Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

Οι καρποί της αδιαφορίας: Χτυπούν οι καμπάνες από τις Βρυξέλλες

Βουνό... σχηματίζουν οι ανοιχτές εκκρεμότητες παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας που συνδέονται διαχρονικά με την αδιαφορία για την προστασία του φυσικού μας πλούτου, αλλά και τη διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων. Εκκρεμότητες που στα μνημονικά χρόνια πολλαπλασιάστηκαν και προστίθενται σε αυτές του παρελθόντος με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι τώρα θα πληρωθεί ακριβά υπό τη μορφή προστίμου η πληγή, π.χ., των ανεξέλεγκτων χωματερών για παραβίαση Οδηγίας του 1975 και ακόμη δεν υφίσταται επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων.


Βουνό... σχηματίζουν οι ανοιχτές εκκρεμότητες παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας που συνδέονται διαχρονικά με την αδιαφορία για την προστασία του φυσικού μας πλούτου, αλλά και τη διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων. Εκκρεμότητες που στα μνημονικά χρόνια πολλαπλασιάστηκαν και προστίθενται σε αυτές του παρελθόντος με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι τώρα θα πληρωθεί ακριβά υπό τη μορφή προστίμου η πληγή, π.χ., των ανεξέλεγκτων χωματερών για παραβίαση Οδηγίας του 1975 και ακόμη δεν υφίσταται επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων.
Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την Ελλάδα ήταν το αντικείμενο συνάντησης στις 24 Φεβρουαρίου αντιπροσωπείας των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και της Νομικής Διεύθυνσης της Κομισιόν με εκπροσώπους των ελληνικών αρχών. Για 25 υποθέσεις η παραβίαση είναι διαπιστωμένη. Μάλιστα, για οκτώ εξ αυτών έχουν ακουστεί οι καταδικαστικές... καμπάνες, ενώ οι 17 βρίσκονται σε προδικαστικό στάδιο. Όπως προέκυψε από τη συνάντηση, διερευνώνται από την Επιτροπή τουλάχιστον άλλες 11 υποθέσεις για τις οποίες έχει αποσταλεί επιστολή όχλησης τα δύο τελευταία χρόνια.
Στον σχετικό κατάλογο και στο κεφάλαιο "Προστασία της φύσης" περιλαμβάνεται: η απουσία χαρακτηρισμού των Ειδικών Ζωνών διατήρησης των περιοχών Νatura, η ελλιπής προστασία της θαλάσσιας χελώνας στην Κρήτη, το νομικό καθεστώς των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνθιθοπανίδας του δικτύου Natura, οι επιπτώσεις από σχέδια οικιστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενη ζώνη ΖΕΠ στον Κορινό Πιερίας, για τα οποία η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ είχε εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάθμιση και περιβαλλοντικές πιέσεις στον υγρότοπο του Σχοινιά, υποβάθμιση της λίμνης των Ιωαννίνων, κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος στον ποταμό Αώο, χωροθέτηση και λειτουργία αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura των νησιών Λέσβου, Χίου και Λήμνου.
Ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον του ΥΠΕΚΑ όλα αυτά τα χρόνια για την προστασία της φύσης, που έχει να αποστείλει εθνική έκθεση για τον έλεγχο εφαρμογής της Οδηγίας 92/43 περί οικοτόπων από το 2007. Η πιο... πρόσφατη αφορά την περίοδο 2001-2006, παρά την υποχρέωση για σύνταξη της εθνικής έκθεσης ανά εξαετία, στην οποία περιέχονται και πληροφορίες για τα μέτρα διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος... Και η υποχρέωση για τη σύνταξη έκθεσης βάσει της Οδηγίας που αφορά την προστασία των άγριων πτηνών δεν έχει τηρηθεί. Για τον λόγο αυτό έχει αποσταλεί επιστολή όχλησης και διερευνάται η παραβίαση της Οδηγίας 2009/147.
Στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών Περιβάλλοντος της Κομισιόν έχει τεθεί η λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος ανακύκλωσης. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα υπολείπεται τραγικά στο ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων έναντι άλλων χωρών. Το ερώτημα των υπηρεσιών ήταν αν έχουν ληφθεί μέτρα για να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος των μπλε κάδων όπου οδηγούνται οι συσκευασίες και να αποφευχθεί η ανάμειξη μεταξύ οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών είτε από ιδιώτες είτε κατά την αποκομιδή των απορριμάτων. Στο στάδιο της διερεύνησης είναι η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, όπως και η διαχείριση των απορριμμάτων στην Τρίπολη.
Λούλη Σταυρογιάννη
 http://left.gr/news/oi-karpoi-tis-adiaforias-htypoyn-oi-kampanes-apo-tis-vryxelles

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου