Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ του Στάθη Σταυριανίδη


Οι τίτλοι αυτοί αποτελούν κατά την άποψή μου το περιεχόμενο αυτού που θα αποτελούσε μια προσπάθεια ολοκληρωμένης αξιολόγησης με στόχο την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες με τον γρηγορότερο, ευκολότερο και οικονομικότερο τρόπο. Όπως αντιλαμβάνεται εύκολα ο καθένας κάθε τίτλος απαιτεί ανάλυση και επιστημονική προσέγγιση αλλά και προσδιορισμό των επιδιώξεων της κάθε συγκεκριμένης αξιολόγησης. Ας κρίνει ο καθένας αν αυτό που γίνεται σήμερα στη δημόσια διοίκηση ακουμπά έστω και λίγο σε όσα αναφέρονται παρακάτω

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση = καθορισμός της αξίας ενός πράγματος
Αξιολογώ = κατατάσσω σύμφωνα με την αξία
Γιατί πρέπει να γίνεται αξιολόγηση
Για να εντοπισθούν αδυναμίες;
Για να ληφθούν μέτρα βελτίωσης;
Για να αποδοθούν πρόσθετες αμοιβές για καλά αποτελέσματα;
Για να εντοπισθούν βέλτιστες πρακτικές;
Για να γίνει εξοικονόμηση πόρων;
Για να αλλάξουν οι στόχοι μιας υπηρεσίας;
Για να δικαιολογηθούν απολύσεις;
Για όλα αυτά;
Α Τι πρέπει να αξιολογείτε
Το όραμα της υπηρεσίας
Οι στόχοι της δημόσιας διοίκησης
Οι μέθοδοι διοίκησης
Οι διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών
Η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα των υπηρεσιών
Η βαρύτητα των λόγων που επηρεάζουν τα παραπάνω
Οι δομές οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης
Ο εξοπλισμός της δημόσιας διοίκησης
Η επάρκεια των πόρων της δημόσιας διοίκησης
Η κοινωνική ανταποδοτικότητα των δαπανών της δημόσιας διοίκησης
Το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών
Η επίδραση εξωτερικών παραγόντων στην λειτουργία των υπηρεσιών
Η τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης
Το προσωπικό που υπηρετεί
Β Ποιος αξιολογεί
Η διοίκηση της υπηρεσίας;
Οι χρήστες των υπηρεσιών;
Οι εργαζόμενοι;
Εξειδικευμένοι εξωτερικοί ανάδοχοι;
Όλοι αυτοί;
Μπορεί να αξιολογεί αυτός που σχεδίασε την υπάρχουσα κατάσταση;
Γ Πως αξιολογεί
Με κριτήρια και ποια;
Με ποια διαδικασία και μεθοδολογία;
Διαγνωστική η διαμορφωτική αξιολόγηση;
Καθημερινή, τακτική και έκτακτη αξιολόγηση
Επηρεάζει την αξιολόγηση η οικονομική σχέση εντολέα και αναδόχου;
Δ Ποιος αξιολογεί την αξιολόγηση
Η διοίκηση που την παρήγγειλε ;
Οι εργαζόμενοι;
Οι χρήστες;
Αυτός που σχεδίασε την υπάρχουσα κατάσταση;
Όλοι αυτοί;
Ε Προυπάρχουσα αξιολόγηση
Χαρακτηριστικά της
Αξιολόγηση της αποδοτικότητας της
Να αλλάξει; Ναι η όχι;Γιατί;
Το σχέδιο Μητσοτάκη δεν λαμβάνει τίποτα από τα παραπάνω υπόψη του. Ενδιαφέρεται μόνο να αξιολογηθούν οι υπάλληλοι-προσέξτε μόνο οι μόνιμοι-οι προσλαμβανόμενοι μέσω ΜΚΟ η προγραμμάτων του ΟΑΕΔ δεν αξιολογούνται ποτέ και από κανένα και όμως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες άρα για ποια αξιολόγηση μας μιλούν. Θέλουν απλά να δικαιολογήσουν τις πρόσθετες απολύσεις για αυτό και θέσπισαν υποχρεωτικό ποσοστό «κακών δημοσίων υπαλλήλων». Η θέση των εργαζομένων πρέπει να είναι αντίθετη σε μια τέτοια αξιολόγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου