Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

10% μείωση των αντισταθμιστικών εισφορών προς το Δήμο Φυλής για τα εναπομείναντα έτη λειτουργίας του ΧΥΤΑ της ΟΕΔΑ Φυλής αποφάσισε το Δ.Σ του ΕΔΣΝΑ .Όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση  «Πρόκειται για μια απόφαση οικονομικά επωφελή, όχι απλά για τον ΕΔΣΝΑ αλλά  συνολικά για την κοινωνία. Μια απόφαση που επιβάλλεται από τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Μια απόφαση που υπηρετεί πλήρως τη νέα φιλοσοφία της διαχείρισης των απορριμμάτων».  Με τον τρόπο ο ΕΔΣΝΑ στοχεύει  στην «εκλογίκευση των αντισταθμιστικών εισφορών» και τον «εξορθολογισμό των δαπανών του ΕΔΣΝΑ στο πλαίσιο του νέου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων».
Η πολιτική ηγεσία του ΕΔΣΝΑ πιστεύει  ότι η πρόταση εξυπηρετεί  τρεις στόχους.
Εξυπηρετεί δηλαδή: τη νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, τον εξορθολογισμό των δαπανών του Συνδέσμου και την ανάγκη εκλογίκευσης του συστήματος των αντισταθμιστικών εισφορών.
Η μείωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση  των σκληρά δοκιμαζόμενων νοικοκυριών της Αττικής , ειδικά στη σημερινή, εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία – και προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να ενεργήσουν οι δημοτικές αρχές, λαμβάνοντας την απόφαση μετακύλισης της μείωσης αυτής στους δημότες τους.
Ο ΕΔΣΝΑ λέει πως  η μείωση θα είναι  προς όφελος των πολιτών της Φυλής, καθώς προτείνεται να συμφωνηθεί ότι τα αντισταθμιστικά έσοδα ο δήμος Φυλής θα τα χρησιμοποιήσει κυρίως για την υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν την περιοχή του, θα δημιουργήσουν απασχόληση και θα ανακουφίσουν οικονομικά τους δημότες του. Συγκεκριμένα, τα έργα αυτά μπορούν να συνίστανται σε :
 Έργα ενεργειακής εξοικονόμησης και αξιοποίησης δημόσιων εκτάσεων για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας
 Έργα για την εξοικονόμηση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων
 Έργα αναβάθμισης της περιοχής και ιδιαίτερα του εμπορικού κέντρου της πόλης και τη δημιουργία υπερτοπικού πάρκου.
Στη βάση αυτής της νέας προσέγγισης, τα αντισταθμιστικά θα καταβάλλονται σε πλαίσιο διαφάνειας προκειμένου, πρώτον, να γνωρίζουν οι πολίτες που πηγαίνουν τα χρήματά τους και, δεύτερον, να διασφαλιστεί ότι θα επενδύονται σε έργα και προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας, αποκατάστασης και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ , με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζονται   όσα ορίζει το άρθρο 17 του Νόμου 4164/13 (σύμφωνα με το οποίο: «Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ δύναται να επιβάλλεται στους δήμους που εξυπηρετούνται από αυτόν, αντισταθμιστικό όφελος υπέρ του δήμου ή των δήμων όπου χωροθετούνται εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και τελικής διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης αστικών στερεών αποβλήτων.
Ο ΕΔΣΝΑ πιστεύει πως με την απόφαση αυτή γίνεται  άλλο ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της νέας φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων, στο πλαίσιο μια οικονομικά και οικολογικά βιώσιμης και δίκαιης προσέγγισης, η οποία βάζει σταδιακά και υπεύθυνα τέλος στο πλήρως αποτυχημένο μοντέλο του μοναδικού χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων, του ΧΥΤΑ Φυλής.
Θ.Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου