Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Τα ευρωπρόστιμα είναι μοχλός πίεσης και για την κατασκευή των νέων ΜΕΑΗ  Κυβέρνηση και η Ε.Ε για άλλη μια φορά με την απειλή των ευρωπροστίμων αυξάνουν την πίεση στους ΟΤΑ για να αποδεχτούν την σωτήρια λύση των νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ).
Έτσι  καθορίστηκε η διαδικασία επιμερισμού των προστίμων, τα οποία θα μειώνονται ανάλογα με την ύπαρξη ή την πορεία δρομολογημένης λύσης και θα παρακρατούνται απευθείας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). 

Ο επιμερισμός των ευρωπροστίμων για  στους υπαίτιους φορείς, προβλέφθηκε στο νόμο 4042/12 και εξειδικεύτηκε προ ημερών, με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2113Β). 
Συγκεκριμένα, 
• Το πλήρες ποσό των προστίμων που θα καταλογίσει στην Ελλάδα το Ευρωδικαστήριο για τις χωματερές και τα λύματα θα μεταβιβαστεί στους υπαίτιους, Δήμους ή (σπανιότερα) Περιφέρειες. 
• Στις περιπτώσεις ομαδικών παραβάσεων (εκεί δηλαδή όπου οι παραβάτες είναι πολλοί) το πρόστιμο θα επιμερίζεται. 
• Ο επιμερισμός θα βασίζεται κατά 40% στο πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου και κατά 60% στον βαθμό συμμόρφωσης. Στην περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης, ο υπαίτιος απαλλάσσεται. Με τον τρόπο αυτό η Πολιτεία επιβραβεύει Δήμους, που δραστηριοποιήθηκαν και δημιούργησαν τις υποδομές. 
• Η πρόοδος του κάθε Δήμου θα πρέπει να πιστοποιείται, λ.χ., με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ενός ΧΥΤΑ, τη δημοπράτησή του, την πιστοποίηση εργασιών εν εξελίξει κ.λπ. 
• Όσον αφορά τη διαδικασία, την απόφαση για τον καταλογισμό (ή επιμερισμό) των προστίμων θα λαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Στην περίπτωση προστίμων, που αυξάνονται ημερησίως, το ΥΠΕΚΑ θα ζητά από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας πληροφόρηση για τη δρομολόγηση ή μη λύσης και την πορεία αυτής, με βάση την οποία θα υπολογίζει την οφειλή. 
• Στην περίπτωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται κατά τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). 
Τι συνεπάγεται η απόφαση; Κατ’ αρχήν, δεν θα χρειαστεί να επιβαρυνθούν όλοι οι φορολογούμενοι, αλλά μόνο οι υπαίτιοι Φορείς. Βέβαια, η περικοπή της τακτικής χρηματοδότησης κάποιων Δήμων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ειδικά αυτή την περίοδο, είναι δεδομένο ότι θα τους οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία. Αν όμως κάποιος Δήμος «βάλει λουκέτο» ή μετακυλίσει το πρόστιμο στους δημότες, τότε θα «ανοίξει ο δρόμος», ώστε οι δημότες να κινηθούν με τη σειρά τους νομικά εναντίον συγκεκριμένων Δημοτικών "αρχόντων", που επί σειρά ετών μπλόκαραν ή απέφευγαν να δρομολογήσουν τις λύσεις. 
Όσον αφορά στον τρόπο καταλογισμού των προστίμων, οι μεγάλοι Δήμοι που δεν έχουν προχωρήσει καθόλου στη δρομολόγηση λύσης, θα κληθούν να καταβάλουν το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι Δήμοι Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας, που δεν έχουν προχωρήσει στο ελάχιστο τη δημιουργία δικτύου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή τους, επειδή αντιδρούν στην προτεινόμενη χωροθέτηση, θα πληρώσουν πολύ περισσότερα από άλλους Δήμους της Αττικής, που έχουν δρομολογήσει τα αντίστοιχα έργα, έστω και προ ενός ή δύο ετών (π.χ. Μαρκόπουλο, Κορωπί). 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει για την υπόθεση των χωματερών την επιβολή κατ’ αποκοπή, προστίμου 7.786 ευρώ ανά ημέρα, για το διάστημα από την πρώτη καταδίκη μέχρι τη δεύτερη (ή τη συμμόρφωση) και χρηματική ποινή 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα που περνάει, από τη δεύτερη καταδίκη μέχρι την πλήρη συμμόρφωση της Χώρας (σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει περί τις 80 χωματερές σε λειτουργία, περί τις 30 στην Πελοπόννησο, περί τις 25 σε νησιά και οι υπόλοιπες διάσπαρτες στη Χώρα). 
Παράλληλα, για την απουσία αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, η Χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόστιμο έως και 11,5 εκ. ευρώ, αλλά και χρηματική ποινή 47.762 ευρώ την ημέρα, καθώς δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου, το 2007. 
Η αρχική καταδίκη αφορούσε 23 πόλεις, κωμοπόλεις και οικισμούς και σε 17 περιπτώσεις το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί.
Πληροφορίες από το epolis.gr και την Καθημερινή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου