Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

ΤΣΕΚΟΥΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Μέσα σε επτά μήνες μείωσαν μέχρι και μηδένισαν, με δύο νόμους και μία Υπουργική Απόφαση, τις αποζημιώσεις!
Ενα ακόμα μέτρο για την παραπέρα μείωση της αποζημίωσης όσων εντάσσονται σε διαθεσιμότητα και απολύονται μετά το τέλος της, πήρε η κυβέρνηση, φθάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις να μηδενίσει και το ποσό της αποζημίωσης!

Με βάση το νόμο 4254/2014 (Μάρτης 2014), η βάση υπολογισμού της αποζημίωσης ήταν ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά τη μέρα που μπήκε σε διαθεσιμότητα και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, στον οποίο περιλαμβανόταν και η περίοδος διαθεσιμότητας.
Το πρώτο πετσόκομμα έπεσε από την πρόβλεψη του νόμου ότι τμήμα του ποσού που λαμβάνει ο υπάλληλος την περίοδο της διαθεσιμότητας (τα 3/4 του βασικού μισθού ανά μήνα) αφαιρείται από την αποζημίωση αναλόγως με τα χρόνια υπηρεσίας. Και η δεύτερη μείωση είναι ότι το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Δηλαδή, δεν δίνουν ούτε τους μισθούς ενός έτους!
Με ένα δεύτερο νόμο, τον 4262/2014 (Μάης 2014) η περίοδος διαθεσιμότητας δεν λογαριάζεται πλέον από το χρόνο υπηρεσίας - μειώνοντας έμμεσα σε ορισμένες περιπτώσεις την αποζημίωση. Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι πλέον συμψηφισμός θα γίνεται για ολόκληρο το ποσό των αποδοχών που λαμβάνει όσο κάποιος βρίσκεται στη διαθεσιμότητα.
Τώρα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β, ΦΕΚ 2525) στις 23 Σεπτέμβρη 2014 τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιβάλλουν και τρίτη μείωση, προβλέποντας ότι: «Η ανωτέρω αποζημίωση υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 (Α.191), όπως ισχύει και απομειώνεται κατά 60% για το επικουρικά ασφαλισμένο προσωπικό και κατά 50% για το μη επικουρικά ασφαλισμένο προσωπικό». Με άλλα λόγια, μειώνει από 50% έως 60% την ήδη μειωμένη αποζημίωση και τη μετατρέπει σε ψίχουλα ή και τη μηδενίζει.
Ετσι, υπάλληλος με 20 χρόνια υπηρεσία και βασικό μισθό 1.200 ευρώ, που απολύεται μετά τη διαθεσιμότητα, προβλέπεται να πάρει αποζημίωση 16.800. Από αυτά αφαιρείται το ποσό που πήρε ενώ βρισκόταν σε διαθεσιμότητα 11 μηνών και μένουν 6.900. Τώρα με την ΚΥΑ το ποσό αυτό μειώνεται κατά 60% και τελικά ο απολυμένος μένει να πάρει μόνο 2.760!
Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα υπαλλήλου με 13 χρόνια υπηρεσίας και με βασικό μισθό 900 ευρώ. Προβλέπεται να πάρει αποζημίωση 6.300 ευρώ. Αν από αυτή αφαιρεθούν οι αποδοχές της διαθεσιμότητας 11 μηνών, ύψους 7.425 ευρώ, τότε βγαίνει ότι ο απολυμένος πρέπει να δώσει και λεφτά πίσω, πριν ακόμα γίνει μείωση κατά 60%! Βέβαια, στην τελευταία περίπτωση η ΚΥΑ κάνει τη ...χάρη στους απολυμένους και προβλέπει πως «η διαφορά δεν αναζητείται από τους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσα».
ΠΗΓΗ: http://www.rizospastis.gr/wwwengine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου