Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.

 ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


         Ο Δήμος Χερσονήσου με την αριθμ. πρωτ. 2324/2015 διακήρυξη του , προκήρυξε διεθνή δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : ΄΄Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Χερσονήσου ΄΄ για το χρονικό διάστημα από 01.04.2015 έως 31.03.2018 .

     Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου σχετικά με τα ανωτέρω και μετά από συνάντηση που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του με τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ιωάννη Μαστοράκη γνωστοποιεί τα παρακάτω :
1] Η αποκομιδή απορριμμάτων δεν πρέπει να απωλέσει τον δημόσιο χαρακτήρα του και πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες των δήμων και όχι με ιδιώτες εργολάβους αποκομιδής απορριμμάτων
2] Να ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών :
    Α]  η κατάργηση του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 με τις διατάξεις του οποίου επιτρέπεται η ανάθεση σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτες
    Β] να επιτραπεί η πρόσληψη προσωπικού ανάλογης διάρκειας με την εποχικότητα καθαριότητας των Δήμων
    Γ]  να επιχορηγηθούν οι Δήμοι με οικονομική ενίσχυση για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού που χρειάζονται για την αποκομιδή των απορριμμάτων
3]   Ειδικά για τους κατεξοχήν τουριστικούς δήμους της χώρας, στους οποίους ανήκει και ο Δήμος Χερσονήσου, θα πρέπει να πιεστεί η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και την ΠΟΕ-ΟΤΑ, για να δημιουργηθούν το ταχύτερο δυνατόν πλήρως εξοπλισμένες και άρτια στελεχωμένες υπηρεσίες καθαριότητας στους δήμους αυτούς
4] Να ζητηθεί  από το Δήμο Χερσονήσου και τον ΕΣΔΑΚ, του οποίου πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Χερσονήσου, να προχωρήσει  άμεσα σε σχεδιασμό και εφαρμογή μιας νέας σύγχρονης διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων με σκοπό την  μείωση του όγκου τους, εφαρμόζοντας πρακτικές διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων και υγειονομικής ταφής του μικρού, μη ανακυκλώσιμου, υπολείμματος. Οι  ίδιες ενέργειες  πρέπει να γίνουν  και από όλους γενικά τους Δήμους
5] Ο Σύλλογός μας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θα προχωρήσει στην  ενημέρωση  των  μελών  του και των  τοπικών  κοινωνιών  για την ανάγκη υιοθέτησης μιας διαφορετικής αντίληψης στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, για τη σημασία της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα βασικών υπηρεσιών των Δήμων και γενικότερα για την αξία ύπαρξης του δημόσιου αγαθού, που τόσες επιθέσεις έχει δεχτεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 


        
                                                                              Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
                                                                             Νικόλαος Βασιλάκης  

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου