Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας σχετικά με την εκλογή των οργάνων διοίκησης του ΑΣΔΑ

Παραθέτουμε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας σχετικά με τις διεργασίες για την εκλογή οργάνων διοίκησης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας:
Ο ΑΣΔΑ είναι Σύνδεσμος των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, μιας περιοχής με ενιαία χωρικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, με σκοπό τη συνεργασία για διαδημοτικά ζητήματα που αφορούν όλη την περιοχή.
Ιδρύθηκε σε περίοδο που δεν υπήρχε Β΄βαθμια αυτοδιοίκηση με αναφορά στην περιοχή (η Νομαρχία Αθηνών ήταν πολύ ευρύτερη) και επίσης δεν ήταν αιρετή, αλλά κυβερνητικά ορισμένη. Έτσι, η σύναψη τέτοιου συνδέσμου έδινε τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης συνεργασίας και μεγαλύτερης εγγύτητας στον πολίτη σε σχέση με τη Νομαρχία.
Σήμερα δεν είναι αυτή η κατάσταση. Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αιρετός και η Δυτική Αθήνα αποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα. Ο ΑΣΔΑ θα μπορούσε να έχει και σήμερα ρόλο υποβοηθητικό και συνεργατικό με την Περιφέρεια και τους Δήμους, αλλά δεν μπορεί να έχει την ίδια σημασία που είχε στην περίοδο ίδρυσής του ούτε έχει τον ίδιο βαθμό νομιμοποίησης, ελέγχου και εγγύτητας στον πολίτη σε σχέση με τους 2 αιρετούς βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο παρελθόν ο ΑΣΔΑ είχε διαδραματίσει σε μεγάλο βαθμό θετικό ρόλο στην κατεύθυνση των ιδρυτικών του σκοπών (μελέτες, έρευνα για την περιοχή), όμως ταυτόχρονα παρατηρήθηκαν πολλές και σημαντικές αστοχίες. Λειτούργησε ως μηχανισμός ελέγχου, προνομιακής μεταχείρισης και αδιαφάνειας.
Εκτιμούμε συνεπώς ότι επιβάλλεται σήμερα να εκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για τον ρόλο του συνδέσμου στις νέες συνθήκες. Επιπρόσθετη αναγκαιότητα γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός ότι ο ΑΣΔΑ σήμερα έχει μεγαλύτερες ευθύνες και δυνατότητες απ’ ότι στο παρελθόν, καθώς του έχουν ανατεθεί η διαχείριση του Πάρκου Τρίτση και του ΣΟΑΠ (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης). Αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, πολιτική δέσμευση, έλεγχο και διαφάνεια και να δημιουργήσουν όρους για την ανάπλαση, την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και τη σύγκλιση της Δυτικής Αθήνας με τις πλουσιότερες περιοχές της Αττικής. Αντίθετα θα μπορούσαν να πέσουν για μια ακόμα φορά θύμα της αδιαφάνειας, της εξυπηρέτησης συμφερόντων και της ενίσχυσης ενός πολιτικού προσανατολισμού που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής και των κατοίκων της.
Η συγκρότηση των οργάνων διοίκησής του δεν μπορεί να γίνεται αγνοώντας την προαναφερθείσα αναγκαιότητα. Τα όργανα του ΑΣΔΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως αξιώματα προσώπων, ανεξάρτητων από πολιτικό σχεδιασμό. Αντίθετα, θα πρέπει να γίνονται ως κατάληξη αυτού του σχεδιασμού, με τη δέσμευση να τον υπηρετήσουν. Σε έναν –περιορισμένο ίσως- βαθμό πάντα γινόταν μια τέτοια διαβούλευση πριν την εκλογή αυτών των οργάνων και η τελευταία επιστέγαζε τις όποιες συμφωνίες. Σήμερα, για πρώτη φορά κάτι τέτοιο δεν έγινε, ενώ υπήρξε άρνηση της σημερινής διοίκησης του ΑΣΔΑ να αντιστοιχηθεί -έστω και εθιμικά- με το προηγούμενο.
Έχουμε γίνει πολλές φορές μάρτυρες της κυβερνητικής αντιμετώπισης της Αυτοδιοίκησης με κομματικά κριτήρια. Κατ’ εξαίρεση χρηματοδοτήσεις των Δήμων που στις διοικήσεις τους βρίσκονται «ημέτερα» στελέχη. Ωμή παρέμβαση αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την «μη ημέτερη» Περιφέρεια Αττικής, όπως συνέβη στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και το πάρκο Τρίτση. Η λογική αυτή δεν αφήνει απέξω τους συνδέσμους Δήμων, όπου επιχειρείται να αντιμετωπιστούν ως κομματικά εργαλεία παράκαμψης των αιρετών αυτοδιοικήσεων. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι όταν τα κόμματα εξουσίας δεν εξασφαλίζουν «κομματικούς αιρετούς», δημιουργούν «κομματικές αιρέσεις».
Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε αυτή τη μεθόδευση με αφορμή την μεταφορά του Πάρκου Τρίτση στον ΑΣΔΑ. Σήμερα εντάσσει στην ίδια λογική και τις μεθοδεύσεις που έγιναν κατά την εκλογή των οργάνων διοίκησης του ΑΣΔΑ. Δεν υπήρξε διαδικασία πολιτικής διαβούλευσης, αλλά προσχηματική επίκληση εκλογής με προσωπικά κριτήρια. Υπήρξε αντίθετα μεθόδευση αποκλεισμού πολιτικών απόψεων. Οι «ημέτεροι» αποτέλεσαν κι εδώ τη νέα διοίκηση του ΑΣΔΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ -με πρωτοβουλία του- επιχείρησε να δημιουργήσει τους όρους εκκίνησης της διαβούλευσης για τον ρόλο του ΑΣΔΑ στο νέο τοπίο και της ανάληψης πολιτικών δεσμεύσεων για την ακηδεμόνευτη και διαφανή πορεία του Συνδέσμου και την αντιστοίχησή του με τους ιδρυτικούς του σκοπούς και τις κοινωνικές ανάγκες της περιοχής. Αυτή η αναζήτηση δεν προαπαιτούσε κομματική συμφωνία, αλλά πολιτική συμφωνία στο ελάχιστο αναγκαίο για να γυρίσει σελίδα η αυτοδιοικητική λειτουργία της Δυτικής Αθήνας. Σε αυτή την διαδικασία συνέδραμαν δυνάμεις με τις οποίες δεν έχουμε επιτύχει συνολική πολιτική ταύτιση, όμως επιτεύχθηκε μια ειλικρινής διάθεση για κοινή συμπόρευση στην αναγκαία αυτή προσπάθεια.
Δυστυχώς, αυτή η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε. Υπήρξε άρνηση από τις δυνάμεις που αποτελούν πλέον τη νέα διοίκηση του ΑΣΔΑ να συμμετάσχουν δημιουργικά και με δεσμεύσεις, έως και να αρνηθούν την διαβούλευση. Ακόμα και όσοι στο παρελθόν είχαν αναδείξει πλευρές της αδιαφανούς λειτουργίας του ΑΣΔΑ, δεν δέχθηκαν να προσανατολίσουν την παρέμβασή τους στην κατεύθυνση της επίλυσης όσων προβλημάτων κατήγγειλαν παλαιότερα. Κάποιοι Δήμαρχοι –έτοιμοι στο παρελθόν να θέσουν τους Δήμους τους σε διαδικασία αποχώρησης από τον ΑΣΔΑ- ξαφνικά πείστηκαν να αναλάβουν τη διοίκησή του, χωρίς ταυτόχρονα να ζητήσουν να αλλάξουν όσα τους ωθούσαν κατά το παρελθόν στην αποχώρηση. Προκύπτουν πολλά ερωτήματα για αυτή την αλλαγή στάσης, κάποια από τα οποία συνδέονται με τη διαχείριση των πόρων του ΣΟΑΠ. Δεν έχουμε λάβει απαντήσεις, αλλά δεν θα μείνουμε στις ερωτήσεις. Θα παρεμβαίνουμε συνεχώς για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της κοινωνικής χρησιμότητας του ΣΟΑΠ.
Αρνητική στάση επέλεξε να ακολουθήσει το ΚΚΕ, το οποίο αρνήθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει –χωρίς προαπαιτούμενα- την προεδρία του ΑΣΔΑ εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, ως μέρος μιας προσπάθειας για την ακηδεμόνευτη νέα πορεία του Συνδέσμου. Αντίθετα δεν αρνήθηκε την συμμετοχή στην κηδεμονευόμενη και υποστηριζόμενη από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ διοίκηση. Δεν είναι καινοφανής πρακτική η αναγωγή ως προτεραιότητα της πολιτικής του ΚΚΕ η αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι με την κυβέρνηση. Κι ας επιβάλλει κάποιες φορές η αξιολόγηση αυτή την ανοχή ή και διευκόλυνση σχεδιασμών της δικομματικής κυβέρνησης της φτωχοποίησης, των σκανδάλων, της ακροδεξιάς ρητορείας και πρακτικής. Είναι καιρός που οι παρεμβάσεις του ΚΚΕ και στη Δυτική Αθήνα είναι προσανατολισμένες στη μονοθεματική σχεδόν αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιώντας ανιστόρητες, αστήριχτες και συνωμοσιολογικές κατηγορίες, διανθισμένες με πολλά ψέματα. Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να τα αφήνει αναπάντητα, στοχοπροσηλωμένος στην ενότητα δράσης της Αριστεράς φτάνει σε όρια. Η υπηρεσία που προσφέρει η ηγεσία του ΚΚΕ στο μικροκομματικό της συμφέρον έρχεται σε αντιπαράθεση με το συμφέρον της τάξης -στο όνομα της οποίας εκφράζεται- και το μόνο που κατορθώνει είναι να λειτουργεί εκ των πραγμάτων ως στήριξη των σχεδιασμών του αντιπάλου.
Οι δυνάμεις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ΑΣΔΑ δεν πρέπει να αποδεχθούν αμαχητί τη μεθόδευση που επιβλήθηκε από την νέα πλειοψηφία του Συνδέσμου. Οι Διοικήσεις των Δήμων και όλες οι δημοτικές παρατάξεις που αντιμετώπισαν το θέμα υπό αυτή την οπτική γωνία, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και τη συμμετοχή τους στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στον Σύνδεσμο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί απέναντι στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις στην αυτοδιοίκηση στο σύνολό της. Θεωρεί τα όσα συνέβησαν στην εκλογή των οργάνων του ΑΣΔΑ μέρος αυτού του κυβερνητικού σχεδιασμού και θα καταδεικνύει κάθε φορά τις όποιες εκφράσεις αυτός θα λαμβάνει. Δεν θα περιοριστεί όμως στην καταγγελία. Θα δημιουργήσει τους όρους ανάσχεσης αυτών των πρακτικών, θα ελέγχει αυστηρά και θα κινητοποιεί δυνάμεις προς τη διεκδίκηση των κατευθύνσεων στις οποίες θα πρέπει να κινείται η τοπική αυτοδιοίκηση στις σημερινές συνθήκες κοινωνικής καταστροφής. Δεν θα επιτρέψουμε τα έργα βιτρίνας δίπλα σε άστεγους, άνεργους και φτωχούς συμπολίτες μας όταν μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες και διεκδικήσεις, αλλά και να διατεθούν πόροι σε κοινωνικά προγράμματα για την άμβλυνση των κοινωνικών αντιθέσεων και την ενίσχυση των κοινωνικών αναγκών.
Οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας δεν θα επιτρέψουν να γίνει ο ΑΣΔΑ υπηρέτης επιχειρηματικών και κομματικών συμφερόντων. Ο ΑΣΔΑ ή θα είναι δημοκρατικός και αντιστοιχισμένος με τις ανάγκες της Δυτικής Αθήνας και των κατοίκων της ή δεν θα υπάρξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου