιστικών Δημοκρατικών Σχημάτων και Κινήσεων εργαζομένων στο Δημόσιο για το επικείμενο Οργανωτικό – Καταστατικό Συνέδριο της ΑΔΕΔΥΗ υλοποίηση αλλαγών στη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του
Συνδικαλιστικού Κινήματος, ως αποτέλεσμα ενός ευρύτατου, ανοικτού και
πλούσιου διαλόγου με τους ίδιους τους εργαζόμενους και την κοινωνία είναι
επιτακτική. Η συμμετοχή των ίδιων των εργαζόμενων σε αυτή τη διαδικασία
αποτελεί απαραίτητη και γόνιμη προϋπόθεση.

Εν μέσω μίας σύνθετης και ιδιαίτερα δύσκολης συγκυρίας, ακραίων
προκλήσεων σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της κοινωνίας,
τα συλλογικά κινήματα, οι μαζικές εργασιακές και κοινωνικές οργανώσεις
οφείλουν να κάνουν ένα άλμα γρηγορότερο από τη φθορά, προβάλλοντας
πρωτοποριακές ιδέες, τρόπους και μορφές δράσης. Το συνδικαλιστικό κίνημα
ωστόσο έχει δείξει δυστυχώς ότι στερείται αντανακλαστικών και αδυνατεί να
ανταποκριθεί εγκαίρως και επαρκώς στις απαιτούμενες αλλαγές με τρόπο
συμμετοχικό.
Στο πλαίσιο αυτό, οι όροι βάσει των οποίων προετοιμάζεται το επικείμενο
καταστατικό και οργανωτικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, στην πραγματικότητα είναι
υπονομευτικοί και απαγορευτικοί για την πραγματοποίηση μιας διαδικασίας
ευρείας συμμετοχής των ίδιων των εργαζόμενων στις αλλαγές που επί της
ουσίας τους αφορούν. Τα χρονικά πλαίσια που έχουν δοθεί για τον
προσυνεδριακό διάλογο είναι ασφυκτικά, με αποτέλεσμα να στερείται
δυναμικής, οξυγόνου, πνοής.
Παρ’ όλα αυτά και ενώ θεωρούμε ότι η ανάγκη επανεξέτασης του χρονικού
πλαισίου που έχει καθοριστεί για την υλοποίηση του Οργανωτικού -
Καταστατικού Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ είναι επιτακτική, συνεπείς στις αρχές μας,
καταθέτουμε συγκεκριμένη πρόταση, θέλοντας έτσι να συμβάλλουμε στην
πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου που θα χει ουσιαστικό περιεχόμενο για το
κίνημα.
Με το βλέμμα στραμμένο στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ των Συνδικάτων, μέσα από
την ΔΡΑΣΗ τους και τον ΠΟΛΙΤΙΚΟ (και όχι ιδεοληπτικό, κομματικό ή
παραταξιακό) χαρακτήρα του ΑΓΩΝΑ για:
-Υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων.
-Ριζική αλλαγή και δημοκρατική αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης (με
γνώμονα τις ανάγκες της χειμαζόμενης κοινωνίας για επάρκεια και ποιότητα
δημοσίων και κοινωνικών αγαθών/παροχών, αλληλεγγύη, ισότητα, δικαιοσύνη,
δημοκρατία και αξιοπρέπεια).
-Ανάπτυξη ενός συνδικαλιστικού κινήματος που θα συνδέει το ταξικό με το
ευρύτερο κοινωνικό και το δημόσιο συμφέρον, την αγωνιστική - κινηματική
στρατηγική με την ενοποιητική διαμόρφωση και ανάπτυξη του λαϊκού και
κοινωνικού κινήματος και θα ξεφεύγει από την παρακμιακή τροχιά στην οποία
έχει εισέλθει, το περιθώριο, τις διαιρέσεις και κατηγοριοποιήσεις που προωθούν
και "επιβάλλουν" οι έξω από το κίνημα δυνάμεις (πολιτικό-κομματικές και
οικονομικές).
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι μπορούμε και ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ να δώσουμε ιστορική
σημασία σε ένα ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ανάταξης, αναζωογόνησης
στο μαζικό, Δημοσιοϋπαλληλικό Κίνημα.
Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος αυτός είναι γεμάτος «αγκάθια», η υπέρβαση των
οποίων απαιτεί την απόρριψη μικρο-κομματικών και μικρό-παραταξιακών
συμπεριφορών στη λειτουργία των Συνδικάτων.
Θέτοντας τέσσερις (4) θεμελιώδεις λειτουργίες-στόχους για:
α) την υποστήριξη του Συνδικάτου
β) την ανάπτυξή του
γ) την ανάκτηση του κεντρικού - πολιτικού και κοινωνικού του ρόλου και λόγου
δ) τη δημιουργίας σε υψηλότερο επίπεδο συνείδησης για ευρύτερη, κοινωνική
ενότητα και συμμαχία και για εναλλακτική στρατηγική πορείας της κοινωνίας
και της χώρας
προτείνουμε τρεις (3) συνεδριακές θεματικές ενότητες και την
πραγματοποίηση του Συνεδρίου με τη μίνιμουμ συμφωνία (αν και οι
καταστατικές αλλαγές απαιτούν μεγάλης κλίμακας συμφωνία, ήτοι 75%) ως
εξής:
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Μίνιμουμ σύγκλιση σε ένα πλαίσιο αγωνιστικής, διεκδικητικής πορείας της
ΑΔΕΔΥ ως το επόμενο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο.
Ήδη από το Δεκέμβριο του 2013 καταθέσαμε συγκεκριμένο κείμενο και είμαστε
(όπως και τότε) ανοιχτοί στην επικαιροποίηση, την αναδιαμόρφωση, τη
διεύρυνση και βελτίωση της πληρότητάς του ως κείμενο βάσης πολιτικό-
συνδικαλιστικής απόφασης του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και άμεσης συγκρότησης
ενός προγραμματικού, αντιπροσωπευτικού, αναλογικού προεδρείου στην
ΑΔΕΔΥ από τις δυνάμεις που θα συμφωνήσουν.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Κινήσεις απόκρουσης της νέας επιχειρούμενης αντιδημοκρατικής
παρέμβασης της Κυβέρνησης, μέσω του επιχειρούμενου δήθεν
εκσυγχρονισμού του Συνδικαλιστικού Νόμου, ο οποίος σημειωτέον ως
προϊόν συμφωνίας με την Τρόικα θέτει μείζον ζήτημα Δημοκρατίας στη
χώρα) και στοχεύει στη χειραγώγηση των Συνδικάτων.
Με κατεύθυνση την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ και την ΕΝΟΤΗΤΑ του
Συνδικαλιστικού Κινήματος ΔΙΕΥΚΔΙΚΟΥΜΕ αποφασιστικά:
α: Την κατάργηση των διατάξεων του Νόμου που διασπούν και διαιρούν το
Συνδικαλιστικό Κίνημα και επιβάλλουν την ύπαρξη δύο Συνομοσπονδιών
(ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ).
β: Την κατάργηση των διατάξεων του Νόμου που εμποδίζουν την ένταξη
ανέργων και συνταξιούχων στα Συνδικάτα.
γ: Τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου, λειτουργικού πλαισίου εσωτερικού
ελέγχου της διαχείρισης και χρήσης συνδικαλιστικών διευκολύνσεων για την
άσκηση συνδικαλιστικών υποχρεώσεων από τους ίδιους τους εργαζόμενους,
καθώς και τη δημιουργία κώδικα δεοντολογίας, με σαφήνεια και διαφάνεια.
δ: Την πλήρη απελευθέρωση των Συνδικάτων από κάθε επιρροή ή εξάρτησή
τους από κρατικές ή άλλες εξωτερικές παρεμβάσεις στη λειτουργία τους. Από
αυτή την άποψη, η θέση μας είναι: Καμιά παρέμβαση πριν οι ίδιοι εργαζόμενοι
μέσα από ανοικτές εσωτερικές διαδικασίες και σε προσδιορισμένο χρόνο,
εκφραστούν, προτείνουν και αυτο-ρυθμίσουν το παρόν και το μέλλον του
Συνδικαλισμού.
ε. Την εφαρμογή των ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και
Συμβάσεων τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, στο πλαίσιο των
οποίων πρέπει -εκτός των άλλων- να διευθετούνται και θέματα «σχέσεων»
εργοδότη και συνδικαλιστικών Οργανώσεων για την ανεμπόδιστη ανάπτυξη του
συνδικαλισμού.
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Η πραγματοποίηση Καταστατικού Συνεδρίου, εντός του υφιστάμενου
νομικού πλαισίου, πρέπει αφενός να μεταφέρει αποφασιστικές
αρμοδιότητες προς τα κάτω, να διευρύνει τα όρια και το ζωτικό χώρο
συμμετοχής των μελών της ΑΔΕΔΥ και της συμμετοχής τους στη
διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων και αφετέρου να εξαντλεί κάθε
περιθώριο ένταξης όλων των εργαζομένων στο Κίνημα.
Στο πλαίσιο αυτό, μια σοβαρή παρέμβαση οφείλει -κατά τη γνώμη μας- να
επιχειρήσει συνολικές και ουσιαστικές αλλαγές.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:
1.Αλλαγή του τίτλου της ΑΔΕΔΥ
Από ΑΔΕΔΥ: Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
Σε ΑΔΕΔΥ: Αγωνιστική Δημοκρατική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων
2.Κατάργηση των Νομαρχιακών Τμημάτων και δημιουργία
Δημοσιοϋπαλληλικών Κέντρων ως οριζόντιων δευτεροβάθμιων
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, στις οποίες δικαίωμα εγγραφής θα έχουν και
οι εργαζόμενοι με σταθερή περιοδικότητα απασχόλησης και εργοδότη το
Κράτος, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ με αμιγή έλεγχο από τον Στενό Δημόσιο
Τομέα. Ασφαλώς, το ζήτημα της ανασυγκρότησης των σημερινών ΝΤ και της
μετατροπής τους σε Δημοσιοϋπαλληλικά Κέντρα συμπεριλαμβάνει και τα
θέματα οικονομικής τους αυτοτέλειας, του τρόπου λειτουργίας τους, του τρόπου
εκλογής των Οργάνων τους κ.λπ.
3.Διάκριση των Οργάνων της ΑΔΕΔΥ σε αποφασιστικά, εκτελεστικά,
συντονιστικά και ελεγκτικά, ως εξής:
3Α: Αποφασιστικά Όργανα
3Α1: Η Γενική Συνέλευση
Αποτελείται από τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τους Προέδρους των
Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων - μελών της ΑΔΕΔΥ.
Συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο, στην έναρξη των δύο
συνδικαλιστικών περιόδων, Σεπτέμβριο και Ιανουάριο. Συνέρχεται εκτάκτως
έπειτα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου ή αίτημα του 1/3 των
Οργανώσεων - μελών της ΑΔΕΔΥ.
3Α2: Το Γενικό Συμβούλιο
Αποτελείται από εξήντα (60) μέλη που εκλέγονται με τριετή θητεία απο το
Τακτικό Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. Το Γενικό Συμβούλιο
συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο.
3Α3: Η Εκτελεστική Επιτροπή
Αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και εκλέγεται από το Γενικό Συμβούλιο.
3Β: Εκτελεστικά και Συντονιστικά Όργανα
3Β1: Το 7μελες Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου
Εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το Γενικό Συμβούλιο, με απλή αναλογική
και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο με
ευθύνη την αναπλήρωση του Προέδρου στη διεύθυνση και φροντίδα των
λειτουργιών και διαδικασιών του ΓΣ, Αντιπρόεδρο, Ειδικό Γραμματέα και τρία
(3) μέλη στα οποία ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα για την προώθηση του
έργου του ΓΣ.
3Β2: Η 7μελης Εκτελεστική Γραμματεία της ΕΕ
Εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και απλή αναλογική κατά την πρώτη
συνεδρίαση της ΕΕ και συγκροτείται ως σώμα με την εκλογή:
·  Γενικού Γραμματέα της ΑΔΕΔΥ (ο οποίος έχει όλες τις ευθύνες και
αρμοδιότητες του σημερινού Προέδρου)
·  Αναπληρωτή Γραμματέα με αντικείμενο την εκπροσώπηση της
ΑΔΕΔΥ στα ΜΜΕ, την επικοινωνία και την τεκμηρίωση θέσεων
·  Αναπληρωτή ΓΓ με ευθύνη την οργανωτική ανάπτυξη, την εποπτεία
των διοικητικών υπηρεσιών και την αναπλήρωση κωλυόμενου του ΓΓ
στις συνεδριάσεις της ΕΕ, του Γενικού Συμβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης
·  Αναπληρωτή ΓΓ διεθνών σχέσεων
·  Γραμματέα οικονομικού
·  Γραμματέα αλληλεγγύης, κοινωνικών κινημάτων και συνεργασιών
·  Γραμματέα νομικής υποστήριξης και εποπτείας των Ινστιτούτων της
ΑΔΕΔΥ.
3Β3: Οι Περιφερειακές Γραμματείες Συντονισμού της ΑΔΕΔΥ
Αποτελούνται από 5 έως 7 μέλη και εντάσσονται τα μέλη του Γενικού
Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ έπειτα από κοινή εισήγηση της Εκτελεστικής
Επιτροπής και του Προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου προς το Γενικό
Συμβούλιο που έχει και την τελική απόφαση.
3Β4: Οι Γραμματείες Συντονισμού Τομέων Πολιτικής (σύμφωνα με την
κατανομή που αναφέρεται στο καταστατικό και προηγούμενες συνεδριακές
αποφάσεις)
Απαρτίζονται από τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τους Προέδρους των
αντίστοιχων Ομοσπονδιών. Κατά την απόφαση συγκρότησής τους η ΕΕ ορίζει
ένα μέλος της ως Συντονιστή των Γραμματειών Συντονισμού Τομέων
Πολιτικής. Εάν στη σύνθεσή τους δεν υπάρχει μέλος της ΕΕ, παρά μόνον μέλη
του ΓΣ και Πρόεδροι Ομοσπονδιών τότε τον Συντονιστή εκλέγουν τα ίδια τα
μέλη.
3Γ: Ελεγκτικά Όργανα
3Γ1: Επιτροπή Πιστοποίησης
3Γ2: Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης
4. Αρμοδιότητες - Δικαιοδοσία Οργάνων
Αυτονόητο είναι ότι απαιτείται η αναπροσαρμογή των σχετικών άρθρων του
καταστατικού της ΑΔΕΔΥ στο σύνολό τους και προς αυτή την κατεύθυνση
ενδεικτικά αναφέρουμε:
-Μορφές κινητοποιήσεων ανώτερες της 24ωρης, δηλ. επαναλαμβανόμενες,
48ωρες κ.ά. αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση
-24ωρες και άλλες μορφές (πλην συλλαλητηρίων και στάσεων εργασίας για τα
οποία απαιτείται απόφαση της ΕΕ) αποφασίζει το Γενικό Συμβούλιο
- Τα ΝΤ καταργούνται όπως και η Ετήσια Διάσκεψη
- Η έγκριση της έκθεσης της ΕΕ για την οικονομική διαχείριση περνά στην
Γενική Συνέλευση όπως και οι εκθέσεις, απολογισμοί των Ινστιτούτων της
ΑΔΕΔΥ. Το ΓΣ διατηρεί την ευθύνη πολιτικο-συνδικαλιστικού
προγραμματισμού και προϋπολογισμού, αλλά οι ενδιάμεσοι απολογισμοί
τίθενται στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις ανά 6μηνο.
ΤΕΛΟΣ προτείνεται η καταστατική ρύθμιση βασικών σημείων Κώδικα
Δεοντολογίας, καθώς και η διεύρυνση του πεδίου ασυμβίβαστων –όπως αυτά
περιγράφονται στο υπάρχον καταστατικό- με την συνδικαλιστική ιδιότητα.
Επίλογος
Η τροποποίηση των ως άνω προτεινόμενων σημείων και συνεπώς των
άρθρων του καταστατικού της ΑΔΕΔΥ που συνδέονται με αυτά, καθιστούν
στην πραγματικότητα αναγκαία την επανεξέταση του συνόλου του.
Προτείνουμε ουσιαστικά τη σύνταξη ενός νέου Καταστατικού της
Οργάνωσης.
Από την πλευρά μας, στο πλαίσιο της προσέγγισης που σήμερα καταθέτουμε και
υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 36
σύγκλιση για την υποβολή πρότασης από το ΓΣ προς το Συνέδριο, είμαστε
διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε Καταστατικό Συνέδριο στις 15 - 16
Δεκεμβρίου (όπως έχει ήδη αποφασιστεί), έστω κι αν δεν είναι πιθανή η
διασφάλιση του 75% που απαιτείται για αλλαγή καταστατικών όρων από το
Συνέδριο.
Εάν όμως συνεχιστεί η ασαφής στάση ή η αποφυγή γραπτής κατάθεσης
συγκεκριμένων προτάσεων από τις υπόλοιπες παρατάξεις στην ΑΔΕΔΥ για
τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της τότε είναι σαφές για εμάς ότι
σκοπίμως υπονομεύεται η προκήρυξη του Συνεδρίου (η οποία σημειωτέον βάσει
των οριζόμενων στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της ΑΔΕΔΥ πρέπει
να έχει πραγματοποιηθεί έως 15/11/2014). Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς
θα πρέπει το ΓΣ να επανεξετάσει το χρόνο πραγματοποίησης του Συνεδρίου,
έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΕ.
Αθήνα, Νοέμβριος 2014
Για τη Γραμματεία της ΠΑΣΚ-ΑΔΚ
Ηλίας Δόλγυρας__
ΣΧΟΛΙΟ: στο blog της  αντί-δρασης  θα δημοσιευθούν  τα κείμενα όλων των παρατάξεων για το συνέδριο της  ΑΔΕΔΥ και θα αναρτηθούν στην στήλη του διαλόγου για το συνέδριο. Επίσης θα δημοσιευθούν κείμενα συνδικαλιστών και  επιστημόνων που ασχολούνται με το συνδικαλιστικό κίνημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου