Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΕΣΔΑ σε διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με το υπ’ αριθμ. 7740 / 2-9-2015 έγγραφο διαβίβασε στην Περιφέρεια Αττικής τη σχετική απόφαση της Εκτελεστικής του Επιτροπής αναφορικά με την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ). Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, η σελίδα http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=16033&catid=500&Itemid=691  αποτελεί το διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τόσο τις σχετικές μελέτες και αποφάσεις όσο και τις προτάσεις ή/και παρατηρήσεις που θα αποσταλούν από πολίτες και φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου