Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

τι συμβαίνει με το το κτίριο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ .-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Ηπείρου 38)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΤΗΣ ΠΟΕ- ΟΤΑ
Κύριε Διοικητά,

Με έκπληξη και ανησυχία πληροφορηθήκαμε ότι υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επισκέπτονται καθημερινά το κτίριο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Ηπείρου 38) μετρώντας και μοιράζοντας τα γραφεία,
ενώ ο Σύμβουλος του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Μοσχονάς διαδίδει ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των Διοικητών Ι.Κ.Α. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το κτίριο από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Όσον αφορά στον Ο.Π.Α.Δ .-Τ.Υ.Δ .Κ.Υ. θα μεταφερθεί σε κάποια γραφεία, μαζί με τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α. σε κτίριο στο Χαλάνδρι. Η πληροφόρηση αυτή δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με την

επίσκεψή σας, στο κτίριο της Ηπείρου την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014, μαζί με τον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Η εξέλιξη αυτή πραγματοποιείται για μία ακόμη φορά ερήμην των ασφαλισμένων. Για το θέμα που έχει δημιουργηθεί έχουμε να τονίσουμε τα

ακόλουθα:


Το κτίριο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ .-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Ηπείρου 38), είναι ιδιόκτητο, ανήκε στο Τ.Υ. Δ.Κ.Υ. που εντάχθηκε ως Τομέας

στον Ο.Π.Α.Δ . και με την κατάργηση του Ο.Π.Α.Δ . (Ν.4254/2014) αποτελεί περιουσία του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που συστάθηκε στο Ι.Κ.Α. Με τον Ν.4075/2012 η κινητή και ακίνητη περιουσία του Τ.Υ.Δ .Κ.Υ. κατανέμεται κατά 50% στο Τ.ΥΔ.Κ.Υ. και 50% στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., γεγονός που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, παρά τις προσπάθειες του Ο.Π.Α.Δ .-Τ.Υ.Δ .Κ.Υ. για τον διαχωρισμό της περιουσίας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Συγκεκριμένα είχε προταθεί επανειλημμένα από την Διοίκηση του Ο.Π.Α.Δ . στη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η αποζημίωσή του, κατά το 50% της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του, χωρίς να λάβει ποτέ απάντηση.

Μετά την κατάργηση του Ο.Π.Α.Δ . και τη δημιουργία στο Ι.Κ.Α., του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ο ρόλος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ .-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. παραμένει κομβικός, καθώς είναι η μοναδική οργανική μονάδα στο Ι.Κ.Α. για την εξυπηρέτηση 500.000 ασφαλισμένων του Δημοσίου και των Δήμων της Αττικής, για την πιστοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας, τις μεταβολές του Μητρώου, την ηλεκτρονική διασταύρωση, την καταβολή παροχών σε χρήμα, την έκδοση Ευρωπαϊκής κάρτας και τον έλεγχο-είσπραξη των εσόδων, αλλά και για τον επιτελικό ρόλο που διαδραματίζει πανελλαδικά για τη λειτουργία των Τομέων που συστάθηκαν στο Ι.Κ.Α. Ακόμη και όταν γίνει η μετάπτωση του μητρώου του Ο.Π.Α.Δ . στο Ι.Κ.Α., ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων θα συνεχίσει να προσέρχεται στα γραφεία της Ηπείρου λόγω των πολλών διαφορετικών περιπτώσεων που διέπουν την ασφάλιση των Δημοσίων Υπαλλήλων. Επομένως η χρήση των εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου, μαζί με το πλήρες μηχανογραφικό κέντρο που περιλαμβάνεται, είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.


Η λειτουργία του Ο.Π.Α.Δ .-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. στο κτίριο της Ηπείρου 38, στο κέντρο της Αθήνας, με εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μεταφοράς, διευκολύνει έναν μεγάλο αριθμό Δημοσίων Υπαλλήλων, τους συνταξιούχους αλλά και τους χιλιάδες υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων.


Στο κτίριο της Ηπείρου βρίσκονται τα αρχεία του Ο.Π.Α.Δ . και του Τ.Υ.Δ .Κ.Υ., απαραίτητα, καθώς ένα μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων προσέρχεται για εκκρεμείς υποθέσεις παρελθόντων ετών. Ο μεγάλος όγκος τους καθιστά οποιαδήποτε μετακόμιση ασύμφορη καθώς είναι μεγάλοι οι χώροι που θα απαιτηθούν.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, οποιαδήποτε μετακίνηση της Διεύθυνσης του Ο.Π.Α.Δ .-Τ.Υ.Δ .Κ.Υ., λίγους μήνες μετά την κατάργησή του και τις τεράστιες δυσλειτουργίες που αυτή επέφερε, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, θα προκαλέσει την περαιτέρω συρρίκνωση του χώρου με ολέθριες συνέπειες στο επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.


Επίσης, δεν θα προκαλέσει οικονομικό όφελος καθώς το κτίριο της Ηπείρου αποτελεί περιουσία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Αντίθετα δημιουργεί πολλά προβλήματα, χωρίς να λύνει κανένα.


Ο χώρος του Ο.Π.Α.Δ
.Τ.Υ.Δ
.Κ.Υ. είναι ο μεγαλύτερος «αιμοδότης» του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  αποδίδοντας
άμεσα
80  εκατ.  ευρώ  μηνιαία.  Ειδικά
οι

ασφαλισμένοι του Τ.Υ.Δ .Κ.Υ. πληρώνουν επιπρόσθετα εισφορά 1% για κάθε τέκνο τους, η οποία αποδίδεται εξολοκλήρου στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς να έχουν καμία επιπρόσθετη παροχή. Αποτελεί επομένως πρόκληση η ανεξήγητη πιθανή «δωρεά» του κτιρίου-περιουσίας των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι ασφαλισμένοι έχουν λόγο στη διαχείριση της περιουσίας που χτίστηκε με τις εισφορές τους.


Είναι παράδοξο το γεγονός ότι η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. αντί να ασχοληθεί με τα προβλήματα της περιφέρειας όπου δεν πληρώνονται τα έξοδα κηδείας, δεν ελέγχονται τα έσοδα και δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ασφαλισμένων μετά την κατάργηση της θεώρησης, επιλέγει να ασχοληθεί με την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Π.Α.Δ .-Τ.Υ.Δ .Κ.Υ.


Απαιτούμε τώρα από τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α. να πάρει θέση για το θέμα και να διασφαλίσει την εξυπηρέτηση, χωρίς ταλαιπωρία, των ασφαλισμένων του Δημοσίου και των Δήμων με τη συνέχιση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ .-Τ.Υ. Δ.Κ.Υ. στο ιδιόκτητο κτίριο της Ηπείρου 38.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου