Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Η Περιφέρεια Αττικής δημοσιοποιεί τις μετρήσεις του «Δημόκριτου» για τις διοξίνες, τα φουράνια και τα PCBs που προέκυψαν λόγω της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο





Στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας εξαιτίας της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, η Περιφέρεια Αττικής, μετά από τα αποτελέσματα ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων,  δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Συγκεκριμένα εκείνου του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών. Η έκθεση αξιολόγησης αφορά σε μετρήσεις συγκεντρώσεων διοξινών, φουρανίων, πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, κα.

 Στην  έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Οι τιμές των διοξινών που μετρήθηκαν στην παρούσα μελέτη είναι υψηλές και παρόμοιες με αυτές που έχουν μετρηθεί σε αντίστοιχες πυρκαγιές όπου υπάρχει μεγάλη ποσότητα πλαστικών στα υλικά που καίγονται.
Να σημειωθεί οι τιμές αυτές αναμένεται να επανέλθουν στα συνήθη για την περιοχή επίπεδα μετά την κατάσβεση της φωτιάς. Οι διοξίνες όμως που έχουν παραχθεί επικολλούνται στην σκόνη και στα παραμένοντα υπολείμματα καύσης.
Οι τιμές που μετρήθηκαν για τα αιωρούμενα σωματίδια υπερβαίνουν κατά πολύ τις οριακές τιμές που ορίζει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.
Οι τιμές PCBs που μετρήθηκαν ήταν σε κανονικά επίπεδα μια και δεν αναμένεται η έκλυση PCBs κατά την καύση.


Αναμένονται τα αποτελέσματα για τη μέτρηση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στα δείγματα ατμοσφαιρικού αέρα που έχουν ληφθεί και της συνολικής περιεκτικότητας βενζο[a]πυρενίου στο κλάσμα των PM-10. Ακόμη θα γίνουν μετρήσεις βαρέων μετάλλων. Τέλος είναι σε εξέλιξη η ανάλυση διοξινών και PCBs σε δείγματα επιφανειακών υδάτων που συνέλεξε η ΕΥΔΑΠ».



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου