Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Βασικά Σημεία της Εισήγησης της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου για την αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας Αττικής:

•             Η αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας Αττικής  είναι  ένα θέμα που κανονικά θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, και δεν είναι άλλο από την αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια την οποία ρητά εγγυάται το Σύνταγμά μας, στο άρθρο 102.

•             Αυτή η αυτοτέλεια απειλείται όμως άμεσα γιατί βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί, και μάλιστα μέσα σε προθεσμία – εξπρές, 15 ημερών, να προχωρήσουν οι Περιφέρειες στην «επαναξιολόγηση» των δομών τους, με «γνώμονα τον εξορθολογισμό στη διάρθρωση των οργανωτικών τους δομών, τη μέγιστη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων».
•             Στόχος  είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποτελεί υποχείριο και εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της κυβέρνησης, να υλοποιεί χωρίς αμφισβητήσεις, τις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας, τις απολύσεις που απαιτούν οι τροϊκανοί και τις αντιλήψεις των νεοφιλελεύθερων για ελάχιστο ή καθόλου κράτος.
•             Η αξιολόγηση των δομών των Περιφερειών και των δομών της Περιφέρειας Αττικής είναι μεν απαραίτητη ωστόσο οφείλει υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που θα περιφρουρείται η διοικητική αυτοτέλειά της, θα ενδυναμώνεται η λειτουργία της και θα καθίσταται ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της Αττικής προς όφελος των πολιτών της και της κοινωνίας, με ενεργούς συμμέτοχους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας.
•             Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στα όριά της και ότι για το γεγονός ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως θα όφειλε στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών, δεν ευθύνεται το… «μεγάλο οργανόγραμμα», αλλά η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να την αποψιλώσει από οικονομικούς πόρους και να την αποδυναμώσει με την προβλεπόμενη μείωση κατά 30% του προσωπικού της.
•             Η Περιφέρεια Αττικής θα αλλάξει για να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών, σύμμαχός τους και συμπαραστάτης τους, ειδικά στις σημερινές συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης.
•             Και αυτή η αλλαγή, περνάει και μέσα από τη θεσμοθέτηση ενός νέου οργανισμού, την αποκλειστική ευθύνη της οποίας την έχει η Περιφερειακή Αρχή, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, ο Καλλικράτης, στο άρθρο 241, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του νόμου 4257 του 14.
•             Η νέα Περιφερειακή Αρχή, υπογραμμίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των δομών της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί εσωτερική διοικητική διαδικασία κάθε Περιφέρειας και δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη προς το αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών περί «επαναξιολόγησης των δομών της Περιφέρειας», γιατί αυτό:
•             α) βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, την οποία εγγυάται το Σύνταγμα.
•             β) επιχειρεί να αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο την Περιφέρεια Αττικής, η οποία σήμερα υπολειτουργεί
•             γ) υποκρύπτει σχεδιασμούς που σχετίζονται με την ιδιωτικοποίηση σημαντικών δραστηριοτήτων της,
Ακουλουθεί αναλυτικά ολόκληρη η ομιλία της Περιφερειάρχη:
«Κυρίες και κύριοι,
Καταρχήν μια διευκρίνιση.
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής μας παραμένει ως έχει καθώς η συζήτηση για τα απόβλητα, ύστερα από αίτημα της παράταξης του κ. Κουμουτσάκου λόγω κωλύματός της, το οποίο γνωστοποιήσαμε στην πλειοψηφία των παρατάξεων και το έκαναν δεκτό, θα διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου.
Για το θέμα της αξιολόγησης των δομών της Περιφέρειας, όπως με έγγραφό του ζητά του υπουργείο Εσωτερικών
Κυρίες και κύριοι,
Το πρώτο θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης είναι ένα θέμα που κανονικά θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
Πρόκειται για την αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια την οποία ρητά εγγυάται το Σύνταγμά μας, στο άρθρο 102.
Και αυτή ακριβώς η αυτοτέλεια σήμερα επιχειρείται να καταστρατηγηθεί.
Απειλείται άμεσα.
Απειλείται άμεσα γιατί βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα στο στόχαστρο του υπουργείου Εσωτερικών, που καλεί, και μάλιστα μέσα σε προθεσμία – εξπρές, 15 ημερών, να προχωρήσουν οι Περιφέρειες στην «επαναξιολόγηση» των δομών τους, με «γνώμονα», όπως αναφέρεται στην επιστολή του αναπληρωτή υπουργού, κ. Λεονταρίδη, τον «εξορθολογισμό στη διάρθρωση των οργανωτικών τους δομών, τη μέγιστη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων».
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια αδέξια συγκάλυψη των πραγματικών προθέσεων της κυβέρνησης.
Και οι προθέσεις αυτές είναι απολύτως υπαρκτές και εγγράφονται στο πλαίσιο της αντίληψης που έχει η σημερινή κυβέρνηση για το ρόλο, τη λειτουργία και την αποστολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αντίληψη αυτή συμπυκνώνεται σε μία φράση: να είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση υποχείριο και εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της κυβέρνησης, να υλοποιεί χωρίς αμφισβητήσεις, τις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας, τις απολύσεις που απαιτούν οι τροϊκανοί και τις αντιλήψεις των νεοφιλελεύθερων για ελάχιστο ή καθόλου κράτος.
Αυτήν ακριβώς την αντίληψη εξυπηρετεί με την εντολή της η κυβέρνηση, περί της ανάγκης να επαναξιολογηθούν οι δομές των Περιφερειών.
Κυρίες και κύριοι,
Η αξιολόγηση των δομών των Περιφερειών και των δομών της Περιφέρειας Αττικής είναι μεν απαραίτητη ωστόσο οφείλει υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που θα περιφρουρείται η διοικητική αυτοτέλειά της, θα ενδυναμώνεται η λειτουργία της και θα καθίσταται ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της Αττικής προς όφελος των πολιτών της και της κοινωνίας, με ενεργούς συμμέτοχους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας.
Τίποτε από αυτά δεν εγγυάται η άρον – άρον πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών.
Το αντίθετο μάλιστα.
Παραβιάζει τη διοικητική αυτοτέλεια των Περιφερειών, αποσκοπώντας στην αποδυνάμωσή τους και μάλιστα της μεγαλύτερης από αυτές, της Περιφέρειας Αττικής.
Θέλοντας με τον τρόπο αυτό να υπηρετήσει τις επιταγές της Τρόικας, και το σχέδιό της περί χιλιάδων απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων.
Αυτόν τον «εξορθολογισμό» και αυτή την «αξιοποίηση» του προσωπικού προωθεί βιαστικά το υπουργείο Εσωτερικών.
Και εξηγούμαι. Με καθαρές κουβέντες.
Πρώτον. Το άρθρο 102, παράγραφος 4 του Συντάγματος, αναφέρεται σαφώς στον εποπτικό και μόνο ρόλο του κράτους έναντι των περιφερειών, έναν ρόλο που «συνίσταται αποκλειστικά», όπως ρητά σημειώνει η διάταξη, σε «έλεγχο νομιμότητας» και μάλιστα η κυβέρνηση «δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση» των ΟΤΑ.
Τελεία και παύλα.
Σήμερα με την εντολή του, το υπουργείο Εσωτερικών έρχεται να παραβιάσει τη σαφέστατη συνταγματική επιταγή.
Να παραβιάσει τον Ανώτατο νόμο.
Να αναιρέσει την διοικητική αυτοτέλεια των Περιφερειών.
Δεύτερον. Στο ίδιο έγγραφο που απέστειλε ο κ. αναπληρωτής υπουργός, τονίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης που ζητείται, «δεν συνδυάζεται σε καμία περίπτωση με απόλυση υπαλλήλων». Τίποτε το ανακριβέστερο αυτής της διατύπωσης, η οποία προδίδει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης.
Οι οποίες είναι να δημιουργηθούν ακριβώς οι προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στην έξοδο και άλλους δημοσίους υπαλλήλους, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο την Περιφέρεια Αττικής.
Ας μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα οι υπάλληλοι που υπηρετούν, ύστερα από την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων, ανέρχονται μόλις σε 2.221.
Επαρκούν; Και βέβαια όχι.
Και αυτό δεν είναι θεωρία ή ερμηνείες.
Το βιώνουν καθημερινά ιδιώτες και επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τις αποδεκατισμένες υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Το βιώνουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι σε δεκάδες υπηρεσίες της Περιφέρειας, που  λόγω της δραματικής υποστελέχωσης που δεν έτυχε αλλά πέτυχε, δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στα αυξημένα καθήκοντα και τις απαιτήσεις, ενώ βλέπουν τις υπηρεσίες τους να καταρρέουν.
Εκεί όπου λείπει προσωπικό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Λίγοι υπάλληλοι για πολλές και απαιτητικές εργασίες.
Και είναι φανερό, ότι η αξιολόγηση όπως έρχεται σήμερα, επιδιώκει να μειώσει ακόμη περισσότερο τον ήδη συρρικνωμένο αριθμό υπαλλήλων.
Και κυρίες και κύριοι, για να μην δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις και κάποιοι μας κατηγορήσουν για… ιδεοληψίες, εδώ τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους.
Και συγκεκριμένα το «πρότυπο Οδηγού προσαρμογής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας», που μας απέστειλε το υπουργείο, εν είδει «μπούσουλα» προφανώς για να υπάρξει «ομοιογενής» επαναξιολόγηση, στο Πρώτο Μέρος, στην παράγραφο με τον τίτλο «Αποτύπωση – Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής», σημειώνει, διόλου τυχαία, ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το αν τυχόν διαφορές μεταξύ της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών και της υφιστάμενης στην πράξη δομής, οφείλονται στην «επιλογή μεγάλου οργανογράμματος»… Εδώ βρίσκεται, σε μεγάλο βαθμό, η ουσία της επαναξιολόγησης των δομών της Περιφέρειας. Στη μείωση του δήθεν «μεγάλου οργανογράμματος».
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, οι πάντες γνωρίζουν ότι για το γεγονός ότι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στα όριά της και δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως θα όφειλε στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών, δεν ευθύνεται το… «μεγάλο οργανόγραμμα». Αλλά η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να την αποψιλώσει από οικονομικούς πόρους και να την αποδυναμώσει με την προβλεπόμενη μείωση κατά 30% του προσωπικού της.
Η μείωση αυτή κατά 30% αποτελεί μνημονιακή δέσμευση των Μεσοπρόθεσμων Προγραμμάτων. Αναζήτησα τα πρακτικά της συζήτησης το Δεκέμβριο του σε αυτή την αιθουσα και τα πρακτικσ συτα δείχνουν μια ταύτιση. Διαβάζω: "(…) Από την άλλη μεριά τα Μεσοπρόθεσμα Προγράμματα που έχουν ψηφιστεί, προβλέπουν μεταξύ άλλων:
             μείωση των οργανικών μονάδων υπηρεσιών,
             κατάργηση θέσεων και μεταφορά προσωπικού.
Και αυτό σημαίνει αλλαγές" (από την εισήγηση της τότε Περιφερειακής Αρχής).
Τρίτον. Το πόσο προσχηματικό είναι το όλο εγχείρημα περί επαναξιολόγησης των δομών της Περιφέρειας, καταδεικνύεται και από την ανάγκη «αποτύπωσης της οργανωτικής δομής», όπως αναφέρεται στον προαναφερθέντα «Οδηγό» που απέστειλε το υπουργείο στις Περιφέρειες.
Αν πραγματικά ήθελε το ΥΠΕΣ να πληροφορηθεί τη δομή της Περιφέρειας, δεν είχε παρά να διαβάσει το ΦΕΚ 2494 της 4ης Νοεμβρίου του 2011. Είναι όλη εκεί.
Σε ό,τι δε αφορά στις νέες αρμοδιότητες που προστέθηκαν, π.χ. των Λαϊκών Αγορών, αυτό δεν συνιστά αιτία επαναξιολόγησης των δομών αλλά αναμόρφωσής τους από τις Περιφέρειες.
Στον χρόνο και με τον τρόπο που αυτές κρίνουν ως τον προσφορότερο.
Στο πλαίσιο της νομιμότητας του Συντάγματος.
Γιατί κυρίες και κύριοι, η νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής δεν επιθυμεί τη διατήρηση του στάτους κβο.
Δεν επιθυμεί τη διατήρηση εκείνου του δημοσίου που αποτυπώνει όλες τις παθογένειες του κομματικού κράτους που έκτισαν εδώ και δεκαετίες τα δύο κόμματα εξουσίας, που σήμερα πλέον συγκυβερνούν.
Δεν επιθυμεί μια Περιφέρεια – κομματικό τσιφλίκι, όπως είχαν επιβάλλει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Δεν επιθυμεί μια Περιφέρεια που θα εξυπηρετεί πελατειακές σχέσεις και άνομα συμφέροντα.
Η νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής δεσμεύθηκε απέναντι στους πολίτες να αλλάξει τη λειτουργία της Περιφέρειας.
Και θα την αλλάξει.
Να είσαστε σίγουροι για αυτό.
Όση λάσπη κι αν δεχθεί. Όσα παπαγαλάκια κι αν ξελαρυγγιάζονται σε κυριάκατικα έντυπα. Όσες διαστρεβλώσεις των θέσεών της κι αν επιχειρηθούν.
Η Περιφέρεια Αττικής θα αλλάξει για να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών, σύμμαχός τους και συμπαραστάτης τους, ειδικά στις σημερινές συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης.
Και αυτή η αλλαγή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνάει και μέσα από τη θεσμοθέτηση ενός νέου οργανισμού.
Την αποκλειστική ευθύνη της οποίας την έχει η Περιφερειακή Αρχή.
Όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, ο Καλλικράτης, στο άρθρο 241, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του νόμου 4257 του 14.
Θα πρόκειται δηλαδή για μια διαδικασία, στον αντίποδα αυτής που θέλει σήμερα να επιβάλλει η κυβέρνηση.
Μια διαδικασία ανοικτή και συμμετοχική, όπου τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι εργαζόμενοι και το Περιφερειακό Συμβούλιο, με το αυξημένο ειδικό θεσμικό του βάρος.
Μέσα από διάλογο με τους πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς φορείς της Περιφέρειας.
Με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών καθώς για αυτούς εργάζονται οι ετγαζόμενοι της Περιφέρειας, αυτοί είναι και παραμένουν οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών της Περιφέρειας, και οι υπέρτατοι κριτές της.
Μια διαδικασία που παράλληλα θα έχει τη σφραγίδα της επιστημονικής προσέγγισης, μέσα από τη συνεργασία με αξιόπιστους διοικητικούς και επιστημονικούς φορείς.
Και όχι μέσω της αυθαίρετης επιβολής πολιτικών αποφάσεων και μάλιστα υπαγορευμένων από τους δανειστές της χώρας.
Μια διαδικασία με στόχο τη συγκρότηση ενός σύγχρονου οργανισμού, προσανατολισμένου πραγματικά στη βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου η Περιφέρεια να λειτουργεί αποτελεσματικά, αξιόπιστα, ποιοτικά, μέσα συνθήκες διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας.
Κυρίες και κύριοι,
Η προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχε πλήρως εγγραφεί στην κυβερνητική λογική των περικοπών, της μείωσης προσωπικού, της επαναξιολόγησης των δομών της Περιφέρειας.
Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Η νέα Περιφερειακή Αρχή, αφού υπογραμμίσει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των δομών της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί εσωτερική διοικητική διαδικασία κάθε Περιφέρειας, δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη προς το αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών περί «επαναξιολόγησης των δομών της Περιφέρειας», γιατί αυτό:
α) βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, την οποία εγγυάται το Σύνταγμα.
β) επιχειρεί να αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο την Περιφέρεια Αττικής, η οποία σήμερα υπολειτουργεί, καθώς με λιγότερους πόρους και προσωπικό, δεν είναι σε θέση να προσφέρει τις επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες που αναμένουν από αυτήν οι πολίτες.
γ) υποκρύπτει σχεδιασμούς που σχετίζονται με την ιδιωτικοποίηση σημαντικών δραστηριοτήτων της, σε βάρος του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών της.
Για τους παραπάνω λόγους ζητώ από το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει την κατηγορηματική απόρριψη του αιτήματος του υπουργείου Εσωτερικών και την επιστροφή του σχετικού εγγράφου ως απαράδεκτου.
Τέλος ζητάμε, εδώ και τώρα την τοποθέτηση του υπουργείου Εσωτερικών έναντι της πρόσφατης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την άμεση πρόσληψη των εργαζομένων προκειμένου να ανταποκριθεί η Περιφέρεια στοιχειωδώς στην κάλυψη των αναγκών της.
Η κλεψύδρα του χρόνου εξακολουθεί να κυλά σε βάρος της σημερινής κυβέρνησης από τη στιγμή που καταθέσαμε δημόσιο πολιτικό αίτημα προς το υπουργείο εσωτερικών για προσλήψεις τακτικού προσωπικού.
Χρειάζονται τώρα απαντήσεις.
Και ανάληψη ευθυνών από όλους τους υπεύθυνους.
Απέναντι στους πολίτες και την κοινωνία.
Η Περιφέρεια Αττικής πράττει το χρέος της.
Μένει η κυβέρνηση να δείξει αν υπηρετεί τους πολίτες ή τους δανειστές.
Να δείξει αν έφθασε το τέλος της περιόδου όπου κυριαρχούν τα  ψέματα και οι επικοινωνιακοί ακροβατισμοί. Ήλθε η ώρα των αποφάσεων!»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου