Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

Διανοσοκομειακή Επιστημονική Ημερίδα για τη Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων Σάββατο 20 Ιουνίου 2015Αμφιθέατρο  ΓΝΑ «Λαϊκό»,   Σάββατο 20 Ιουνίου 2015
Θέμα: «Ενημέρωση, σκέψεις και προτάσεις για τη διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών μονάδων».


09.00-09.30     Έναρξη-Εγγραφές-Χαιρετισμοί

09.30-11.30   1η Συνεδρία 

Η διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Συντονιστές: Παπαδημητρίου Αριστοτέλης, Φούρκας Δημήτρης

1.Εισαγωγική ομιλία για τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, Καραούλη Βασιλική, Υπουργείο Υγείας
2. Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ευρύτερης περιφέρειας Αττικής - Η εμπειρία της επιθεώρησης περιβάλλοντος του Υπουργείου παραγωγικής ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δρούζα Ανδρομάχη
3. Ενδονοσοκομειακή Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων      Υγειονομικών Μονάδων,  Παπανικολάου Νίκη, Υπουργείο Υγείας.
4. Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός  Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α) και ο ρόλος του στη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, Ιατρού Σταύρος
5  Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) με τη μέθοδο της αποτέφρωσης, Μπούμπουκας Γιώργος, Αποτεφρωτήρας ΑΕ
6. Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) με τη μέθοδο της αποστείρωσης, Μανουσίδου Κατερίνα, Sterimed AE
7. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νοσοκομείων, Παρασκευόπουλος Γεώργιος
Ερωτήσεις- Συζήτηση

11.30-12.00   Διάλειμμα

12.00-14.00   2η Συνεδρία 
Η διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων στην πράξη
Συντονιστές: Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος, Ζούγκου Θεώνη
1. Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παπαδημητρίου Αριστοτέλης, ΓΑΟΝΑ «Ο Αγ.Σάββας»
2.Τα πεπραγμένα της Διοίκησης του ΓΝΑ «Λαϊκό» στα επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα, Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος
3. Παρεμβάσεις και ενέργειες στο διαχωρισμό των Αποβλήτων σε Γενικό νοσοκομείο,  Γκιώνη Παναγιώτα, Συγκούνα Δήμητρα, ΓΝΑ «Λαϊκό»
4. Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων στο ΓΝΑ «Λαϊκό», Μπράμης Γεώργιος
5. Διαχείριση υγρών αποβλήτων στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς,  Μαύρης Γεώργιος,  Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς
6.Μέθοδοι διαχείρισης ληγμένων φαρμάκων και άλλων επικίνδυνων χημικών τοξικών αποβλήτων σε Γενικό Νοσοκομείο. Μαρκογιαννάκης Αντώνιος, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Ερωτήσεις-Συζήτηση 
14.00-14.30  Λήξη- Χορήγηση Βεβαιώσεων  


Ονόματα εισηγητών, προεδρείων.
Γκιώνη Παναγιώτα, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Υπεύθυνη διαχείρισης αποβλήτων, ΓΝΑ «Λαϊκό» 
Δρούζα Ανδρομάχη, Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
Ζούγκου Θεώνη, Νοσηλεύτρια MSc, PhD (c), Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Ιατρού Σταύρος, Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ – Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής  του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής  (ΕΔΣΝΑ)
Καραούλη  Βασιλική, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Υγειονομικής Μηχανικής EPFL, MSc Προστασία περιβάλλοντος και ασφάλεια εργασίες Πολ. Άαχεν, Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
Μανουσίδου Κατερίνα, Χημ. Μηχανικός ΑΠΘ, ΣΑΜΕΕ, Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας STERIMED A.E..
Μαρκογιαννάκης Αντώνιος, BPharm, MPH, PhD, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθυντής Φαρμακευτικού Τμήματος, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Μαύρης Γεώργιος, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παν/μίου Πατρών, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι»
Μπράμης Γεώργιος, ακτινοφυσικός του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Μπούμπουκας Γιώργος, μηχανολόγος μηχανικός, διευθυντής ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε..
Παπανικολάου Νίκη, Χημικός, PhDMSc, Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, υπουργείο Υγείας.
Παπαδημητρίου Αριστοτέλης, Επισκέπτης Υγείας, Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων, ΓΑΟΝΑ "Ο Άγιος Σάββας»
Παρασκευόπουλος Γεώργιος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Μ.Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος, Imperial College, Univ. of London, ΜΒΑ, Alba
Συγκούνα Δήμητρα, Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Φούρκας Δημήτρης, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων MSC, Προϊστάμενος Παραϊατρικού τμήματος Ιατρικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Διοικητής, ΓΝΑ «Λαϊκό» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου