Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΣΔΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΟΑΠ)
Μετά την ολοκλήρωσή της η πρόταση για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) Δυτικής Αθήνας, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση από 8/9/2014 μέχρι 28/9/2014. Η πρόταση αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασίας του ΑΣΔΑ με τους Δήμους - μέλη του και τον Οργανισμό Αθήνας. Οι προτάσεις του καλύπτουν συνολικά τη Δυτικής Αθήνα, με τα σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης και εστιάζεται στις περιοχές όπου τα προβλήματα αυτά βρίσκονται σε έξαρση. Το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας περιλαμβάνει 60 δράσεις σε κατηγορίες, όπως η ανάπτυξη και στήριξη της οικονομικής βάσης, η κοινωνική συνοχή, το κτιριακό απόθεμα, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η πολεοδομία και οι αστικές υποδομές.
Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και πολίτη της Δυτικής Αθήνας να συμβάλλει με τις παρατηρήσεις και τις απόψεις του στη δημόσια διαβούλευση και στην οριστικοποίηση της πρότασης πριν την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ.
Ανδρέας Α. Μποζίκας
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη περιγραφή
Εδώ μπορείτε να μεταβείτε στα κεφάλαια της πρότασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου