Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Σύνταξη για 70.000 γυναίκες σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ και Τράπεζες

Τη δυνατότητα να γλιτώσουν τις ανατροπές στα όρια ηλικίας έχουν 70.000 γυναίκες, που πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα.

Οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις ισχύουν για γυναίκες, που πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι το τέλος του 2012. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 πλήρης σύνταξη δίδεται στα 67 (ή στα 62 μειωμένη όπου προβλέπεται), ενώ η "πόρτα εξόδου" ανοίγει και με 40 έτη δουλειάς στα 62.

Συγκεκριμένα, σε

ΔΗΜΟΣΙΟ: Τρεις ασφαλιστικές διατάξεις ισχύουν για την έξοδο των γυναικών, που ξεκίνησαν να εργάζονται στο Δημόσιο από το 1983 έως και το 1992.

Οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις ισχύουν για γυναίκες, που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι και το τέλος του 2012. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

- Γυναίκες με 25ετία το 2010. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 60 και μειωμένη στα 55.

- Γυναίκες με 25ετία το 2011. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 61 και μειωμένη στα 56.

- Γυναίκες με 25ετία το 2102. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 63 και μειωμένη στα 58. 

ΙΚΑ: Έξι είναι οι κυριότερες ρυθμίσεις για τις γυναίκες που έχουν από 4.500 έως 10.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. 

Αναλυτικά για τις ασφαλισμένες πριν το 1993 προβλέπονται τα εξής:

- Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας του το 2010. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 55 και πλήρη στα 60. Προσοχή, καθώς απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης τον χρόνο την τελευταία 5ετία και πριν από την αίτηση για τη μειωμένη.

- Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011. Σε αυτήν την περίπτωση το έτος εξόδου στη μειωμένη σύνταξη είναι το 56ο, ενώ απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης τον χρόνο την τελευταία 5ετία. 

Σε περίπτωση, που η ασφαλισμένη συμπλήρωσε τα 60 το 2011, μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη από τα 61 και μετά.

- Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2012. Σε αυτήν την περίπτωση το έτος εξόδου στη μειωμένη σύνταξη είναι το 57ο έτος, ενώ απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης τον χρόνο την τελευταία 5ετία. 

Σε περίπτωση, που η ασφαλισμένη είχε συμπληρώσει τα 60 το 2012, μπορεί να λάβει σύνταξη στα 62.

- Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010. Μπορεί να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 55 ετών μειωμένη και σε ηλικία 57 ετών πλήρη. 

Για τη μειωμένη απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία πριν την αίτηση 5ετία.

- Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011. Μπορεί να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών πλήρη, με συνολικά 10.400 ένσημα τη στιγμή της αίτησης. 

Για τη μειωμένη σύνταξη απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία 5ετία, τόσο πριν την αίτηση, όσο και πριν τη θεμελίωση.

- Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012. Μπορούν να λάβουν σύνταξη 56 ετών και 6 μηνών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών πλήρη. Τη στιγμή της αίτησης απαιτούνται 10.800 ένσημα. 

Για τη μειωμένη απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία 5ετία, τόσο πριν την αίτηση, όσο και πριν τη θεμελίωση.

ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Δικαίωμα για σύνταξη με 25ετία από τα 55 μέχρι τα 62 έχουν οι ασφαλισμένες στα Ειδικά Ταμεία, που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι και το τέλος του 2012. Προσοχή, καθώς στη μειωμένη σύνταξη απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

- Γυναίκες με 25ετία και συμπληρωμένο το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ στα 60 πλήρη.

- Γυναίκες με 25ετία και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011. Μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 56ου έτους. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 61.

- Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2012. Μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 62.

Τα "παράθυρα" για μητέρες ανηλίκων

Σύνταξη πριν από το 50ο έτος μέχρι το 60ο δικαιούνται οι μητέρες ανηλίκων, που πρόλαβαν να "κλειδώσουν" δικαίωμα μέχρι και το τέλος του 2010.

Μεγάλες κερδισμένες οι μητέρες, που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, ενώ μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011 - 2012.

Πρέπει να σημειωθεί, πως για τις μητέρες το δικαίωμα "κλειδώνει" μόνο με τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και την ύπαρξη ανήλικου τέκνου.

ΔΗΜΟΣΙΟ: Με τη συμπλήρωση 25ετίας και την ύπαρξη ανηλίκου τέκνου "κλειδώνει" το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 

Σε περίπτωση, που η θεμελίωση γίνεται μέχρι το τέλος του 2010, σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 50ου έτους. 

Το 2011 και το 2012 ισχύουν μεταβατικές ρυθμίσεις, με τη σύνταξη να καταβάλλεται στο 52ο έτος και στο 55ο έτος, αντίστοιχα. Οι διατάξεις αφορούν ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992. 

Τυχερές είναι οι "παλαιές" ασφαλισμένες, που ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από το 1983 και σε μεγάλο βαθμό έχουν ήδη βγει σε σύνταξη. Η "πόρτα εξόδου" ανοίγει χωρίς όριο ηλικίας, με 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης.

ΙΚΑ: Με 5.500 ημέρες ασφάλισης και με ανήλικο τέκνο μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για γυναίκες, που ασφαλίστηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992.

Σε περίπτωση, που το δικαίωμα "κλείδωσε" μέχρι το τέλος του 2010, το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη διατηρείται στο 55ο έτος. Μάλιστα, οι ασφαλισμένες μπορούν να αποχωρήσουν 5 χρόνια νωρίτερα - δηλαδή στο 55ο έτος - με μειωμένη σύνταξη.

Για θεμελίωση μέσα στο 2011 δίνεται πλήρης σύνταξη στο 57ο έτος και μειωμένη στο 52ο, ενώ το 2012 πλήρης σύνταξη δίνεται στο 60ο έτος και μειωμένη στο 55ο.

ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Στα Ειδικά Ταμεία η θεμελίωση γίνεται με 25ετία και την ύπαρξη ανήλκου τέκνου.

Οι ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992, που "κλείδωσαν" το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να αποχωρήσουν στο 50ο έτος.

Σε περίπτωση, που το δικαίωμα "κλείδωσε" το 2011, πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στο 52ο έτος και μειωμένη στο 50ο.

Το 2012 το όριο πάει στο 55ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 53ο για μειωμένη.

Το καθεστώς για τα "βαρέα"

- Για θεμελίωση το 2010, απαιτούνται 4.500 ημέρες - εκ των οποίων 3.600 στα "βαρέα" - και το 55ο έτος.

- Για θεμελίωση το 2011, απαιτούνται 4.500 ημέρες - εκ των οποίων 3.600 στα "βαρέα" - και το 56ο έτος.

- Για τη θεμελίωση το 2012, απαιτούνται 4.500 ημέρες - εκ των οποίων 3.600 στα "βαρέα" - και το 57ο έτος.

Εναλλακτικά οι γυναίκες μπορούν να αποχωρήσουν με 10.500 ημέρες, εκ των οποίων 7.500 στα "βαρέα". Τα όριο ηλικίας διαμορφώνεται ως εξής:

- Πλήρης σύνταξη στο 55ο έτος και μειωμένη στο 53ο έτος, το 2010.

- Πλήρης σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και 9 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 53 ετών και 9 μηνών, το 2011.

- Πλήρης σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 54 ετών και 6 μηνών, το 2012.

- Πλήρης σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών, το 2013.

Ασφαλισμένες με 35ετία

Σε ηλικία 58 ετών μπορούν να πάρουν σύνταξη οι ασφαλισμένες σε Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών και ΙΚΑ, που συμπλήρωσαν 35ετία μέχρι το τέλος του 2010.

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για ασφαλισμένες προ του 1993 στο ΙΚΑ, αλλά και για όσες γυναίκες ξεκίνησαν να εργάζονται από το 1983 έως και το 1992 σε Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Τη διετία 2011 - 2012 ισχύουν μεταβατικές διατάξεις, με το δικαίωμα να "κλειδώνει" με 35ετία, αλλά η έξοδος να γίνεται με περισσότερα έτη ασφάλισης. Συγκεκριμένα, για θεμελίωση το 2011, η έξοδος γίνεται με 36 έτη στα 58 και το 2012, με 37 έτη στα 59.

Ακόμη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για τις γυναίκες, που ασφαλίστηκαν στο Δημόσιο, πριν από το 1983. Η έξοδος γίνεται με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου για τις άγαμες γυναίκες, ενώ για έγγαμες γυναίκες και μητέρες απαιτούνται μόνο 24 έτη και 6 μήνες.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου