Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : Θα αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης απορριμάτων


 Όταν τα φαραωνικά έργα (ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ΣΜΑ Ευκαρπίας) αποδεικνύεται στην πράξη , ότι δεν μπορούν ούτε καν συμβατικά να λειτουργήσουν, όχι λόγω κάποιων μελετητικών-κατασκευαστικών «αστοχιών», αλλά από την ενγενή δομή λειτουργίας τους, (άλλο ΧΥΤΥ του 10-20% και άλλο ΧΥΤΑ του 95% σύμμεικτου απορρίμματος), οι εμπνευστές και εφαρμοστές του αποτυχημένου αυτού μοντέλου διαχείρισης αστικών αποβλήτων  καλούν τον εισαγγελέα και τα ΜΑΤ για να καταστείλουν την δίκαια διαμαρτυρόμενη κοινωνία.

Οι μάχες οπισθοφυλακών που δίνουν οι εκπρόσωποι (Γεράνης, Μπουτάρης, Κυρίζογλου) του αποτυχημένου αυτοδιοικητικού κατεστημένου της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έφθασαν στο τέλος τους. Η νομιμότητα και ο έλεγχος τους θα τηρηθεί  γιατί υπάρχει η πολιτική βούληση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
·         Σύμφωνα με παρ.15 του αρθρ.20 του Ν.4014/2011 (για την περιβαλλοντική αδειοδότηση):
«Η ΕΥΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και  δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητας τους μπορούν να εισηγούνται Σχέδιο Συμμόρφωσης σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις που προκάλεσαν ή δύναται να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να υλοποιήσει , υποβάλλοντας προς την ΕΥΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Περιφέρειας , αντίστοιχα, Δήλωση Συμμόρφωσης , με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος , η οποία καταχωρείται στο ΗΠΜ.»
Έτσι ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας θα υποχρεωθεί να λάβει τα άμεσα μέτρα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να αντιμετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκάλεσαν οι πολιτικές αστοχίες του στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης (λιμνοδεξαμενή διασταλαζόντων, συλλογή βιοαερίου, επέκταση βιολογικού, αποκατάσταση κυττάρου Α3) ,όπως εξ’ άλλου ζητούν και οι τοπικοί φορείς του Λαγκαδά.

·         Άμεση έναρξη διαδικασιών ριζικής αναθεώρησης του αναχρονιστικού Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων του 2005, στις κατευθύνσεις του Ν.4042/12 (Οδηγία 98/2008) με τοπικά σχέδια διαχείρισης , μικρές αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις ,πρόληψη, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, ξεχωριστή συλλογή των οργανικών, κομποστοποίηση. Χωρίς  παραγωγή δευτερογενών καυσίμων (RDF,SRF) και της καύσης τους. Για τη χωροθέτηση  των εγκαταστάσεων θα αποκλεισθούν οι ήδη επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές (Λαγκαδάς, Ευκαρπία)
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει ριζικά το περιβαλλοντικά επιβαρυντικό και οικονομικά επιζήμιο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων που εφαρμόσθηκε μέχρι σήμερα, με σύμμαχό του την κοινωνία και τις υγιείς δυνάμεις της αυτοδιοίκησης.

Το γραφείο Τύπου
ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου