Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Έτσι θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι στο Δημόσιο

Τη διαδικασία τους πρώτου σταδίου επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο Δημόσιο περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που υπογράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο «οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων  Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, συνοδευόμενες από βιογραφικό  σημείωμα και δήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκριμένη θέση/-εις ευθύνης,  συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα στην  προθεσμία που ορίζεται ρητά στην προκήρυξη».
Στη συνέχεια «το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. παραλαμβάνει τα στοιχεία που αποστέλλει η αρμόδια  Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού και αποφαίνεται αιτιολογημένα για  ποιους από τους συμμετέχοντες υποψηφίους πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα του πρώτου σταδίου της διαδικασίας επιλογής»
Τέλος «οι πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και αποστέλλονται στο αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. Το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει για δημοσίευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική ανάρτηση».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : https://drive.google.com/file/d/0B3YNQWWVc7VAMkZ0bkdqMTBtbVZWX1V3cUsyU2pXQkxBeTJz/editΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου