Όσον αφορά τη μεταβίβαση του πάρκου στον ΑΣΔΑ, όταν έγινε ο ΑΣΔΑ, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Σήμερα έχουμε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση και ως ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του πάρκου, θεσμική θωράκιση κατά της ιδιωτικοποίησής του και δημιουργία φορέα, με τη συμμετοχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων, του ΥΠΕΚΑ -για να είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση- και φορέων, όπως η Ορνιθολογική Εταιρεία ή οι φορείς κατοίκων κ.λπ. Τέλος, με βάση την τροπολογία, η χρηματοδότηση του πάρκου θα προέρχεται μόνο από το «Πράσινο Ταμείο» και μόνο για πέντε χρόνια. Γι' αυτό, το ΥΠΕΚΑ αντίστοιχα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

(Από την τοποθέτηση της Χ. Καφαντάρη στη συζήτηση για το Πάρκο Τρίτση στη Βουλή)