Εγρήγορση για αναζήτηση λύσεων στο ζήτημα διαχείρισης απορριμμάτων και για αποκατάσταση των 49 ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ) στην Κεντρική Μακεδονία ζήτησαν επιτακτικά χθες οι εκπρόσωποι των υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Οικονομίας από τους δημάρχους της περιοχής, οι οποίοι παραδέχθηκαν καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης εκφράζοντας την αγωνία τους γιατί από τις 2 Ιουνίου θα κληθούν να πληρώσουν στην Ε.Ε. πρόστιμα 40.000 ευρώ ανά εξάμηνο για κάθε ΧΑΔΑ έως ότου αποκατασταθεί. "Η χώρα δεν αντέχει και δεν πρέπει να πληρώνει πρόστιμα λόγω της αδιαφορίας, της ανεπάρκειας και όποιων άλλων λόγων διαιώνισαν την απαράδεκτη και ατελέσφορη επί δεκαετίες κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων" απάντησε ο γ.γ. Εσωτερικών Κ. Πουλάκης.


Την ανάγκη δρομολόγησης άμεσων λύσεων για την ταχεία αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, όσο και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων για τη διαχείριση απορριμμάτων με σκοπό την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, την ανάκτηση υλικών στην πηγή παραγωγής τους, την επαναχρησιμοποίηση των ανακτηθέντων, την ανακύκλωση των ανακτηθέντων και στην κομποστοποίηση του ανακτηθέντος οργανικού υλικού, τόνισε ο γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Ευ. Καπετάνιος.
Εξήγησε ότι οι λύσεις ακολουθούν την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και είναι χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης, μικρότερου επενδυτικού κόστους, ταχύτερης ολοκλήρωσης, λύσεις που εν τέλει θα απαιτούν κατά πάρα πολύ μικρότερες υποδομές, ΧΥΤΥ, για την τελική διάθεση του υπολείμματος.
Οι δυο πλευρές συμφώνησαν εντός του έτους να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των 49 ΧΑΔΑ γιατί, όπως επισημάνθηκε, τα έργα αποκατάστασης "που είναι ενταγμένα σε κοινοτικά προγράμματα, εάν δεν ολοκληρωθούν εντός, του έτους θα πρέπει να εκτελεστούν από εθνικούς πόρους". Ο Ευ. Καπετάνιος θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του σχεδίου και θα επεμβαίνει για την ταχεία επιτυχία του.
Σε μεσομακροπρόθεσμο στάδιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συνεχής εποπτεία από τα συναρμόδια υπουργεία και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ώστε οι δήμαρχοι να εκτελέσουν εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων "αμφισβητώντας τις μέχρι σήμερα λογικές της μεγιστοποίησης της επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων", όπως χαρακτηριστικά διατυπώθηκε.
Συμφωνήθηκε "οι δήμοι να προβούν άμεσα στον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, καθώς και ενθάρρυνση σχετικών συλλογικών πρωτοβουλιών (κατοίκων, κινημάτων, συλλόγων κ.λπ.). Ομοίως και για την επαναχρησιμοποίηση των ανακτηθέντων υλικών". Παράλληλα οι δήμοι θα συντάσσουν τακτικά (μηνιαία) τεκμηριωμένη έκθεση προόδου επί όλων των ανωτέρω προς τις προϊστάμενες αρμόδιες αρχές και στα υπουργεία Εσωτερικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Η  ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ