ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ
Με νομοσχέδιο - σκούπα ο υπουργός Εσωτερικών Ν. Βούτσης αποκαθιστά θεσμικές αδικίες και λειτουργικές αδυναμίες του Καλλικράτη και των συνακόλουθων νόμων. Με το νομοσχέδιο, που φέρει τον τίτλο "Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας - Οικονομική Βιωσιμότητα των ΟΤΑ - Κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλες διατάξεις" προβλέπεται ο εκδημοκρατισμός της εποπτείας των ΟΤΑ με θέσπιση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας με αυτονόμηση του ελεγκτή νομιμότητας από τη δομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κατάργηση του Παρατηρητηρίου και όλου του πλέγματος των συναρτημένων με αυτό διατάξεων.
Στο μεγάλο "αγκάθι", που ήταν η παρουσία του κομματικού γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος προέβαινε σε έλεγχο σκοπιμότητας κατά το δοκούν, το νομοσχέδιο έρχεται να αναβαθμίσει υπηρεσιακούς υπαλλήλους αυτονομώντας τον ελεγκτή νομιμότητας, τον οποίο θέτει προϊστάμενο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας με έδρα την πρωτεύουσα κάθε περιφέρειας
Για να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος, αναμένεται να συνταχθεί "κανονισμός διαδικασιών ελέγχου των αποφάσεων των ΟΤΑ" με στόχο την προτυποποίηση των αποφάσεων των ελεγκτών. Οι 13 ελεγκτές νομιμότητας θα έχουν πεπερασμένο αριθμό αποφάσεων, "ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του ανθρωπίνως δυνατού", όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Οι ελεγκτές νομιμότητας θα είναι πτυχιούχοι νομικής με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο και άριστη ή πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας και θα λαμβάνουν τις αποδοχές γενικού διευθυντή υπουργείου.
Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, οι 13 Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας θα στελεχωθούν από προσωπικό που την 1.5.2015 απασχολούνταν με αυτό το αντικείμενο στις υπηρεσίες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, από μετατάξεις προσωπικού από δήμους και Περιφέρειες και από υπηρεσίες του υπουργείου.
* Ο διάλογος αντικαθιστά τον κατασταλτικό ρόλο του Παρατηρητηρίου
Ρηξικέλευθη απόφαση, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, αποτελεί και η κατάργηση του Παρατηρητηρίου και του κατασταλτικού ρόλου του, που αντικαθίσταται από την Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης ΟΤΑ, η οποία θα έχει ρόλο "αμιγώς συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό" προς τους ΟΤΑ που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Επιτροπή μέσα από διάλογο με τους ΟΤΑ θα διατυπώνει "απλή γνώμη για τις κατά την κρίση της ενδεδειγμένες μεθόδους για τη βελτίωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ή συστάσεις για τη ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων, παρέχοντας διοικητική και επιστημονική βοήθεια", όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.
Η Επιτροπή με διευρυμένη σύνθεση (13 μέλη, εκ των οποίων 3 εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ ή της ΕΝΠΕ, εκ των οποίων ένα μέλος θα προέρχεται από τη μειοψηφία), σε περίπτωση που διαπιστώνει απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηναίους δημοσιονομικούς στόχους των ΟΤΑ, "μπορεί να διατυπώνει γνώμη για την βελτίωση εκτέλεσης του προϋπολογισμού" και το ποσοστό απόκλισης "μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών". Η Επιτροπή θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων των ΟΤΑ και, σε περίπτωση που αυτές κρίνονται ανεπαρκείς, θα τους ενημερώνει, όπως υποχρεούται να ενημερώνει και τον υπουργό Εσωτερικών.
* Μειώνεται στο 2% η παρακράτηση των ΚΑΠ για τον λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης
Για την οικονομική ενίσχυση των ΟΤΑ που αντιμετωπίζουν αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού θα λειτουργήσει ο λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με κεφάλαια που θα προκύπτουν από παρακράτηση 2% από 4% επί των ΚΑΠ που οριζόταν σε προηγούμενη διάταξη και, όταν κρίνεται αναγκαίο, θα υπάρχει εισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τη χρηματοδότηση αυτών των δήμων από τον λογαριασμό θα υπογράφεται προγραμματική συμφωνία με τον υπουργό Εσωτερικών.
Για δήμους με τακτοποιημένα οικονομικά, θα υπάρχει διαφοροποίηση της παρακράτησης των ΚΑΠ μετά από έκδοση ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία θα ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος. Στο νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι για ΝΠΔΔ των δήμων που έχουν καταγράψει τρεις ζημιογόνες χρήσεις και έχουν καταργηθεί, οι δήμοι μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία των ΝΠΔΔ αναλαμβάνουν όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπέρ τρίτων.
* Ευελιξία στη διαχείριση των πιστώσεων
Αναφορικά με την διαχείριση των τρεχουσών υποχρεώσεων, το νομοσχέδιο παρέχει ευελιξία στους ΟΤΑ με προϋπόθεση την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Έτσι, οι ΟΤΑ θα μπορούν να κάνουν μεταφορά πιστώσεων από έργο σε έργο ή από έργο για την ενίσχυση ή δημιουργία οποιουδήποτε άλλου κωδικού αριθμού δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο τυχόν ανταποδοτικός ή ειδικευμένος χαρακτήρας των πιστώσεων και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις πιστώσεις αυτές. Για τους δήμους προβλέπεται ότι το αποθεματικό δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων.
* Επαναφορά του εξαώρου για τις βρεφονηπιοκόμους και αποκατάσταση των αδικιών στους ΟΤΑ
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ένα πλέγμα διατάξεων που αποκαθιστά αδικίες προς τους εργαζόμενων των ΟΤΑ και διευκολύνει τη λειτουργία των δήμων. Συγκεκριμένα παρατείνονται οι συμβάσεις έργου για τις σχολικές καθαρίστριες έως το σχολικό έτος 2016-2017 με πιστώσεις από το υπουργείο Παιδείας και για το σχολικό έτος 2017-2018 και στο εξής η ανανέωση των συμβάσεων μεταφέρεται στους δήμους. Επίσης προβλέπεται επαναφορά του ωραρίου των εργαζόμενων με συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης, επαναφορά του εξαώρου των βρεφονηπιοκόμων και συναφών κλάδων και απλοποίηση των διαδικασιών για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού με σύμβαση έργου, με σύμβαση μικρής διάρκειας αμιγώς εποχικών αναγκών (ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό δημοτικών κατασκηνώσεων). Για τη στελέχωση των δήμων, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου από ΝΠΙΔ και Α.Ε. του Δημοσίου και για τις Περιφέρειες επιτρέπονται αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων.
Επίσης, προβλέπονται προσλήψεις γενικών γραμματέων στους δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων αναθεωρώντας προς τα κάτω προηγούμενη διάταξη που όριζε ότι τις προσλήψεις δικαιούνται δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων. Δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης των γενικών διευθυντών των ΟΤΑ από αναπληρωτές προϊσταμένους της γενικής διεύθυνσης ή της διεύθυνσης. Για τον καλύτερο έλεγχο των μισθολογικών δαπανών προβλέπεται η διεύρυνση φορέων των ΟΤΑ που πρέπει να ενημερώνουν το Ηλεκτρονικό Μητρώο Προσωπικού Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το προσωπικό και τη σχέση εργασίας και τη σύνδεσή του με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Η μη ενημέρωση του Μητρώου επισείει κυρώσεις. Για τα ενταγμένα έργα στο πρόγραμμα "Θησέας" δίνεται παράταση έως 31.12.2015 για την ολοκλήρωσή τους.
* Δρομολογείται η Κάρτα του Πολίτη
Για τη διευκόλυνση του πολίτη, δρομολογείται η Κάρτα του Πολίτη με τη διασύνδεση μεταξύ του Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Ληξιαρχείου και του Πληροφοριακού Συστήματος Αστυνομικών Ταυτοτήτων με σκοπό την έκδοσή της. Για τους δημότες που έχουν χρέη προς τους ΟΤΑ θα τίθενται προσαυξήσεις εφ' όσον βεβαιωθούν τα χρέη τους ως ληξιπρόθεσμα. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για κοινωνικό τιμολόγιο από τις ΔΕΥΑ.

Θετική η ΚΕΔΕ, αλλά με γκρίνιες

Θετικά εκφράστηκε σε γενικές γραμμές το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επικρίνοντας όμως την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών για τη σύντομη διάρκεια της διαβούλευσης, η οποία λήγει την Παρασκευή στις 3 μ.μ. Παρατηρήθηκε ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί αρκετά από τα αιτήματα της ΚΕΔΕ. Ωστόσο, ο "γαλάζιος" δήμαρχος Πηνείου Αλ. Καστρινός μετέφερε την εξήγηση του γ.γ. Εσωτερικών Κ. Πουλάκη ότι το νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί έως τις 30 Ιουνίου, οπότε λήγει η περίοδος παράτασης των δήμων που δεν μπορούν να "κλείσουν" προϋπολογισμό. Επίσης, μετέφερε τη διαβεβαίωση ότι στο νομοσχέδιο μπορούν να προστεθούν τροπολογίες. Από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης του ΠΑΣΟΚ, Απ. Κοιμήσης, υπογράμμισε την ανάγκη να βελτιωθούν διατάξεις αναφορικά με την Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης ΟΤΑ για να προσδιορίζεται επακριβώς η λειτουργία της.

ΠΗΓΗ: http://www.avgi.gr/article/5624753/katargeitai-to-paratiritirio-ton-ota-autonomountai-oi-elegktes-nomimotitas