Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Γ.Γ. ΕΣΠΑ: «Καμία δέσμευση πόρων έργων της Αυτοδιοίκησης»


Δεν υπάρχει καμιά δέσμευση πόρων, που αφορούν έργα ΕΣΠΑ στους Δήμους, επισημαίνει σε έγγραφό του, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Δράμας Του Ποταμιού, Κυριάκος Χαρακίδης.
Σύμφωνα με το έγγραφο - απάντηση του Γ.Γ., η συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων στο σύνολο του ΕΣΠΑ ανέρχεται στο 90,08%, με το ποσοστό αυτό να εκτιμάται ότι, θα ξεπεράσει το 100% στο τέλος του έτους, οπότε και λήγει η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών της Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013.

«Ειδικότερα, ως προς την υλοποίηση έργων στην Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 2007 - 2013, και σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, οι συνολικές δεσμεύσεις πόρων ανέρχονται σε 5.378 εκ. €, οι νομικές δεσμεύσεις σε 3.674 εκ. € και οι πληρωμές σε 2.456 εκ. €», αναφέρεται στο έγγραφο.
Επισημαίνεται ότι, η ερώτηση του κ. Κυριάκου Χαρακίδη, έρχεται σε συνέχεια της επιστολής, που απέστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, στην οποία κατατίθεται «επείγον αίτημα» να δοθεί εντολή αποδέσμευσης των πόρων, που χρηματοδοτούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ και κατ' επέκταση των έργων των Δήμων.
Στο ίδιο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, αναφορικά με την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων επισημαίνεται πως, «βασική επιδίωξη είναι η τακτοποίηση των Ε.Π. με τις νέες κατάλληλες διαχειριστικές ενέργειες (απένταξη, δυνητική μεταφορά πράξεων σε Ε.Π. της νέας περιόδου 2014 - 2020, τμηματοποίηση έργων μεταξύ των δύο περιόδων), καθώς και κυρίως τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων της περιόδου 2007 -2013», ενώ σχετικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης των έργων, τονίζεται:
«Τα αιτήματα χρηματοδότησης που υποβάλλονται από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης εξετάζονται άμεσα, εγκρίνονται και προωθούνται προς την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ και τις Εγκυκλίους της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού καθ' όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου, αλλά ιδιαίτερα κατά τα τελευταία κρίσιμα έτη βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, τους λοιπούς Φορείς διαχείρισης και τους Φορείς υλοποίησης των έργων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και να αποτραπεί η οποιαδήποτε απώλεια Κοινοτικών πόρων ή επιβάρυνση των Εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14e063dbdd42b5f8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου