Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Σε άμεση αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Ύδρας, Ν.Α. Αττικής, Κερατέας και Μεγάρων προχωρά ο ΕΔΣΝΑΣτην άμεση προώθηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να αποφευχθούν τα πρόστιμα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προχωρά ο ΕΔΣΝΑ, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της νέας περιφερειακής αρχής σχετικά με την αλλαγή της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα η πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου και του δήμου Ύδρας σχετικά με την αποκατάσταση ΧΑΔΑ και την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας διάθεσης υπολειμμάτων του δήμου Ύδρας. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τα εξής 9 υποέργα:
1.              Μελέτη για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ύδρας και την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ύδρας.
2.              Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ύδρας.
3.              Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με τεχνολογία/ες που θα αποτρέπουν τη δημιουργία οσμών και λοιπόν δυσάρεστων εκπομπών και δημιουργία δικτύου διαλογής βιοαποβλήτων.
4.              Ίδρυση και λειτουργία τοπικού Σταθμού Μεταμόρφωσης  Απορριμμάτων.
5.              Εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης για τα έργα και τις δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων της Ύδρας.
6.              Μελέτη για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
7.              Αγορά γης για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
8.              Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
9.              Μηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
Το σύνολο των υποέργων προκύπτει από τη Μελέτη, που βρίσκεται σε επίπεδο Μελέτης Σκοπιμότητας και την οποία εκπόνησαν αποκλειστικά οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ. Η Μελέτη αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της Ύδρας και λαμβάνει υπόψη της τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Παράλληλα ο ΕΔΣΝΑ προχωρά, με τις αποφάσεις 94, 95, 96 του 2015,  της Εκτελεστικής Επιτροπής του,  στην προκήρυξη ανοικτών διαγωνισμών για την ανάθεση των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Ν.Α. Αττικής, Κερατέας και Μεγάρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου