Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει το μειωμένο ωράριο σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ


Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο σε υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ των οποίων οι σύζυγοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 27 Ν. 4305/14 (ΦΕΚ 237/τ. Α 731-10- 2014):
• Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών στους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά έως 15 ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω καθότι τα εν λόγω εξαρτώμενα άτομα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας σε καθημερινή βάση (ιδίως μέτρηση σακχάρου, χορήγηση ινσουλίνης και ειδική διατροφή) όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου.
• Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών στους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ που έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω τον οποίο συντηρούν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 2527/97 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 http://ergazomenoidimos.blogspot.gr/2014/12/blog-post_60.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου