Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Ρένα Δούρου κατά Κυβέρνησης: Μας παίρνουν τον έλεγχο των ΠΕΠ

" Με μία ακόμη, την πολλοστή, κοινοβουλευτική εκτροπή, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την αυτονομία δράσης των Περιφερειών, ενεργώντας αντισυνταγματικά και δείχνοντας και με τον τρόπο αυτόν, το πώς αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης: ως το μακρύ βραχίονα της κεντρικής εξουσίας για την εκτέλεση των μνημονιακών πολιτικών", σημειώνει σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια Αττικής.

" Με μια τροπολογία που κατατέθηκε στις 14.20 μμ σήμερα, Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, με τη μορφή του «άρθρου 24Α» στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», η κυβέρνηση «καπελώνει» τις Περιφέρειες σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση των ΠΕΠ, συστήνοντας «Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ)», η οποία θα λειτουργεί ως «υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ». Η δε σύνθεσή της περιλαμβάνει πρόεδρο «εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ», «δύο μέλη του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τους αναπληρωτές τους», «ένα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του», «εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του».

Απλή ανάγνωση της τροπολογίας, που πέρασε λάθρα από την Ολομέλεια της Βουλής και η οποία ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του νέου ΕΣΠΑ, προκαλεί αβίαστα τα εξής ερωτήματα: α) ποιά η χρησιμότητα της συγκεκριμένης υποεπιτροπής, πλην της δημιουργίας ενός ακόμη στενού κορσέ στη δράση των Περιφερειών; β) είναι ή δεν είναι μια άκρως φωτογραφική ρύθμιση που βάλλει ευθέως κατά του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης;

Εν κατακλείδι: πρόκειται για μια απαράδεκτη πολιτικά, έωλη αυτοδιοικητικά τροπολογία, η οποία έχει διπλό στόχο: να υποβαθμίσει και να χειραγωγήσει την υλοποίηση των ΠΕΠ από τις Περιφέρειες.

Ας σημειωθεί τέλος ότι η τροπολογία – εξπρές κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που συζητήθηκε μεν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος αν και η κυβέρνηση το… «μαγείρευε» έξι ολόκληρους μήνες…"

 http://www.airetos.gr/default.aspx?pageid=14531

" Με μία ακόμη, την πολλοστή, κοινοβουλευτική εκτροπή, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την αυτονομία δράσης των Περιφερειών, ενεργώντας αντισυνταγματικά και δείχνοντας και με τον τρόπο αυτόν, το πώς αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης: ως το μακρύ βραχίονα της κεντρικής εξουσίας για την εκτέλεση των μνημονιακών πολιτικών", σημειώνει σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια Αττικής.
" Με μια τροπολογία που κατατέθηκε στις 14.20 μμ σήμερα, Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, με τη μορφή του «άρθρου 24Α» στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», η κυβέρνηση «καπελώνει» τις Περιφέρειες σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση των ΠΕΠ, συστήνοντας «Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ)», η οποία θα λειτουργεί ως «υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ». Η δε σύνθεσή της περιλαμβάνει πρόεδρο «εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ», «δύο μέλη του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τους αναπληρωτές τους», «ένα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του», «εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του».

Απλή ανάγνωση της τροπολογίας, που πέρασε λάθρα από την Ολομέλεια της Βουλής και η οποία ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του νέου ΕΣΠΑ, προκαλεί αβίαστα τα εξής ερωτήματα: α) ποιά η χρησιμότητα της συγκεκριμένης υποεπιτροπής, πλην της δημιουργίας ενός ακόμη στενού κορσέ στη δράση των Περιφερειών; β) είναι ή δεν είναι μια άκρως φωτογραφική ρύθμιση που βάλλει ευθέως κατά του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης;

Εν κατακλείδι: πρόκειται για μια απαράδεκτη πολιτικά, έωλη αυτοδιοικητικά τροπολογία, η οποία έχει διπλό στόχο: να υποβαθμίσει και να χειραγωγήσει την υλοποίηση των ΠΕΠ από τις Περιφέρειες.

Ας σημειωθεί τέλος ότι η τροπολογία – εξπρές κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που συζητήθηκε μεν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος αν και η κυβέρνηση το… «μαγείρευε» έξι ολόκληρους μήνες…"
- See more at: http://www.airetos.gr/default.aspx?pageid=14531#sthash.wKrqZoZq.dpuf
" Με μία ακόμη, την πολλοστή, κοινοβουλευτική εκτροπή, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την αυτονομία δράσης των Περιφερειών, ενεργώντας αντισυνταγματικά και δείχνοντας και με τον τρόπο αυτόν, το πώς αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης: ως το μακρύ βραχίονα της κεντρικής εξουσίας για την εκτέλεση των μνημονιακών πολιτικών", σημειώνει σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια Αττικής.
" Με μια τροπολογία που κατατέθηκε στις 14.20 μμ σήμερα, Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, με τη μορφή του «άρθρου 24Α» στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», η κυβέρνηση «καπελώνει» τις Περιφέρειες σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση των ΠΕΠ, συστήνοντας «Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ)», η οποία θα λειτουργεί ως «υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ». Η δε σύνθεσή της περιλαμβάνει πρόεδρο «εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ», «δύο μέλη του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τους αναπληρωτές τους», «ένα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του», «εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του».

Απλή ανάγνωση της τροπολογίας, που πέρασε λάθρα από την Ολομέλεια της Βουλής και η οποία ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του νέου ΕΣΠΑ, προκαλεί αβίαστα τα εξής ερωτήματα: α) ποιά η χρησιμότητα της συγκεκριμένης υποεπιτροπής, πλην της δημιουργίας ενός ακόμη στενού κορσέ στη δράση των Περιφερειών; β) είναι ή δεν είναι μια άκρως φωτογραφική ρύθμιση που βάλλει ευθέως κατά του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης;

Εν κατακλείδι: πρόκειται για μια απαράδεκτη πολιτικά, έωλη αυτοδιοικητικά τροπολογία, η οποία έχει διπλό στόχο: να υποβαθμίσει και να χειραγωγήσει την υλοποίηση των ΠΕΠ από τις Περιφέρειες.

Ας σημειωθεί τέλος ότι η τροπολογία – εξπρές κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που συζητήθηκε μεν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος αν και η κυβέρνηση το… «μαγείρευε» έξι ολόκληρους μήνες…"
- See more at: http://www.airetos.gr/default.aspx?pageid=14531#sthash.wKrqZoZq.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου