Σάββατο 8 Αυγούστου 2015

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΥ; (δείτε εδώ τους χώρους που έχει εγκριθεί η καταλληλότητα τους ως ΧΥΤΥ (Ν. 3164/2003).
Στο  σχέδιο απόφασης του ΠΕΣΔΑ στην σελίδα 30 για το  Δίκτυο διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) αναφέρονται οι εξής ενέργειες :

·         Αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων αναγκών σε χώρους ταφής με αξιοποίηση   των δυνατοτήτων στο Χ.Υ.Τ.Α Φυλής ή/και αξιοποίηση θέσεων που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν. 3164/2003).                                                            
·         Δημιουργία δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την κάλυψη των μεσο-μακροπρόθεσμων αναγκών (20ετίας). Το δίκτυο των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. σχεδιάζεται ανεξάρτητα από την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων. Για την οριστική χωροθέτηση των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. τηρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας του σημείου 12, ενώ εξετάζονται κατά προτεραιότητα θέσεις εξαντλημένων λατομείων αδρανών, όπου οι εργασίες τελικής διάθεσης θα είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα αποκατάστασης τους. Μετά από περιβαλλοντική τεκμηρίωση είναι δυνατόν να καθοριστεί ανώτατο όριο δυναμικότητας για κάθε μονάδα του δικτύου.
·         Οριστικό κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης του και ενεργοποίηση του με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων.
Έχουμε τονίσει πολλές φορές πως μετά την πλήρωση των κυττάρων της Β΄Φάσης στην Φυλή,  δεν θα υπάρχει πλέον χώρος υγειονομικής ταφής. Η εκτίμηση είναι πως στα τέλη του 2018 δεν θα υπάρχει πλέον χώρος υγειονομικής ταφής στην εγκατάσταση της Φυλής.
Στις αρχές του 2019 λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι  έτοιμοι τουλάχιστον δυο νέοι ΧΥΤΥ που στο πρώτο διάστημα θα λειτουργήσουν ως ΧΥΤΑ για να  θα καλύψουν τις ανάγκες που θα υπάρχουν τότε για τελική διάθεση .
Έχουμε  διατυπώσει την άποψη πως έχουν καθυστερήσει πολύ οι διαδικασίες για την κατασκευή των ΧΥΤΥ που θα καλύψουν το κενό του ΧΥΤΑ Φυλής  και πως θα  πρέπει να βρεθούν άμεσα τρόποι να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και χωρίς καμιά κωλυσιεργία να ξεκινήσουν τα έργα για τους νέους ΧΥΤΥ.
Μπορείτε να δείτε τις θέσεις  που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν. 3164/2003)   πατώντας  ΕΔΩ   .  
 Εννοείται πως από το 2003 που είχε εγκριθεί η καταλληλότητα των θέσεων , έχουν συμβεί μεγάλες αλλαγές και είναι βέβαιο πως   κάποιες από αυτές δεν είναι πλέον κατάλληλες για εγκατάσταση ΧΥΤΥ.
 Όμως είναι βέβαιο πως οι νέοι ΧΥΤΥ θα πρέπει να αναζητηθούν σε αυτούς τους χώρους που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους όπως αναφέρεται και στο σχέδιο απόφασης.  
Η «εξέταση των εξαντλημένων λατομείων αδρανών  για εργασίες τελικής διάθεσης που θα είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα αποκατάστασης τους» , είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα  που πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα και να υπάρξουν άμεσα συγκεκριμένες προτάσεις.
Σε ότι αφορά τον ΧΥΤΑ Φυλής ,πιστεύουμε πως στο νέο ΠΕΣΔΑ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση πως μετά την πλήρωση των κυττάρων της Β΄Φάσης η εγκατάσταση της Φυλής δεν θα μπορεί πλέον να δέχεται απορρίμματα για τελική διάθεση – ταφή και ο ΧΥΤΑ Φυλής θα κλείσει οριστικά.
 Θ.Μ
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου