Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

Υποχρεωτικά στο «Διαύγεια» οι Προϋπολογισμοί Δημοσίου & ΟΤΑ

Υποχρεωτική είναι πλέον η δημοσιοποίηση μέσω του «Διαύγεια» των προϋπολογισμών Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμων και Περιφερειών, σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργου Κατρούγκαλου.
Η εγκύκλιος έρχεται με πρόβλεψη του νόμου 4305/2014, που αφορά στην «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα…», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 15 για την υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων, καθώς και χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Ακόμα, με άλλη εγκύκλιο του κ. Κατρούγκαλου γίνεται γνωστό ότι, δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα, με θέμα, «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», με το οποίο κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου