Σάββατο 9 Μαΐου 2015

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΣΔΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ


Μετά από πρόσκληση της προέδρου του ΕΔΣΝΑ Ρένας Δούρου,   στην 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2015  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Αττικής της Δ/νσης Μεταφορών, (Μεσογείων 156, Παπάγου-Χολαργός, στην έξοδο ακριβώς του ΜΕΤΡΟ στάση ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), την  Παρασκευή 15-05-2014  και ώρα 11:00 το πρωί, θα συζητηθούν τα πιο κάτω θέματα:   


  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης καθορισμού οριστικής ετήσιας εισφοράς των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εκκαθάρισης έτους 2013 σύμφωνα με τη μελέτη ετήσιου διαχειριστικού κόστους.

2. Λήψη απόφασης καθορισμού οριστικής ετήσιας εισφοράς Δήμων – μελών  του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εκκαθάρισης έτους 2014 σύμφωνα με τη μελέτη ετήσιου διαχειριστικού κόστους.

3. Λήψη απόφασης καθορισμού ετήσιας εισφοράς Δήμων – μελών  του Ε.Δ.Σ.Ν.Α για το έτος 2015.

4. Λήψη απόφασης καθορισμού και επιβολής αντισταθμιστικών οφελών προς τους Δήμους – μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4164/2013.

 5. Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ 3422/2014 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

6.Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΔΣΑ) της Περιφέρειας Αττικής.

7.  Ενημέρωση για τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης.                                            

                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου