Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.Σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε.) που συστάθηκε με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την διαβούλευση της 2ης αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής.

·          Η εκτίμηση της Ομάδας Εργασίας είναι πως οι διαδικασίες για την εξεύρεση νέων χώρων τελικής διάθεσης στην Αττική έχουν καθυστερήσει απαράδεκτα με αποτέλεσμα να  υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος να οδηγηθούμε σε σοβαρότατη κρίση με την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής που υπολογίζεται στα τέλη του 2018.
·          Η Ομάδα εκτιμά πως στο χρονικό διάστημα μέχρι το 2019 είναι σχεδόν αδύνατον   να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των αδειοδοτήσεων και των διαγωνιστικών διαδικασιών και να  ετοιμαστούν οι  εγκαταστάσεις των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. 

·          Η  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχοντας και την αρνητική εμπειρία από τους  Δήμους  της Πελοποννήσου, επισημαίνει για άλλη μια φορά τον σοβαρότατο κίνδυνο της κρίσης, καλώντας την περιφερειακή αρχή και τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.
·          Στο νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. πρέπει να υπάρχει  σαφής  δέσμευση  για το  κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής με τον κορεσμό των κυττάρων και της Β΄ Φάσης.
·          Στο νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α πρέπει να υπάρχει δέσμευση για την απομάκρυνση του Αποτεφρωτήρα παθογόνων από την Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και την κατασκευή νέας μονάδας σε επιλεγμένο ασφαλή χώρο μακριά από τον αστικό ιστό. Στο σχέδιο απόφασης της αναθεώρησης δεν υπάρχει καμία νύξη για αυτό το ζήτημα παρά το ότι υπάρχουν σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την απομάκρυνση της μονάδας.
·          Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί απαραίτητο  για  τα πράσινα σημεία να συνταχθεί άμεσα αναλυτικός οδηγός (συνοδευτικός του ΠΕ.Σ.Δ.Α.) που θα περιγράφει εναλλακτικά μοντέλα πράσινων σημείων διαφόρων μεγεθών  και δυναμικότητας. Το δίκτυο των  πράσινων σημείων πρέπει να είναι όσο πιο πυκνό μπορεί  για να είναι τα πράσινα σημεία ευκολότερα προσβάσιμα στους πολίτες. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την δικτύωση των πράσινων σημείων  προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα εμπορικής αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων, ζητήματα γειτνίασης, μεταφορών κ.λπ.
·          Το δίκτυο των Σ.Μ.Α. του υφιστάμενου ΠΕ.Σ.Δ.Α. πρέπει να επανεξετασθεί και να ανασχεδιαστεί για να είναι σε λειτουργική συνάφεια με εγκαταστάσεις διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών ή και μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της αλλαγής της χρήσης ορισμένων Σ.Μ.Α. και η μετατροπή τους σε Μ.Ε.Α.
·          Στο νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. πρέπει να γίνει σαφής αναφορά για το πόσες Μ.Ε.Α. θα χρειαστούμε συνολικά, τι δυναμικότητα θα έχουν αυτές, καθώς και προτάσεις χωροθετήσεων για τις νέες Μ.Ε.Α. Το σχέδιο απόφασης της αναθεώρησης δεν προσδιορίζει ούτε τους χώρους, ούτε τις πληθυσμιακές ενότητες που πρόκειται να εξυπηρετούν.
·          Το Ε.Μ.Α.Κ. Φυλής πρέπει να επανασχεδιαστεί για να έχει ένα σημαντικό ρόλο  στην επεξεργασία των προδιαλεγμένων Β.Α.Α.
·          Στο προτεινόμενο σχέδιο δεν προσδιορίζεται ο αριθμός, η περιοχή κάλυψης, η δυναμικότητα και η χωροθέτηση των νέων Χ.Υ.ΤΥ. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για το πόσους Χ.Υ.Τ.Υ. θα χρειαστούμε, τι δυναμικότητας θα είναι ο κάθε ένας από αυτούς και σε ποιες γεωγραφικές-πολεοδομικές ενότητες θα πρέπει να χωροθετηθούν. Στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. τα μεγάλα έργα, όπως οι Χ.Υ.Τ.Υ. και οι Μ.Ε.Α. θα πρέπει να είναι ονοματισμένα και με σχετικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη δυναμικότητά τους.
·          Τα υφιστάμενα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, παρά την πρόβλεψη του Ε.Σ.Δ.Α. για ριζική αναθεώρησή τους, εξακολουθούν να  αντιμετωπίζονται σαν οι βασικοί φορείς της ανακύκλωσης. Η πάγια θέση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι  να καταργηθούν τα υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωσης και αναπτυχθούν Δημοτικά συστήματα με αυστηρά Δημόσιο χαρακτήρα.
·          Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί πως είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζητήματα αδειοδότησης, εμπορικής διάθεσης, άρσης περιορισμού χιλιομετρικών ορίων, τροποποίησης Γ.Π.Σ. για εγκαταστάσεις κ.λπ. ύστερα από ευρεία διαβούλευση με την Κ.Ε.Δ.Ε., την Π.Ε.Δ.Α. και την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
·          Η Ομάδα Εργασίας επισημαίνει πως ο μη έγκαιρος προγραμματισμός των έργων επεξεργασίας και διάθεσης,  σε συνδυασμό με τις πολιτικές των μνημονίων που περιορίζουν τις Δημόσιες επενδύσεις, ευνοούν την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και υπονομεύουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου